Release Notes

Versienr
ReleaseDatum
Omschrijving
Releasenotes
1.753.010
2007-01-04
Databasewijzigingen
1.753.011
2007-01-05
Databasewijzigingen; Wizard; Prijzen
 • : In de wizard zijn extra mogelijkheden gekomen: Helptext per element; Tabblad zichtbaar afhankelijk van expressie (veldwaarden); Elementlabel kan een afwijkende kleur krijgen tbv aandacht voor de gebruiker (is handig als dit wordt vastgelegd in de helptext van de pagina)
  (, ,  Uitgeverij, )
 • : Verkoopprijzen worden nu dagelijks naar uitgaveniveau bijgewerkt
  (, ,  Uitgeverij, Verkoopprijsbeheer)
1.753.012
2007-01-06
SQL server
 • : Verbeteringen in de SQL server upgrade functionaliteit. Tevens meer visuele voortgangsindicaties.
  (Broncode, ,  MS SQL Server, Warehouse dump)
1.753.013
2007-01-08
Wizard
 • Wizard: Import en export van wizards mogelijk gemaakt ten behoeve van consultant klussen.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
1.753.014
2007-01-09
Wizard; Faktuur
 • Wizard: In de Wizard werd nog verwezen naar de oude Activiteiten tabel (PlanningTrajectActiviteitStadium), dit is aangepast naar PlanningTrajectActiviteit. Tevens kunnen nu ook wijzigingen in de tabel Planning worden doorgevoerd.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
 • StandaardVerkoopsoort: In de fakturatiemodule kan nu aan een faktuurcategorie een standaard verkoopsoort worden gekoppeld ten behoeve van eenvoudigere faktuurinvoer. Sommige fakturen behoeven geen verkoopsoort, maar dit is verplicht. Daarom kan een 'lege verkoopsoort' dienst doen als standaard verkoopsoort. We raden aan om deze lege verkoopsoort toch te benoemen en deze dan bijvoorbeeld niet in de faktuurlayout op te nemen.
  (Tabel, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.753.015
2007-01-09
DD update
 • : Een updatescript voor de tabel Opdracht had geen prefix verwijzing op een veld. Dit is gecorrigeerd.
  (, ,  Basis, )
1.753.016
2007-01-12
CRM
 • Velden: Diverse relatievelden toegevoegd aan relatiebeheer ter ondersteuning van vastlegging van CRM gegevens
  (Tabel, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.753.017
2007-01-13
CB ONE orders; Relatie
 • Teksten: In de module CB ONE orders (submodule van order) kunnen nu teksten worden gekoppeld aan orders dmv tekstsjablonen waardoor veel repetitief werk wordt voorkomen. De tekstsjablonen (enkele typen met enkele tekstregels) kunnen binnen de interface van PAC worden aangelegd.
  (Venster, ,  Order CB ONE, CB ONE Orders exporteren)
 • Tekstsjabloon: Persaanvragen kunnen worden doorgestuurd naar de CB ONE order module met een standaard tekstsjabloon waardoor standaard kopregel, betalingsvoorwaarde, betalingsomschrijving en eventuele marketingteksten worden ingevuld voor alle aanvragen/orders.
  (Administratieve instelling, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • Zoeken relatie: In het zoeken relatievenster kunnen nu ook debiteurennummers worden opgezocht ipv het oude CB klantnr.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.753.018
2007-01-16
Faktuur
 • Sneltoetsen: Sneltoetsen voor fakturatie toegevoegd waarmee het met één klik (of toetscombinatie) mogelijk is om bijvoorbeeld standaard portokosten toe te voegen of een actieboekje/folder e.d. Er zijn tot zes sneltoetsen mogelijk.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • groepen: In de faktuurmodule bestaan nu groepen: normaal en speciaal. In elke groep kunnen regels worden gedefinieerd waarbij alleen de laatste kan worden gevuld vanuit de sneltoetsen. Hierdoor kan de faktuurlayout worden aangestuurd om de groepen ook visueel van elkaar te onderscheiden.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.753.019
2007-01-17
Omzet; Faktuur; Royalty
 • OmzetInvalshoek: Aan de omzet invalshoeken zijn twee velden toegevoegd tbv groepeerfuncties binnen MS SQL server.
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, )
 • Faktuurcategorie: Aan de faktuurcategorie zijn extra velden toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om vanuit de faktuurmodule orders aan te maken voor (o.m.) het CB. Voorbeeld: zelf boeken uit de kast verzenden, maar het CB laten faktureren op FCONS.
  (Tabel, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • : In de import van de royalties van het CB werd geen rekening gehouden met het op een later tijdstip inlezen van de gegevens (na de ISBN13) conversie. Hierdoor konden de aangeleverde ISBN10's door het CB normaal in de tabellen komen. Dit dient tijdens import direct omgezet te worden naar ISBN13. Dit is nu gebeurd. Dit geldt alleen voor V&I bestanden.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.753.020
2007-01-18
CB ONE
 • : Diverse uitbreiding op de CB ONE ordermodule
  (Gebruikersinteractie, ,  Order CB ONE, CB ONE Orders exporteren)
1.753.021
2007-01-22
Faktuur; Genre; Basis
 • : De genres kunnen nu via het menu worden benaderd om te onderhouden.
  (Venster, ,  Uitgeverij, )
 • : Diverse verbeteringen in de faktuurmodule. Een nieuwe faktuurregel kan nu wel worden verwijderd zonder melding. Zoeken op besteldatum in verwerken faktuur werkt nu. Het kopje 'Faktuur voor' is gewijzigd naar 'Debiteurnr' op verzoek.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • : Het is nu mogelijk om te kiezen voor automatisch debiteurnr genereren in PAC of handmatig invoeren. Het debiteurnr kan nu in relatiebeheer handmatig worden gewijzigd indien er recht is op faktuurbeheer. Er al wel een waarschuwing worden weergegeven.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • : De progressbar is gemoderniseerd. Het openen van de administratie is uitgebreid met de weergave van het servertype (Access/SQL).
  (Venster, ,  Basis, )
1.753.022
2007-01-22
CB ONE
 • : Enkele wijzigingen in het orderbericht doorgevoerd nav gesprek met Herman Koetsier. Tevens enkele LNEIG verbetering in orderinvoer.
  (Broncode, ,  Order CB ONE, CB ONE Orders exporteren)
1.753.023
2007-01-23
XML2XML
 • XML2XML: XML2XML via XSLT conversie functie toegevoegd aan de management functies voor consultants
  (Functie(knop), ,  Basis, )
1.753.024
2007-01-24
Management functie
 • CBRelaties: Een nieuwe management functie zorgt ervoor bij opstart van een nieuwe administratie dat alle CBRelaties (geleverd in een initieel bestand van CB van relaties waarmee de uitgeverij zaken doet (IK-bestand) ), kunnen worden omgezet naar PAC Relaties.
  (Functie(knop), ,  Basis, )
1.753.025
2007-01-25
CB voorraadmutaties
 • CB mutaties: CB voorraadmutaties kunnen uitgebreider verwerkt worden met tegenboekingen waardoor voorraad neutraal blijft, maar rapportages grotere detaillering kunnen weergeven.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.753.026
2007-01-26
Klopotek; Relatie
 • : Bij de import van nieuwe, éénmalige relaties worden adresverwijzingen verkeerd aangelegd. Dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • : Bij de import van Klopotek titels is een nieuw btw veld toegevoegd. 6=6%, 19=19%. Er zijn geen andere mogelijkheden, dus ook geen deelpercentages. Dit is een harde afspraak met Klopotek.
  (, ,  Uitgeverij, )
1.753.027
2007-01-28
Uitgave; Wizard
 • NurID2: Tweede NUR is vanaf heden mogelijk, ook in de wizard. Het komt verder niet op enig lijstwerk of overzichten voor.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
 • wizard: In de wizard is het nu mogelijk om een hoofdscenario in te stellen waarmee automatisch het Calculatie, planning, fiat en kenmerkscenario worden gewijzigd.
  (Venster, ,  Uitgeverij, )
1.753.028
2007-01-30
Wizard
 • Wizard: In de wizard is het nu mogelijk om achtereenvolgens de rollen op project-, uitgave- en/of drukniveau weer te laten geven via instellingen in de wizard.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
1.753.029
2007-01-31
Faktuur
 • Zoeken faktuur: Zoeken faktuur is gewijzigd waardoor nu zowel historische als actuele fakturen worden doorzocht ipv alleen de actuele fakturen.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.753.030
2007-02-01
Project
 • Rechten: In projectbeheer werden de rechten van de rol Projectbeheer niet toegepast. Dit is verbeterd.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.753.031
2007-02-02
Order; Order ONE; Pers
 • presenten: De conversie van presentorders op LNORM naar LPROM was nog zonder Magazijn en mét verwerkingid. Dit is aangepast tot met magazijn en zonder verwerkingid.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • XML verwerking: De verwerking van orders obv XML is verbeterd door de verwerkingslagen beter te scheiden.
  (Broncode, ,  Order, )
 • ONE recensies: Het CB ONE orderproces is nu geheel geautomatiseerd vanaf de recensie-invoer. (persaanvragen per journalist -> verzamelen per isbn -> gereed maken verzending -> aanmaken ONE orders -> verzamelen en verzenden Centraal Boekhuis orders (incl ONE run) -> versturen ONE bestand)
  (Broncode, ,  Pers, Recensie invoer)
 • Array-Excel: Arrays naar excel vanuit een recordset kregen geen kop met veldnamen meer. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Basis, )
1.753.032
2007-02-05
XML
 • XML test: Er is een nieuwe XML test tool geimplementeerd. Hiermee kan worden ingesteld welke versie van MSXML wordt toegepast en of deze is geinstalleerd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.754.001
2007-02-07
Maskers; Voorraad
 • Form Maskers: Met behulp van form/scherm maskers wordt het mogelijk om afhankelijk van op te vragen statussen velden te maskeren. Dat wil zeggen dat velden en knoppen afzonderlijk op slot kunnen worden gezet tegen wijzigingen en zelfs onzichtbaar kunnen worden gemaakt afhankelijk van diverse statussen in de administratie. Dit is een aparte module waarvan de inrichting alleen door een consultant kan worden verricht ivm de technische complexiteit en afhankelijkheden.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
 • Overboeken voorraad: Het is nu mogelijk om voorraad over te boeken van de ene druk naar de andere (hogere) druk. Tussentijds worden in het proces op diverse moment gegevens opgevraagd van het actuele magazijn/uitgave. Daarbij wordt direct gecontroleerd of er al een record bestaat (met voorraad 0 uiteraard) en zal deze worden aangemaakt indien deze nog niet bestaat.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.002
2007-02-07
Pakbontype
 • Pakbontype: De tabel Pakbontype is verplaatst van logica naar data zodat administratie afhankelijke wijzigingen mogelijk zijn, w.o. het pakbonsjabloon.
  (Tabel, ,  Magazijn, Opdrachtverwerking)
1.754.003
2007-02-08
Calculatie; Wizard
 • : De gebruikersinteractie in het calculatiebeheer is verbeterd in de SQL omgeving waardoor wijzigingen direct worden weergegeven.
  (Gebruikersinteractie, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Wizard: In de wizard is het nu mogelijk om keuzelijsten (comboboxen) te wissen door op <DELETE> te drukken.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.754.004
2007-02-08
Opdracht
 • Zoeken: Het zoeken van opdrachten was gebaseerd op een gebruikersinstelling (methode 1 en 2). Dit werd echter door een fout genegeerd. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.754.004a
2007-02-09
Testversie relaties importeren op nieuwe wijze
1.754.005
2007-02-12
PACNet
 • : Orders van PACNet ophalen gecorrigeerd
  (Broncode, ,  PAC.Net Communicatie, PAC.Net Orders Importeren)
 • : Adm naar PACNet sturen gecorrigeerd
  (Broncode, ,  PAC.Net Communicatie, PAC.Net Algemeen Exporteren)
1.754.006
2007-02-13
Voorraad
 • : Enkele wijzigingen uitgevoerd mbt voorraad en actuele druk van een uitgave waardoor het soepeler loopt.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.007
2007-02-14
Management functie
 • Tabellen exporteren: Met behulp van de nieuwe management functie 'Tabel exporteren naar Excel' kan elke tabel van PAC naar Excel worden geexporteerd.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.008
2007-02-15
Klantgroepen; ONIX; Menu; Verkoopprijzen
 • : Enkele fundamentele wijzigingen om de diversiteit aan klantgroepen te kunnen verwerken voor de diverse uitgeverijen. Door interpretatieverschillen ontstaan zeer uiteenlopende klantgroepen en deze moeten worden gemapped aan de CBRelatie-indelingen.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
 • ONIX: Het venster ONIX verwerken is verbeterd om duidelijker te maken met welke ontvanger wordt gewerkt en welke andere mogelijkheden open staan.
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Herstructurering: Het hoofdmenu is geherstructeerd zodat de integratie met andere pakketten duidelijker wordt.
  (Menu, ,  Basis, )
 • PW: De actuele verkoopprijs wordt nu uit de uitgavetabel gehaald via de functie om de actuele PW op te halen. Voorheen werd de uitgaveprijs tabel benaderd, maar dit is vrij inefficient daar de prijs op één dag altijd hetzelfde is. De dagelijkse prijs-bijwerk-functie zorgt daar al een tijdje voor.
  (Broncode, ,  Verkoopprijs, Verkoopprijsbeheer)
1.754.009
2007-02-15
OmzetBtw
 • Btw: Extra OmzetBtwRegel tabel om BTW op omzet apart te kunnen registreren per BtwID combinaties
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.754.010
2007-02-19
Faktuur
 • Knoppen: De zoekknoppen van faktuurbeheer zijn gewijzigd zodat ze een betere usability geven. Tevens worden bij openen van de fakturatie alle lopende en historische fakturen getoond.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Snelknop: De BTW van de snelknoppen werd niet meegenomen. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Naam: De naam van de faktuurdebiteur wordt nu weergegeven met voorletter, voorvoegsels, achternaam ipv alleen achternaam.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • masker: Het masker op uitgaveniveau is complexer omdat het ook tussentijds zichtbare en onzichtbare velden heeft (uitgave-toevoeging). Hierom is een extra resetfunctie nodig bij het tonen van een nieuw record. Daarna worden alle normale zaken uitgevoerd en tenslotte wordt het masker opnieuw toegekend.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
 • consistentiecheck: In het journaalposttype beheer wordt een consistentie check uitgevoerd om te beoordelen of alle verkoopsoorten zijn benoemd in de omzet-journaalposten. De statusinformatie onderin geeft vervolgens weer of alles in orde is.
  (Venster, ,  , )
1.754.011
2007-02-19
Faktuur
 • Debnr: Het automatisch ophogen van het debiteurennr kan nu worden uitgevoerd met zelf in te stellen stapjes. Standaard is dit 1. (was 10)
  (Gebruikersinteractie, ,  Fakturatie, Relatiebeheer)
1.754.012
2007-02-20
Journaalposten; btw; Form maskers
1.754.013
2007-02-20
Faktuurnrs
 • Faktuurnrs: Het toekennen van faktuurnrs kan nu optioneel geschieden per faktuurcode (om bijvoorbeeld verschillende bv's toe te passen), per boekjaar en optioneel per boekperiode (indien per periode duidelijke nummerscheidingen toegepast dienen te worden voor bijvoorbeeld webverkopen).
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.754.014
2007-02-21
Maskers
 • FormMask XML: Een uitbreiding op het form masker systeem is toegevoegd met het uitbrengen van een XML extensie (export/import) ten behoeve van consultants.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.015
2007-02-21
Omzet
 • OmzetMagazijn: In de tabel Omzet is het magazijn toegevoegd van waaruit de omzet is behaald.
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.754.016
2007-02-21
Land; BTW; Faktuur; Magazijn; Verkoopsoort
 • : Aan verkoopsoortbeheer is nu het btw type toegevoegd zodat de faktuurmodule kan bepalen wat voor soort levering het betreft: goederen, diensten of geen btw
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Verkoopsoortbeheer)
 • EU: In de landentabel kan worden weergegeven of een land lid is van de EU. (IsEULid)
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Land/Taal/Valutabeheer)
 • Land: Het standaard land is nu onderhoudbaar via de algemene instelling. Dit is alleen van belang voor Belgische PAC gebruikers.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Land/Taal/Valutabeheer)
 • BtwAangifteType: Ten behoeve van de aangifte van de BTW (VAT) moet worden aangegeven bij een faktuur of het een levering/dienst in het binnenland is, in de EU (tbv ICL aangifte) of buiten de EU (export). Dit wordt automatisch bepaald adhv het faktuuradres (land) van de afnemer en de Landentabel.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Omzet: De faktuurhistorie wordt verwerkt naar de omzetrapportage met de nieuwe velden voor BTW: BtwAangifteTypeID (kop), BtwTypeID (regel) en de geldende BTW in de regels.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
 • OmzetMagazijnID: In de omzetrapportage tabel wordt nu ook het magazijn vermeld vanwaar de omzet is verkregen. Aangeraden wordt om het 'magazijn' waar de faktuur is aangemaakt als omzetmagazijn te definieren zodat dubbeltellingen worden voorkomen en controles het beste kunnen worden uitgevoerd (nota/afrekening van dienstverlener kan worden vergeleken met de omzetrapportage).
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.754.017
2007-02-22
Maskers
 • Maskers: In de Form Maskers kan naast de functies obv het CalcMoment nu ook worden gekozen voor functies obv de FiatStap (Druk.VolgordeID).
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.018
2007-02-22
Royaltycontract
 • Contracttype: Het calc-royaltycontracttypebeheer is verbeterd door het ID automatisch te genereren en op slot te zetten.
  (Venster, ,  Royalty, UitgaveRoyaltycontractbeheer)
 • Verkoopsoort: het royaltyverkoopsoortbeheer is verbeterd door de referentiekolom naar de calculatie-verkoopsoort zichtbaar te maken als er recht is op beide modules (calculatie en royalty).
  (Venster, ,  Royalty, UitgaveRoyaltycontractbeheer)
1.754.019
2007-02-22
CB; Faktuur
 • : Standaard OmzetMagazijn bij CB ingesteld op CB
  (, ,  CB Communicatie, )
 • : De faktuurhistorie kan nu alles verwerken naar Omzet, ook niet-uitgaven zoals tekst-artikelen. Dit wordt intern op uitgave met ID -1 gezet. De Omzetrapportage moet dit oppakken.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.754.020
2007-02-22
Journaalpost
 • Magazijn: In het journaalposttype is een magazijn ID-lijst toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om journaalposten per magazijn (bedrijf) waar de omzet uit is behaald vast te leggen. Zodoende kunnen de omzetjournaalposten aparte grootboekrekeningen krijgen per magazijn/bedrijf. Dit geldt tevens voor de voorraadstroom per magazijn.
  (Tabelveld, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.754.021
2007-02-23
Uitgave PW
 • ActuelePW: De actuelePW van uitgave stond op NULL waardoor de update query deze negeerde. Dit is nu op 0 gezet waarna elke dag de nieuwe prijzen worden bepaald.
  (Tabel, ,  Verkoopprijs, Verkoopprijsbeheer)
1.754.022
2007-02-24
Journaal; Omzet; Dagboeknrs
 • Omzet: Extra velden toegevoegd tbv omzetverwerking naar journaalposten
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Journaalposten: Extra verwerking in journaalposten zodat eerder aangeboden omzetregels worden verwerkt (gewenste scenario). Tevens zeer uitgebreide faalscenario's (ongedaan maken transacties 2-phase commit e.d.).
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Journaalpostbeheer)
 • Dagboeknrs: Onderhoudsfunctie voor dagboeknummers toegevoegd met de mogelijkheid om per dagboek per jaar per nummer een volgend nummer in te stellen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Uitgeverij, )
1.754.023
2007-02-27
Opdracht; Faktuur; XMLRelatie
 • Opdrachttype/magazijn: Indien in het opdrachtbeheer een ander magazijn wordt ingevuld wordt een eventueel reeds ingevoerd opdrachttype gewist.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Voorraad: De voorraad van een titel in opdrachtbeheer wordt nu alleen getoond van de actieve magazijnen. (max nog steeds 3)
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Kortingsperc: Als een verkoopsoort in de orderregel wordt gewijzigd wordt het kortingsperc ingevuld op dezelfde regel en op een nieuwe regel wordt de standaard verkoopsoort ingevuld. Alleen daar werd het standaard kortingsperc niet ingevuld. Dit is aangepast.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Afnemer: In het afnemerveld van orderbeheer kan nu ook op de naam van de afnemer worden gezocht door het eerste deel in te vullen. Op dat moment zal PAC het ingevulde deel overnemen in het naam-veld van het zoekscherm, als het numeriek is dan zal op de normale manier op het ingestelde zoekveld worden gezocht.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Afnemer: In het afnemerveld van faktuurbeheer kan nu ook op de naam van de afnemer worden gezocht door het eerste deel in te vullen. Op dat moment zal PAC het ingevulde deel overnemen in het naam-veld van het zoekscherm.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • voorraad: In het voorraadbeheer kunnen na het toekennen van magazijn en titel deze gegevens niet meer worden gewijzigd om zo te voorkomen dat inconsistenties ontstaan.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • XML Relatie: Bij de XML relatie import vanuit Klopotek wordt nu de landcode meegenomen in een aparte Land-tag tbv de juiste import in XMLRelatieImport.
  (Broncode, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.024
2007-02-28
Magazijnmutatie
 • Magazijnmutatie: In de tabel uitgavemagazijnmutatie is de FAVerwerkingID opgenomen tbv transactieverwerking van de journaalposten van de mutaties naar de boekhouding.
  (Tabel, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.025
2007-03-01
Opdracht2Faktuur; MSSQL; FormMask
 • : BtwAangifteTypeID vanuit opdracht werd niet gegenereerd.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • : In de MS SQL Server module is een wijziging aangebracht om beter te kunnen werken met de prefixen uit de databases (de owner-prefix).
  (Broncode, ,  MS SQL Server, )
 • FormMask: In de formmaskers is een bugfix aangebracht. De init van FormMasks keek naar het verkeerde ID.
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.026
2007-03-02
Klopotek
 • Klopotek: Klopotek relaties worden nu met voornaam in het voorletterveld geimporteerd ivm betere zoekmogelijkheden
  (Importroutine, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.027
2007-03-02
Verkoopsoort; Faktuur
 • Kopiefaktuur: De kopiefaktuur wordt nu gekoppeld via de faktuurtabel
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Verkoopsoort: In de verkoopsoort is een extra veld StandaardNettoprijs toegevoegd voor toekomstig gebruik in de faktuurmodule. Deze wordt nu gebruikt als de nettoprijs nog 0 is (in het begin dus) en ingevuld bij netto. De overige prijzen worden vervolgens doorgerekend. Dit is bedoeld om vanuit nettoprijs excl btw te rekenen (vooral voor intern gebruik dus).
  (Tabel, ,  Uitgeverij, Verkoopsoortbeheer)
 • Direct verwerken: Tijdens direct verwerken van een faktuur ontstond een foutmelding na antwoord Ja, alles ok, mbt current record. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Omschrijvingtype: via de administratieve instellingen is bij de faktuur nu voor de faktuurregelomschrijving in te stellen hoe deze moet worden opgebouwd: 1. ISBN - Titel - Auteur of 2. Verkoopsoort - Titel.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Kopiefaktuur: Het is nu mogelijk om direct een kopiefaktuur af te drukken vanuit het faktuurvenster.
  (Functie(knop), ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.754.028
2007-03-03
Faktuur; Calculatie
 • Faktuur: In faktuurinvoer wordt nu standaard de eerste afdeling van een relatie ingevuld na invoer van de relatie.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Faktuur: In faktuurinvoer wordt nu standaard de klantreferentie overgenomen van de omschrijving indien de klantreferentie nog leeg is.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • KostprijsActueel: KostprijsActueel wordt per heden gesynchroniseerd naar de druktabel zodat de voorraadmodule de juiste waardering kan uitvoeren.
  (Tabelveld, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.754.029
2007-03-05
Kostprijs
 • Kostprijs: De kostprijs wordt doorgevoerd naar de tabellen van voorraadbeheer als VVP (Vaste Verreken Prijs).
  (Tabel, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • kostprijs: De kostprijs wordt nu vanuit de calculatie naar de druk doorgezet.
  (, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • kostprijs: De kostprijs wordt nu als VVP behandeld in de voorraadmodule.
  (, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.030
2007-03-05
VVP
 • VVP: VVP doorverwerken vanuit kostprijs in actuele druk
  (Tabel, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Kostprijs/VVP: De kostprijs wordt tijdens voorraadmutaties en aanmaken van een magazijn per uitgave opgehaald uit druk als VVP.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.031
2007-03-06
Omzet
 • RapportageTypeID: Veld RapportageTypeID in enkele omzettabellen opgenomen om onderscheid te maken tussen omzet en kosten en voorraadmutatie rapportages
  (Tabelveld, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • VVP: De kostprijs/VVP van een uitgave wordt opgehaald en berekend als kostprijs verkopen in de omzet-tabel.
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.754.032
2007-03-08
Faktuurhistorie; ManFun; Excel2XML
 • Faktuurhistorie: Nieuw venster gebouwd met basale faktuurhistorie/lijsten. Gedetailleerde informatie is mogelijk via de omzetrapportagemodule.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • SQL script: Nieuwe managementfunctie toegevoegd: SQL script uitvoeren. Hierbij is het mogelijk direct in de database in te grijpen. Dit is alleen bedoeld voor consultants en hiervoor dient altijd een backup te zijn gemaakt bij de uitgeverij.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Excel2XML: De managementfunctie Excel2XML is aangepast zodat alle XML-tags van de velden lowercase/onderkast zijn. Tevens worden nu ook afbreekstreepjes genegeerd.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • : Enkele aanbiedingsoverzichten zijn weggehaald uit het aanbiedingsvenster omdat ze van daar uit niet kunnen draaien.
  (Rapportage, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
1.754.033
2007-03-09
AccountView
 • AccountView controle: In de Administratieve instellingen van AccountView is een extra controle knop gebouwd zodat direct kan worden gecontroleerd of de instellingen juist zijn voor het werkstation.
  (Administratieve instelling, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.754.034
2007-03-09
Faktuur-Opdracht
 • Faktuuropdracht: Het is nu mogelijk om per faktuurcode een aparte Opdrachtrelatie aan te geven die de normale faktuurrelatie negeert. Dit gebeurt alleen als er dus ook een aparte opdrachtrelatie is ingevuld in de faktuurcode.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.754.035
2007-03-12
CB Voorraad; Update
 • CBVrdMutTypeVerwerking: De tabel CBVoorraadMutatieTypeVerwerking is in Verkoop gezet om per administratie afwijkende instellingen te kunnen doen.
  (Tabel, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Update: In de updateprocedure is nu een herstelprocedure opgenomen in het geval dat de update op tabellen mét transactie niet met succes kan worden voltooid. In dat geval kan men dezelfde procedure uitvoeren met versie-update procedure ipv volledig transactie-update. Dit mag alleen na akkoord van de leverancier.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.036
2007-03-16
Omzet; Voorraad; Journaalposten
 • Journaalpost: In de journaalposten kan nu onderscheid worden gemaakt tussen omzet in Binnenland, Binnen EU of Buiten EU dmv BTW-aangifte-type lijst.
  (Venster, ,  Magazijn, Journaalpostbeheer)
 • magazijnmutatie: In de magazijnmutatie wordt nu gezorgd dat mutaties uit de omzet als extra de verkoopsoort meekrijgen.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.037
2007-03-19
ISSN
 • Melding ISSN: De melding van een onjuiste ISSN werd verkeerd weergegeven. Dit is aangepast.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Uitgave Isbn instellen)
1.754.038
2007-03-21
Calculatie; Cockpit
 • Calculatieafzet: De calculatieafzet kan nu automatisch worden geplaatst in het eerste jaar van verschijnen. Voorheen moesten deze waarden handmatig worden overgenomen. Dit betekent dat de wizard dit vanaf nu ook uitvoert. AI-Verkopen direct wijzigbaar moet hiervoor uitstaan.
  (Venster, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • cockpit: De cockpit kan weer worden gebruikt.
  (Venster, ,  Basis, )
1.754.039
2007-03-22
ONIX/XML
 • ONIX/XML: Een grote uitbreiding op de ONIX module waardoor het mogelijk wordt om ook andere afgesproken formaten via een standaard manier te exporteren.
  (Broncode, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.754.040
2007-03-23
ManFun; ISBN controle
 • Record SQL: Nieuwe interne management functie geschreven om als administrator de huidige record van een (sub) formulier te exporteren naar SQL insert.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Verschijningsvorm: In de verschijningsvorm kan nu de ISBN controle helemaal uit worden gezet met de optie 'Geen controle' naast ISBN13 en ISSN controle. Leeg betekent ISBN13 controle tbv terugwaartse compatibiliteit.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Uitgave Isbn instellen)
1.754.041
2007-03-27
CBRelatie; Project
 • CBRelatie: Bij de import van CBrelaties kan nu worden aangegeven hoe de naam die het CB doorgeeft (slechts 1 veld) moet worden geinterpreteerd. Normaal = 1-op-1 overnemen, Omkeren is omdraaien van de inhoud op de eerste komma.
  (Broncode, ,  CB Communicatie, Relatiebeheer)
 • Project toevoegen: Tijdens het toevoegen van het project (niet de wizard) is het verplicht om een zoekcode in te vullen. Dit kan soms lastig zijn. Daarom is het vanaf nu mogelijk om een standaard waarde in te laten vullen vanuit de administratieve instellingen. Dit kan een streepje zijn, een 0, of bijvoorbeeld een 'lege spatie' (ALT 255). Daarmee wordt voorkomen dat gebruikers geconfronteerd worden met het invullen van een onbekende waarde.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.754.042
2007-03-29
Relatie; XML
 • Relatie eigenaar: Bij de relatie is het vanaf nu mogelijk om de eigenaar aan te geven. Dit biedt verder geen extra functionaliteit. Je kunt dan (alleen) vastleggen en vaststellen bij wie de relatie (oorspronkelijk) hoort. Het rechtensysteem binnen PAC blijft gewoon werken op categorieën.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • XMLSendType: Er kan nu voor ONIX/XML messaging onderscheid gemaakt worden tussen verzenden met FTP of het als bestand laten staan (zodat het bv kan worden gemailed). Tevens is een volgorde opgenomen om de belangrijkste ontvanger boven aan te kunnen zetten.
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Tabbladen: Enkele tabbladen binnen relatiebeheer zijn gereorganiseerd om enkele financiele gegevens te groeperen en van de specifieke afdelingen (inkoop en verkoop) te verwijderen. Op deze manier is het eenvoudiger om in één oogopslag te zien wat de financiele stamgegevens van een relatie zijn. Tevens is het eenvoudiger om dit tabblad eventueel af te schermen.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.043
2007-04-02
Opdracht
 • Knipperen: Testprocedure ingesteld om knipperende schermen in orderbeheer te voorkomen.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.754.044
2007-04-03
Project; Relatierollen
 • Zoekcode: De zoekcode van het project stond als standaard als gebruikersinstelling gedefinieerd, dit is hersteld naar algemene instelling.
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
 • Wizard Relatierol: Nadat de wizard is uitgevoerd kan het zijn ingesteld dat relatierollen worden getoond. Het is mogelijk relatierollen verplicht te stellen (minimum 1 of hoger), maar dit werd niet afgedwongen. Dit wordt nu wel afgedwongen en het rollenscherm kan niet worden verlaten voordat de verplichte rollen zijn ingevuld met relaties.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.754.045
2007-04-04
Faktuur
 • OpdrachtKortingsPerc: Als orders worden gegenereerd vanuit de fakturatie kan het zijn dat deze orders alleen voorraadverplaatsingen betreft met bv 100% korting. Dan zou de korting van de faktuurregel moeten worden overschreven door 100% (of een ander ingesteld percentage). Dit kan door het veld OpdrachtKortingsPerc in de stamgegevens van faktuurcode in te stellen op een getal groter dan 0% zodat PAC deze waarde gebruikt ipv de faktuurregelkorting. Als 0% in OpdrachtKortingsPerc is ingevuld wordt wel de faktuurregelkorting gebruikt (dit is de standaard werking).
  (Tabel, ,  Fakturatie, Faktuurstamgegevens)
 • Faktuur2Opdracht: In de verwerking van de fakturatie naar opdrachten wordt nu rekening gehouden met de OpdrachtKortingsperc in de faktuurcode. Als deze 0% is wordt de faktuurregelkortingspercentage gewoon overgenomen, als het groter dan 0% is, dan wordt dat ingestelde percentage als opdrachtregelkortingspercentage gekozen.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
1.754.046
2007-04-12
Bercker Plug-in
 • XML Bercker plug-in: Nieuwe plug-in gereed voor het versturen van XML opdrachtbevestigingen naar drukkerij Bercker.
  (, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.754.047
2007-04-12
FTP
 • FTP passive: Het FTP assortiment is uitgebreid met Passive transfers (Passieve FTP connecties).
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.048
2007-04-13
Drukinfo
 • Drukinfo: De project-tot-drukinfo in diverse schermen kan nu dmv een administratieve instelling op een andere methode worden gezet waarbij het niveau van bekijken meer op uitgaveniveau is geënt zodat uitgavetitel en klantgroep(marktgroep) wordt weergegeven.
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, )
 • Verversen: Het is nu mogelijk om de drukinformatie in drukbeheer met een knop te verversen zodat wijzigingen van andere gebruikers direct kunnen worden weergegeven. Dit is vooral handig in een fiatproces.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Drukbeheer)
1.754.049
2007-04-13
Royalty
 • Royaltycomponent: Royaltycomponentcode toegevoegd aan tabel royaltycomponent
  (Tabel, ,  Royalty, )
 • Handmatige royalties: Er is nu een nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt om handmatige ingevoerde verkopen en voorraadmutaties in een excelsheet mbv een extra tabblad op te maken met een aantal voorgedefinieerde elementen die tevens zijn gebaseerd op de aanwezige royaltyadministratie (componenten). Dit kan via Excel-XML-XML-PAC worden geimporteerd. Hiervoor is wel een aantal inrichtingsuren nodig.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.754.050
2007-04-17
Voorraad
 • : Extra logistieke overzichten zijn toegevoegd voor de module Voorraad/Magazijn
  (Rapportage, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • : Diverse aanpassingen voor het verwerken van CB gegevens zijn doorgevoerd o.m. mbt de cockpit en volgorde van verwerken.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.051
2007-04-18
Voorraad
 • Voorraadmutatielijst: Er is een nieuwe voorraadmutatielijst bijgekomen met alle individuele dagmutaties van een bepaald type mutatie.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.754.052
2007-04-18
ONIX
 • ONIX selectie: In de selectie van titels tbv ONIX/XML is het niveau verplaatst van uitgave naar druk waardoor een verbeterde statusweergave mogelijk is in het verzendvenster met druk, verschijningsdatum en fiatstatus. Tevens worden de te verzenden titels nu op druk geselecteerd ipv uitgave icm laatst gefiatteerde druk (had een tragere verwerking).
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.754.053
2007-04-19
FormMask
 • FormMask: De formmasker functie IsDrukPWOpSlot(..) is nu pas WAAR als de druk-fiatstap groter is dan de OplageAfzetControleVolgordeID (was gelijk en groter).
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.054
2007-04-23
Omzetrapportage; Bestmate webservice
 • Starten: Het starten van de omzetrapportage kan nu plaatsvinden vanuit PAC onder Hoofdmenu | Rapportage
  (Gebruikersinteractie, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Bestmate export: In de koppeling met Bestmate via een webservice kan het voorkomen dat een IP niet is geautoriseerd of andere meldingen voorkomen die niet met de inhoud van het aangeboden XML te maken hebben. Deze worden teruggerapporteerd via de tag <Error> in de tag <Text>. Vervolgens wordt dit weer naar de gebruiker gerapporteerd en de verwerking ongedaan gemaakt.
  (Exportroutine, ,  Basis, )
1.754.055
2007-04-23
Omzet
 • : Nieuwe mogelijkheid toegevoegd om de inrichting van de omzettabellen over te zetten naar een nieuwe/andere administratie in de beveiligde functies.
  (Administratieve instelling, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.754.056
2007-04-26
Voorraad; Wizard
 • Omschrijving: Het veld omschrijving is toegevoegd aan de voorraadmutatie waardoor het mogelijk wordt om een omschrijving bij een mutatie in te vullen.
  (Tabelveld, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Voorraadmutatie: De voorraadmutatie is nu alleen nog wijzigbaar als: 1. het reeds is verwerkt/gejournaliseerd, 2. het magazijn een zelf te administreren magazijn betreft, 3. het mutatietype een handmatige mutatie is. In alle andere gevallen gaat het op slot. De omschrijving is dan nog wel wijzigbaar.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Wizard: Bij het importeren van een nieuwe wizard kan nu worden aangegeven of alle bestaande wizards kunnen worden verwijderd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.754.057
2007-04-26
Fiatoverzicht
 • Fiatoverzicht: In het fiatoverzicht is nu de mogelijkheid opgenomen om de titels in de lijst te kunnen beperken door het opgeven van een planningsactiviteit en een datumtraject die controleert op de prognosestartdatum van de activiteit. Alle titels waarvan de prognosestartdatum van de activiteit ligt tussen de start- en einddatum zullen worden geevalueerd. Vervolgens wordt van die selectie bepaalt welke titels in aanmerking komen voor fiat. (voorheen werdt van alle titels bepaalt welke in aanmerking kwamen voor fiat ipv een voorselectie)
  (Venster, ,  Fiat en Autorisatie, Overzichtenbeheer)
1.754.058
2007-04-27
Journaalposten
 • Journaalposttypes: In de journaalposttypes is nu vast te leggen bij de omzetjournaalposten dat een regel een 'kostendrager' (verbijzondering) kan krijgen naar ISBN of een vaste code. Tevens is het nu mogelijk om vast te leggen dat het sommeren van aantal nodig is. Bij beide velden dient kostendrager (of ISBN) en aantal in de boekhouding te zijn gedefinieerd. Dit is niet standaard het geval in AccountView alwaar twee nieuwe maatwerkvelden nodig zijn (project en aantal).
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Journaalpostbeheer)
1.754.059
2007-05-02
Tabel2SQL
 • Tabel2SQL: Nieuwe managementfunctie Tabel2SQL om eenvoudig basis-stamgegevens (eindstation zonder afhankelijkheden in programmatuur) te exporteren naar een SQL script. Deze kan vervolgens weer als invoer dienen in een andere administratie.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.060
2007-05-03
Opdracht
 • Opdrachtbevestiging: Het opdrachttype (code en omschrijving) kunnen nu ook worden gebruikt in het opdrachtbevestigingsjabloon.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.754.061
2007-05-08
Druk
 • DrukKenmerkID: Nieuw uniek autonummer veld DrukKenmerkID in tabel DrukKenmerk om unieke enkelvoudige verwijzing te gebruiken in Klasse DrukKenmerk .
  (Tabel, ,  Uitgeverij, Drukkenmerkbeheer)
1.754.062
2007-05-10
Prototype Calculatie varianten
 • Calculatievarianten: Eerste prototype van calculatievarianten is gebouwd. Deze zal nu in een gebruikersevaluatie iteratie terechtkomen en na twee weken wordt een wijzigingsronde ingepland.
  (, ,  Calculatie, )
1.754.063
2007-05-30
Relatieselectie; Relatie
 • Relatieselectie: In de relatieselectiebuffer zijn twee meldingen aangepast voor het toewijzen of verwijderen van categorieen van een geselecteerde reeks relaties. Daar de wijzigingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt, is het van belang dat er duidelijkere melding komt van de gevolgen van het gebruik van de knoppen.
  (Venster, ,  Relatie, )
 • Relatielijst: Er is een nieuwe relatielijst mogelijk met individuele velden uit relatiebeheer. In de andere lijsten zijn de nodige velden reeds netjes aan elkaar vastgemaakt, maar voor bepaald gebruikersscenario is het nodig dat het wordt gestuurd aan een externe partij die individuele velden nodig heeft. Tevens zijn de knoppen verwijderd en is een keuzelijst hiervoor in de plaats gemaakt.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Relatieselectie: In de relatieselectiebuffer is nu een veldenkiezer aanwezig om een complexer filter te maken. Dit filter kan ervoor zorgen dat bv een bepaald postcodegebied wordt geselecteerd e.d.
  (Venster, ,  Relatie, )
1.754.064
2007-06-01
XML; Cockpit; Overzichten
 • ONIXAddressee: Bij de XML geadresseerde wordt nu eerst bepaald vanuit welk knooppunt de logging wordt bijgehouden (uitgaveid of drukid in sysLog). Dit was aanvankelijk alleen mogelijk vanuit werkelijke ONIX berichten, nu kunnen alle berichten worden gelogd.
  (Tabel, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Cockpit herdruk: In het scherm van de herdruksignalering is het nu mogelijk om ook te filteren op magazijn. Dit geldt expliciet niet voor de export, daar deze een betrouwbaar totaalbeeld moet vormen.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Logistiek: Enkele logistieke rapportages zijn toegevoegd mbt omzet/voorraad en boekhouding.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
1.754.065
2007-06-04
Dagboeknummerhistorie
 • Dagboeknummerhistorie: Voor de aansluiting tussen PAC en Boekhouding is het nodig om een detailrapportage te kunnen opvragen van de transactie(s) die journaalposten tot gevolg hebben gehad in de Boekhouding. Daar de journaalposten verdicht zijn en de details niet aanwezig zijn, is de onderliggende detaillering beschikbaar via dagboekkoppeling en transactienummers. De detailrapportages zijn gebaseerd op omzet enerzijds en voorraadmutaties anderzijds.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.754.066
2007-06-07
Overzicht; Calculatievarianten
 • Voorraad op peildatum: In het overzicht Voorraad op peildatum ontbrak de selectie op magazijn. Dit is gecorrigeerd. Tevens is in dit overzicht nu de gem. VVP van de betreffende mutaties opgenomen. Dit zou de laatste stand van de VVP moeten zijn, maar deze berekening biedt de beste performance en hetzelfde resultaat.
  (Rapportage, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
 • Calculatievarianten: Het maatwerk calculatievarianten is nu afgebouwd. Voor de laatste controle/test wordt dit voorgelegd.
  (Rapportage, ,  Calculatie, )
1.754.067
2007-06-08
Overzicht; Verkoopsoort
 • Verschijningslijst: De kolom ISBN van de verschijningslijsten is 1 kolom groter gemaakt omdat niet altijd het volledige ISBN werd getoond.
  (Rapportage, ,  Calculatie, Overzichtenbeheer)
 • Verkoopsoort: In de interne geheugentabel verkoopsoorten werd 'Leveren' en 'btwtype' niet goed uitgelezen. Dit is opgelost.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Opdrachtbeheer)
1.754.068
2007-06-13
Order; Batchrun
 • Order import: Tijdens het importeren van orders van PAC.net kan indien het misgaat met een foutmelding zo zijn dat een transactie blijft 'hangen'. dit heeft gevolgen voor alle acties die verder in PAC worden uitgevoerd. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Order, PAC.Net Orders Importeren)
 • CB order export: In de order exportprocedure is een vangnet ingebouwd om te voorkomen dat 'openstaande transacties' gevolgen hebben voor de verwerking. Dit mag aldus niet voorkomen en er zal dan ook een foutmelding komen en de procedure wordt afgebroken zonder dat dit vervelende gevolgen heeft.
  (Broncode, ,  Order, CB Exporteren)
 • Opdrachtenlijst: Er is een nieuwe lijst 'Opdrachtenlijst' toegevoegd aan PAC waarmee het mogelijk wordt om van de afgelopen periode (of een andere willekeurige periode) of 1 klant of 1 uitgave de ingevoerde orderregels weer te geven.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Batchrun Excel: Indien in batchrun een overzicht naar Excel zou gaan (in de sessie op de server: ongewenste situatie), dan wordt dit onderschept en in het logboek weggeschreven. Dit kan vervolgens door een medewerker worden weergegeven.
  (Gebruikersinteractie, ,  Batch run, Batchscriptbeheer)
1.754.069
2007-06-14
Fiat
 • Fiatvenster: In het fiatvenster is het nu mogelijk om een traject van Fiatstappen in te vullen waarop gefilterd moet worden. Dit kan nuttig zijn in situaties dat een herstructurering van scenario's heeft plaatsgevonden (alleen nieuwe trajecten weergeven) of bv om tijdelijk alleen een bepaalde fiatrange in de gaten te houden.
  (Venster, ,  Fiat en Autorisatie, Overzichtenbeheer)
 • Audit logs: In de auditlogs is een optimalisatie uitgevoerd om via een JOIN ipv een subquery details over wijzigingen en toevoegingen op te vragen. Dit heeft betrekking op audit logs van Relaties, Projecten en Uitgaven.
  (Broncode, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
1.754.070
2007-06-19
Pers
 • Relatie selectie: In het recensierondebeheer konden aanvragen worden ingevoerd vanuit de daadwerkelijke individuele aanvragen. Vervolgens bij het verzenden zijn er altijd relaties/recensenten die niet eerder hebben aangevraagd. Je kunt individueel selecteren, maar het is nu mogelijk om de relatieselectie te gebruiken. Daarmee wordt het mogelijk om op categorie alle relevante relaties toe te voegen. Deze worden uiteraard ontdubbeld, zodat niet dubbel wordt aangevraagd (dit is onafhankelijk van het type vorm).
  (Gebruikersinteractie, ,  Pers, Recensierondebeheer)
1.754.071
2007-06-21
Release Calculatievarianten; Auditlog
 • Calculatievarianten: Nieuwe maatwerk module Calculatievarianten gereleased.
  (Nieuwe module, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Auditlog: In het overzicht van auditlogs werd de dag van de 'Invoerdatum t/m' niet meegenomen omdat met de tijd geen rekening werd gehouden (reden: dag+tijd is groter dan dag). Dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.072
2007-06-21
Calculatie
 • Calculatie: Bugfix voor calculatiemoment. Deze werd tbv rechten ingesteld op altcalcmomentid, dit is echter alleen juist als het calcmomentid<0 is.
  (Venster, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.754.073
2007-06-25
Fiat
 • Fiatoverzicht: In het fiatoverzicht kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe instelling (in gebruikersinstellingen) om het verversen niet direct uit te voeren na een fiat/afkeuring of bij het opnieuw tonen van het scherm (na sluiten projectbeheer bv). Deze instelling raden wij aan om aan te laten om vergissingen te voorkomen. Er kan in uitzonderlijke gevallen natuurlijk door de gebruiker van worden afgeweken.
  (Venster, ,  Fiat en Autorisatie, Overzichtenbeheer)
1.754.074
2007-06-26
DagboekNummerHistorie; WizardList; Financien
 • : Bugfixes voor tabel DagboekNummerHistorie en voor de WizardList import.
  (, ,  Basis, )
 • : Kostendrager (ISBN13) en aantal kunnen worden toegekend aan Omzet of Voorraadboekingen.
  (, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.754.075
2007-06-27
OHW
 • Onderhandenwerk: In het onderhandenwerk rapport wordt de naam van de crediteur ingevuld en als deze leeg is, dan de omschrijving van de originele inkoopfactuurboeking (dit laatste is nieuw). De kop is geworden: Naam/omschrijving JP
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
1.754.076
2007-06-28
Voorraad; ManFun; Cockpit; Druk
 • : Verbeteringen in stabiliteit van import en verwerking van CB gegevens in voorraadbeheer. Tevens inconsistentie uitgavemagazijn bij verwijderen druk verbeterd.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Consistentieherstel UM: Nieuwe management functie om uitgavemagazijn te herstellen wanneer de actuele druk verwijst naar een niet bestaande druk.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Cockpit: In de cockpit wordt bij overboeken voorraad niet meer de mogelijkheid gegeven om 'Actuele druk' in te stellen terwijl deze er niet is.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Verwijderen druk: Bij het verwijderen van de druk wordt nu ook gecontroleerd op bestaande voorraadmutaties. Als deze aanwezig zijn, dan kan de druk niet worden verwijderd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.754.077
2007-06-29
Bestmate
 • Bestmate calculatieexport: In de Bestmate calculatie export (ascii versie) werd tussendoor gemeld of een calculatie kon worden geexporteerd. Dit is aangepast zodat achteraf een rapport wordt getoond met gelukte en mislukte calculaties. De gemelde redenen zijn hetzelfde gebleven.
  (Broncode, ,  Calculatie, Exporteren calculatie)
1.754.078
2007-06-29
Faktuur
 • Faktuurregel: Als in een faktuurregel een quote (') stond in de omschrijving dan werd de faktuur niet opgeslagen, maar hiervan werd ook geen melding gemaakt. Nu wordt de faktuur(regel) wel juist opgeslagen.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.754.079
2007-07-02
OHW; Relatie; Audit
 • Onderhandenwerk: Bugfix in onderhandenwerk uitgevoerd: Naam werd automatisch Name, dit is aangepast naar !Naam
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
 • Relatieverband wijzigen: Een systeemprogramma toegevoegd om verbanden op subrelatieniveau om te zetten naar relatieverbandniveau
  (Hulpprogramma's, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Audit: Bugfix in audit export uitgevoerd: er werd uitgegaan van een altijd aanwezig wijzigrecord, maar dit is niet altijd zo. Als een record net is toegevoegd, maar nog niet gewijzigd, dan heeft het geen wijzigrecord waardoor het nooit op een auditoverzicht zou komen. Er wordt nu vanuit gegaan dat een wijzigrecord niet aanwezig hoeft te zijn.
  (Broncode, ,  Basis, )
1.754.080
2007-07-03
Zoeken
 • Zoeken: In het zoekvenster werd niet juist gereageerd op de instelling 'zoeken met sortering actieve veld'. Dit is gecorrigeerd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.754.081
2007-07-04
Bercker export
 • Bercker export: In de export naar Bercker is ook het mediatype van omslag en binnenwerk opgenomen.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.754.082
2007-07-05
Handleiding
 • Handleiding: Mbv een algemene instelling is het mogelijk om te bepalen dat de handleiding in CHM formaat ook naar het lokale station kan worden gekopieerd om van daar op te starten. Hiermee wordt de beveiliging van de patch van de patch van internet explorer omzeilt. Het is ook mogelijk om netwerkbestanden te openen, maar hiervoor zijn per werkstation registerwijzigingen nodig die veel beheer nodig hebben.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.083
2007-07-06
Voorraad; Relatie; Media; Planninginfo prototype
 • Voorraad negatief: De voorraad kan niet meer negatief worden (ook niet tijdelijk). Check is ingebouwd in validatie van klasse.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • LeverancierBetalingsconditie: Splitsing van Betalingsconditie veld in (Klant)BetalingsconditieID en LeverancierBetalingsconditieID. Tevens kopie van inhoud naar beide velden (spiegelen). Onderhoudsvenster aangepast (tabblad Financien). Export naar AccountView aangepast.
  (Tabelveld, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Media/tekstbestanden: Mediabestanden en tekstbestanden kunnen via Uitgavebeheer per heden worden geopend indien ze als bestand op de server beschikbaar zijn.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, Uitgavebeheer)
 • ShowInfo: PROTOTYPE MODULE ShowInfo te beoordelen. Extra planningsinformatie in een voorgrondvenster afhankelijk van gebruikerswens (maatwerk).
  (Venster, ,  Planning, Planningbeheer)
1.754.084
2007-07-09
Druk
 • Druk exporteren: Er is een extra functie toegevoegd om de druk door super op geexporteerd te kunnen zetten.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Drukbeheer)
1.754.085
2007-07-10
Transactieoverzicht; Order
 • Transactieoverzicht: In het transactieoverzichtselectie kan nu voor de nieuwe conditie FAVerwerkingID worden gekozen.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Std. Korting: In opdrachten op titel invoeren wordt de std. Korting wordt nu meegenomen naar de orderregel.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.754.086
2007-07-11
ONIX; Poweruser
 • ONIX Ontvangers: In ONIX ontvangers is bij de selectie op inhoud bij al deze velden nu de mogelijkheid om met F5 keuzes te maken ipv de ID's met de hand te hoeven invullen.
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Poweruser: Er is een poweruser toegevoegd. Een gewone gebruiker kan tijdelijk (zolang de PAC sessie duurt) poweruser worden via de Gebruikersinstellingen | Algemeen | Power user instellen. Na het ingeven van het juiste wachtwoord krijgt de gebruiker poweruser status. Dit betekent dat enkele functies door deze gebruiker kunnen worden uitgevoerd. Een eerste poweruser functie is het op 'geexporteerd' kunnen zetten van een druk zodat deze niet meer wordt aangeboden ter export (vooral handig bij oude drukken/calculaties).
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.087
2007-07-12
Overzichten; Gebruikersnaam; Performance meter
 • Voorraadoverzichten: De voorraadoverzichten 'Voorraadmutatie per type overzicht' en 'Voorraadmutatie per dag overzicht' kunnen nu ook op uitgave worden opgevraagd.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Opstarten: Tijdens opstarten werd de gebruikersnaam niet altijd goed weergegeven. Dit is nu hersteld. Dit had te maken met AppIcon en een niet goede verwijziging hierin als in een andere omgeving werd uitgerold. Dan werkte refreshTitle niet, maar gaf ook geen foutmelding oid. Dit is gevonden en hersteld.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Performance: Er is een performance meter gemaakt die een paar basis zaken uitvoert om te bekijken hoe snel dit gaat. Dit kan vergeleken worden met de situatie bij ons waarmee wordt vastgesteld wat de snelheid van de pc/netwerk/server voor verschil oplevert.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.754.088
2007-07-16
Relatie; Uitgave
 • Relatieverband refresh: Het verversen van het relatieverband werkte niet in alle gevallen. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Verwijderen uitgave: Bij verwijderen uitgave werd gecontroleerd op het bestaan van een uitgavemagazijn record, dit is gewijzigd naar uitgavemagazijnmutatie record omdat alleen dat van belang is. Zonder mutatierecords is er geen voorraad, tenzij dit rechtstreeks is ingevuld (wanneer met werkt zonder voorraadmodule, en dan mag het juist ook worden verwijderd).
  (Gebruikersinteractie, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
1.754.089
2007-07-17
PROTOTYPE Info Fields
 • Info Fields prototype: Er is een prototype van info fields.
  (Gebruikersinteractie, ,  Licentie en service, )
1.754.090
2007-07-18
CB
 • Gewicht: Het gewicht van het artikel geregistreerd bij het CB wordt nu ook geimporteerd uit de CB bestanden en als info getoond in de uitgave. Tevens worden nu alle registratiegegevens in 1x weergegeven.
  (Tabelveld, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.754.091
2007-07-19
Relatie; Batchrun
 • Batchrun berichten: De batchrun berichtgeving is aangepast. Aanvankelijk werden alle functies als in orde beschouwd. Nu wordt de status van mislukte en gelukte functies weergegeven. Tevens worden alle afgevangen schermberichten van de aangeroepen functies in het status-xml opgenomen. Deze kan als basis dienen van een fout-rapportage.
  (Broncode, ,  Batch run, Batchscriptbeheer)
 • Relatieselectie: In de relatieselectie is het nu mogelijk om in 1x alle relatieverbanden van een type op te nemen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Relatieselectie: In de relatieselectie zijn de bewerkingsactie nu in een apart scherm opgenomen zodat een betere scheiding ontstaat.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.092
2007-07-24
Aanbieding; Recensie; Relatie
 • Relatie bewerkingen: Diverse bewerkingen op de relaties in de relatiebuffer zijn nu mogelijk: Relaties in categorie indelen, of uit categorie halen, Categorie verplaatsen van hoofd of contact naar het verband, Adresgegevens overnemen, Naam van de relaties omzetten naar hoofdletter+kleine letters.
  (Hulpprogramma's, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Citaat recensie: Het citaat (quote) van een recensie kan nu ook worden vastgelegd in de recensie naast de al aanwezige notitie of volledige tekst van de recensie.
  (Gebruikersinteractie, ,  Pers, Recensie invoer)
 • Folder en pagina: Het is nu mogelijk om bij de titel in een aanbiedingslijst de code van een aanbiedingsfolder en de pagina vast te leggen. Dit naast de normale volgorde waarin de titels doorgenomen kunnen worden.
  (Tabelveld, ,  Aanbiedingslijst, Aanbiedingbeheer)
1.754.093
2007-07-26
Relatie
 • Relatielijst compleet: Vanuit de relatiebuffer is het nu mogelijk om een relatielijst compleet te genereren met een groot aantal velden: stamvelden, categorie-indeling en adressen. Tevens is de hierarchie van de relaties opgenomen (indien contactpersonen in meerdere verbanden zitten dan worden deze voor de volledigheid wel dubbel vermeld).
  (Rapportage, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.094
2007-07-27
Relatie
 • Relatie verwijderen: Er zit nu een extra controle op het verwijderen van een relatie met verbanden. In de administratieve instellingen is de mogelijkheid aanwezig om: 1. Een melding met bevestiging te geven dat er een verband is gevonden; 2. Er geen extra controle hoeft plaats te vinden of 3. De relatie niet mag worden verwijderd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.095
2007-07-30
Order
 • Klantorders per titel: In de klantorders per titel worden nu ook de CB in nota's ingevuld in het XML bestand naast de interne orders.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.754.096
2007-07-31
ManFun
 • Reparatiefunctie: Er is een reparatiefunctie toegevoegd om lege relatierollen te verwijderen. Deze kunnen ontstaan als relaties worden verwijderd of de projectwizard lege regels aanmaakt. Die situatie is inmiddels gecorrigeerd, maar oude lege rollen kunnen zijn blijven bestaan.
  (Hulpprogramma's, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.754.097
2007-08-02
Begroting; ONIX; Calculatie; AccountView; ONIX; Uitgave; ManFun
 • Begrotingtitels: Het beheer van begrotingtitels is aangepast waardoor het nu mogelijk is om ook een match/vergelijk te maken met de titels in PAC zelf. Automatisch worden titels met hetzelfde ISBN gematched. Met behulp van verschijningsdata en voorraad kan tevens lopend fonds en nieuw fonds handig worden gematched met behulp van een koppelknop.
  (Venster, ,  Begroting, Begrotingbeheer)
 • ONIX onderhoud: In het onderhoud van ONIX ontvangers wordt nu weergegeven of wijzigingen toegestaan zijn. Op het moment dat de geselecteerde aanbiedingen worden getoond, wordt bij wijziging tevens gemeld of hierop recht bestaat.
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Calculatielijst: Het CalcID op de calculatielijst is breder gemaakt zodat ook grotere ID's erop kunnen staan.
  (Rapportage, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Hash: In de export naar AccountView maken we nu gebruik gebruik van een Hashcode (MD5) zodat het record niet hoeft te worden gewijzigd indien het identiek is aan de vorige export. Dit wordt bepaald op basis van de Hashcode van te exporteren velden. Dit wordt weggeschreven in het veld 'mut_info' van het AccountView object (dit is maatwerk in AV). Het is overigens optioneel, want wij kunnen het instellen of het gebruikt moet worden of niet.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Lijsten: In de conditielijsten van ONIX ontvangers worden nu de lijsten gevuld met omschrijvingen ipv ID's om snel te zien over welke onderwerpen het gaat.
  (Venster, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Tekstentabblad: Het teksten tabblad van uitgavebeheer is nu herbouwd conform mediabestanden zodat er meer eenduidigheid bestaat. Het voordeel van het grote tekstveld wordt vervangen door mbv F5 de tekst ineens te kunnen openen.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
 • Tabelomzetting: De records van tabel OverzichtVoorraad zijn nu opgenomen in de tabel Overzicht. Hierin is ook een extra veld VeldSelectieLijst toegevoegd om dit mogelijk te maken.
  (Tabel, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
 • Klantgroepen: De management functie om lege klantgroepen bij bestaande drukken aan te maken werkte alleen als er nog geen enkele klantgroep was toegewezen. Deze werkt nu ook zodat altijd alle klantgroepen worden toegevoegd.
  (Hulpprogramma's, ,  Order, )
1.755.001
2007-08-14
Begroting
 • Begrotingsmodule: De begrotingsmodule heeft een grote wijziging ondergaan waarbij alle onderdelen zijn geintegreerd met PAC, maar waarbij filosofie van vrijheid nog steeds behouden is voor de redacteuren/uitgevers. De wijzigingen worden dmv de nieuwe vormgeving gedocumenteerd in de handleiding.
  (Nieuwe module, ,  Begroting, Begrotingbeheer)
1.755.002
2007-08-15
Begroting
 • Begroting: In de testversie van de nieuwe begrotingsmodule zijn enkele bugfixes aangebracht.
  (Nieuwe module, ,  Begroting, Begrotingbeheer)
1.755.003
2007-08-15
Omzet
 • Omzetrapportage: In de omzetrapportage worden de instellingen van een opgevraagd rapport nu bewaard als je een kolom aan- of uitvinkt. Fix JH 8_0708.
  (Gebruikersinteractie, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.755.004
2007-08-15
Begroting
 • Begroting: In de begrotingsmodule zijn enkele useability verbeteringen doorgevoerd.
  (Venster, ,  Begroting, Begrotingbeheer)
1.756.001
2007-08-16
Omzet; AccountView
 • OmzetHerkomst: De herkomst van de omzet (Binnenland, EU, of buiten EU) wordt nu in de omzetregel vastgelegd tijdens import op basis van het faktuurland van de klant. Via de landentabel wordt vervolgens vastgesteld of het binnenland, EU of Buiten EU betreft en dit vastgelegd in de omzetregel.
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • OmzetHerkomst: Het is nu mogelijk om dmv de vastgelegde omzetherkomst in de omzettabel ook verschillende journaalposttypen te definiëren. Dus er kunnen daarmee verschillende grootboekrekening voor binnenland, EU en buiten EU worden gebruikt.
  (Gebruikersinteractie, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.757.001
2007-08-20
Journaalposten; Royalty
 • Boekjaar/administratie: In de boekhoudkoppeling dient nu per boekjaar een administratie (met naam en wachtwoord) te worden ingevuld ipv algemeen. Dit omdat AccountView met een administratie per boekjaar werkt én zodat het mogelijk wordt om een datumtraject van mutaties in een andere (vaste) periode te kunnen laten inlopen (bv voor een initiele voorraad in periode 0). Zie Stamgegevens | Administratie | Boekjaren.
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Journaalposten exporteren: Bij het maken van de journaalposten kan nu selectief worden aangegeven welke journaalposten (omzet of voorraadmutaties) moeten worden gemaakt en wat de mutatieperiode is. De bevestigingsvraag is hiermee vervangen door het selectievenster.
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • CB omzet: In de import van CB omzetgegevens komt het voor dat ineens ook wel eens het afdracht bedrag (en btw afdracht bedrag) niet voorkomt in UITOPD. Dit in tegenstelling tot de verplichting in de documentatie. We hebben onze programmatuur hierop aangepast en zetten in dat geval het bedrag op 0.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • CB Voorraadmutatiecodes: In de CB Voorraadmutatiecodes was de koppeling met het royaltycomponent weggevallen. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.757.002
2007-08-22
Orderpakbon
 • Magazijnafgifte: Het is nu mogelijk om de aangemaakte selectie van orders tbv pakbonnen weer ongedaan te maken als na controle blijkt dat iets niet goed is gegaan.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtverwerking)
1.758.001
2007-08-23
Opstarten; Omzet; Voorraad
 • PAC.ini: In PAC.ini kon al %TEMP% worden gebruikt, maar tot nu toe alleen op zichzelf zonder toevoegingen. Vanaf nu is het mogelijk om ook toevoegingen (mappen) hier aan toe te voegen zodat met verschillende omgevingen (productie/live en test) naast elkaar kunnen worden gedraaid, en dan ook door verschillende gebruikers op 1 pc/citrix server/terminal server.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • NettoInclKlant: In de omzettabel is een extra veld NettoInclKlant aangemaakt zodat het mogelijk wordt om te zien hoeveel de klant werkelijk heeft betaald incl. btw. Het CB levert namelijk aan onder meer Belgische klanten met btw nr zonder btw. Echter, in de afrekening van CB aan de uitgeverij wordt wel met btw gerekend. Dit komt omdat er een fictieve levering plaatsvindt binnen Nederland mét 6%. De CB levering aan Belgie is Intracommunitair en dus is de btw verlegd (mits de afnemer een btw nummer heeft - en is gebruikt). Dit veld NettoInclKlant kan bij de omzetrapportage worden opgevraagd.
  (Tabel, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • CB onverwerkt: Er zijn twee overzichten toegevoegd betreffende onverwerkte CB omzetgegevens uit het bronbestand. Een kan worden opgevraagd op faktuurdatum, de andere op uitleverdatum (voorraaddatum).
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
 • VVP muteren: VA heeft in het uitgavevenster de mogelijkheid (controlled quick and dirty) om in een pre-live omgeving de VVP van een uitgave (en alle magazijnen + mutaties) aan te passen via een extra knop in tabblad Verkoop.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.758.002
2007-08-28
Voorraad
 • Overboeken: Bij het overboeken van voorraad naar een andere druk werd dat alleen per magazijn gedaan. Dit is uiteindelijk niet wenselijk omdat hierdoor drukverschillen en kostprijsverschillen kunnen ontstaan tussen magazijnen. Bij het overboeken na vragen in de cockpit wordt nu eerst voor alle magazijn deze overboekingsactie ingesteld (met de nieuwe druk). Daarna volgt de normale overboekingsprocedure.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.758.003
2007-08-28
Systeem; Voorraad
 • Tabellenbrowser: Er is een tabellenbrowser gekomen waarin ook records van tabellen kunnen worden bijgewerkt. Dit wordt gelogd in sysLogInteraction. Deze functie is alleen voor consultants om reparaties uit te voeren in tabellen als er zaken echt extreem fout zijn er geen specifieke reparatietools voor zijn gemaakt.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Druk: Bugfix voor het aanmaken van een UitgaveMagazijn record. Nu wordt overal gekeken naar eventueel bestaande magazijnen bij de uitgave en wordt daarvan de actuele druk overgenomen ipv de laagst gedefinieerde druk bij de uitgave. Tevens bij drukoverboeking werd bij voorraad 0 geen VVP overgenomen van de nieuwe druk, dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.758.004
2007-08-30
Voorraad
 • Instellen minimum voorraad: De instelling 'minimumvoorraad' en 'magazijnstatus' in het magazijn wordt bij het aanmaken van een magazijnregel bij een uitgave nu ook overgenomen.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.758.005
2007-09-03
Licentie; Relatie
 • Licentie: De licentiesoftware is gewijzigd voor modules met subonderdelen die vrij omvangrijk kunnen worden.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, Rechtenadministratie)
 • CBRelatie klantgroep: De klantgroep van de CBRelatie werd niet goed bepaald omdat er een verkeerde sorteervolgorde was ingesteld. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Relatie, CB Importeren)
1.758.006
2007-09-04
Omzet
 • Koppelvelden: Er is een beveiligde functie bijgekomen om fonds, fondsgroep en klantgroep te actualiseren vanuit de stamgegevens van uitgave, fonds, respectievelijk relatie. Dit kan dmv een datumtraject gecombineerd met een selectie op uitgave en/of relatie. De omzetregels worden zodoende naar de nieuwste indelingen gewijzigd. De oorspronkelijke reden van vastzetten op de indeling bij realiseren van omzet is om de oorspronkelijke indeling van een klant in klantgroep en daarbij behorende omzet te kunnen blijven volgen. Men hoeft daar niet altijd in geinteresseerd te zijn en dan kan men besluiten om deze functie te gebruiken en de actuele indeling (bij starten van deze functie) in te stellen in de koppelvelden. Dit geldt natuurlijk ook voor gewijzigde fonds(-groep)indelingen.
  (Hulpprogramma's, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.759.001
2007-09-05
CIM; Aanbieding; Relatiebuffer
 • CIM: Introductie nieuwe module Context Informatie Manager waarmee het mogelijk wordt om (voorgeselecteerde) velden uit andere schermen/contexten op te halen en weer te geven in de actuele context (venster) afhankelijk van de actuele informatie die wordt weergegeven. Deze module wordt geleverd in meerdere (licentie)vormen.
  (Nieuwe module, ,  Context Informatie Manager, )
 • Aanbiedingslijst: Er is een nieuwe aanbiedingslijst: Aanbiedingsindeling.
  (Rapportage, ,  Aanbiedingslijst, Aanbiedingbeheer)
 • Geavanceerde selectie: In de relatiebuffer kan dmv geavanceerde filteropties worden geselecteerd. Echter dit werd gedaan dmv het niet voldoen aan de regel die was ingevuld, echter als je in SQL 'NOT' gebruikt dan voldoen de NULL waarden daar nooit aan, dus kon het niet goed worden toegepast. Nu wordt eerst intern een selectie gemaakt van wat wel voldoet en vervolgens op dat resultaat en NOT toegepast (not in subselect). Dit werkt.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.759.002
2007-09-06
Voorraad; Profiel
 • Voorraad afboeken: Er kan nu op alle voorraad snel worden afgeboekt waarbij de magazijn waarop niet-handmatig (=automatisch) voorraad wordt bijgehouden alleen kan worden uitgevoerd als power-user. De afboeking neemt uitgave, magazijn, aantal (de voorraad als mutatie, maar dan negatief om op 0 uit te komen) en de datum van de laatste mutatie in het magazijn bij deze uitgave.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Help bij power-user: Er zit nu een informatieknop in gebruikersprofiel om te kunnen weergeven welke functies allemaal worden ondersteund door de power-user.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.759.003
2007-09-06
ONIX/E-Order
 • E-Order: Met de submodule 'E-order Bercker fase 1' is het mogelijk om electronische orders te versturen naar Bercker. Hieraan gaat een implementatiefase vooraf.
  (Venster, ,  ONIX Basis, )
 • ONIX voor 1 druk: In de programmatuur is een grote wijziging uitgevoerd in de ONIX module om het mogelijk te maken individuele drukken te exporteren (aanvankelijk tbv E-order).
  (Broncode, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.759.004
2007-09-07
Project
 • Toevoegen project: Na het toevoegen van een project met een rol originele uitgever via het rollenscherm werd deze uitgeversnaam niet ingevuld in het projectvenster. Dit moest dan worden geopend en met de knop bijwerken worden gedaan. Dit is opgelost.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.759.005
2007-09-10
Boekhouding
 • Dagboeknummerhistorie: In de dagboeknummerhistorie wordt nu ook vastgelegd wat het referentienummer in de boekhoudsoftware is. Dus als er een bladzijde wordt aangemaakt met een bepaald nummer (bv dagboek CB1, met nummer 1) dan wordt dat nummer tevens in de historie in PAC vastgelegd tbv referentie. Dit wordt ook op het journaalverslag afgedrukt.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Vaste periode: Het is mogelijk om een ingestelde periode in een vaste periode te boeken (bv om een initiele beginvoorraad met mutaties op 31/12 van een jaar in periode 0 van het volgende jaar te zetten). Daar zat echter een bug in waardoor de boekdatum werd gepakt. Dit is hersteld.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.759.006
2007-09-12
Herdruk
 • Cockpit en rapport: In de cockpit en op het rapport van de herdruksignalering zijn nu ook de velden 'in order' en 'in backorder' opgenomen.
  (Rapportage, ,  Herdruksignalering, Herdruksignaleringbeheer)
1.760.001
2007-09-13
Offerte
 • Interne module: Nieuwe interne module Offerte toegevoegd.
  (Nieuwe module, ,  , )
1.760.002
2007-09-13
Uitgave
 • Aanbieding toevoegen: Het is nu mogelijk om in venster Uitgavebeheer in het tabblad aanbiedingen via een knop de uitgave direct toe te voegen aan een aanbieding. Vervolgens wordt deze aanbieding geopend en de nieuwe regel gemarkeerd zodat de gebruiker direct in staat is om eventuele wijzigingen door te voeren.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
1.760.003
2007-09-17
CB
 • CBInit: De tabel 'sysuserinfocontext' werd na verplaatsen naar data.mdb dubbel aangeroepen vanuit CBInit. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.760.004
2007-09-25
Omzet
 • CB Import: Bij de CB import van de omzet wordt bij sommige VV omzettypes geen faktuurdatum meegeleverd, dan moet default de leverdatum worden genomen. Dit is aangepast.
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • LPROM,LEES,DIO: Toevoeging van nieuw CB conversie combinatie: LPROM, LEES, DIO
  (Tabel, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.760.005
2007-09-26
Offerte
 • Offerte: Nieuwe velden in de offertemodule: FinancieleToelichting, Verzonden, VerzendDatum
  (Tabelveld, ,  Licentie en service, )
1.760.006
2007-09-27
Offerte
 • Module: In de tabel Module zijn extra velden toegevoegd: GroepOmschrijving, GroepVolgorde, Volgorde
  (Tabelveld, ,  Licentie en service, )
1.760.007
2007-10-02
Menu; Order
 • Wijzigingslog: Het wijzigingslog is nu afhankelijk van het recht Overzichtbeheer ipv Systeembeheer en staat onder Systeem | Rapportage.
  (Menu, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
 • Uitgestelde leverdatum: Het is nu mogelijk om uitgestelde orders via CB aan te bieden (nadat bij de uitgever bij CB afspraken hierover heeft gemaakt). We hebben de afgelopen maanden nav onze vragen (via Herman en Margot) een eigen CB handleiding opgesteld hoe het CB werkt en omgaat met uitgestelde orders. Daaruit hebben we vervolgens uiteindelijk onze werkwijze kunnen vaststellen. Hieruit is na analyses en afwegingen de volgende werkwijze vastgesteld: 1. de (uitgestelde) leverdatum is door de gebruiker te wijzigen (door nieuwe instelling in magazijn: Leveren uitstellen mogelijk). Er is invoercontrole dat de datum niet lager ligt dan de orderdatum. 2. bij export wordt opnieuw beoordeeld of de datum leeg is, de datum gelijk is aan orderdatum of de datum kleiner of gelijk is aan vandaag. Dan betreft het een normale order (zoals altijd), maar krijgt het expliciet de code 'N' (normaal) mee in veld #0411 Levertijd_type. Anders betreft het een uitgestelde order en krijgt het de code 'L' (lange termijn) mee in veld #0411 Levertijd_type én de datum in veld #0412 Lever_vanaf_datum. * Dit geldt NIET voor LNEIG/ONE orders, vragen hierover zijn door het CB onbeantwoord gebleven.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.760.008
2007-10-04
Offerte
1.760.009
2007-10-05
Offerte
1.760.010
2007-10-08
Pakbon
 • Pakbon ongedaan maken: Als een pakbonrun ongedaan wordt gemaakt wordt deze run nu op Gereed gezet zodat het niet meer standaard wordt weergegeven en dus alleen als historisch op te vragen is. Hierdoor worden alleen de direct op te pakken pakbonruns weergegeven.
  (Venster, ,  Magazijn, Opdrachtverwerking)
1.760.011
2007-10-08
Verkoopprijs
 • Bijwerken prijzen uit calculatie: In het fiatscenario kan nu worden aangegeven vanaf welke fiatstap de verkoopprijs uit de calculatie wordt overgenomen naar de verkoopprijstabel van de uitgave. In het verleden werkt elke wijziging van de verkoopprijs in de calculatie overgenomen, speeltuin of niet. Nu kan worden ingesteld dat pas na een bepaald fiat de prijs als (voorlopig) definitief wordt overgenomen en gekoppeld. Dit proces wordt geevalueerd bij wijzigen van een calculatie en bij fiatteren van een druk. Gewijzigde layout: Drukbeheer tab Fiatteringen; Fiatscenariobeheer. Dit systeem wordt actief van nieuwe calculaties obv ingevulde fiatscenario's. Historische calculaties werken op de oude manier.
  (Functie(knop), ,  Verkoopprijs, Verkoopprijsbeheer)
1.761.001
2007-10-17
Royalty; Uitgave
 • Retouren: Indien wordt voorzien in retouren in royaltycorrectiebeheer dan kan dit alvast voor de volgende periode worden ingevuld ondanks dat deze periode nog niet bestaat/is gerealiseerd. Dus voorzien op 250 retouren in 2007 kan als negatieve afzet/omzet in 2007 worden ingevuld in de correctiekolom (= vermindering omzet in 2007) en in de aan te maken periode 2008 als 250 positief worden ingevuld. Als in 2008 blijkt dat de omzet inderdaad zover achterblijft, dan is een goede keus gemaakt en kan eventueel een deel van 250 zelfs worden verminderd waardoor een deel nog steeds voorzien blijft. Als de omzet in 2008 echter goed/normaal is, dan worden de 250 stuks gewoon bij de omzet opgeteld omdat die er in 2007 van af zijn getrokken.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Check: Via een Algemene Instelling is het mogelijk om het corrigeren van royaltycheck (<>0) verplicht te stellen. Als de check ongelijk aan 0 is, dan mag het scherm niet worden verlaten (blokkade).
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Overzicht correcties: Er kan een overzicht worden gedraaid van alleen de uitgevoerde correctie in royaltycorrectiebeheer zonder basis of resultaat gegevens.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Overnemen correcties: In het royaltycorrectiebeheer kunnen dmv een knop in één keer alle correcties van het vorige jaar omgekeerd worden overgenomen.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Afrekeningen voorlopige contracten: Het is mogelijk om dmv een Algemene Instelling ook afrekeningen te maken van voorlopige contracten (bv om de reserveringslast te kunnen bepalen). De andere instelling is alleen afrekeningen over definitieve contracten.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royaltyproces)
 • Royaltycontractscenario: In de royaltymodule is het nu mogelijk om een contractscenario te maken die kan worden gebruikt bij het standaard vullen van een nieuw contract. Het betreft dan het type en de afspraken (verkoopsoorten/treden).
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Toevoegen uitgave: Door middel van een nieuwe algemene instelling kan een uitgave worden toegevoegd als kopie van een vorige (geselecteerde) uitgave. De volgende gegevens worden dan overgenomen: Status, Uitgavetitel, Verschijningsvorm, Fonds, NUR, Tweede NUR, Genre, Rollen en Trefwoorden. De andere gegevens kunnen teveel afwijken en worden daarom niet gekopieerd. Naast het kopieren van de uitgave wordt ook de laatste druk gekopieerd met alle relevante gegevens en wordt het druknr met 1 opgehoogd.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
 • Relatielijst compleet: In de relatielijst compleet vanuit de selectiebuffer werd een controle uitgevoerd op relaties met contactpersonen in z'n algemeenheid, dit is niet correct als niet altijd alle relaties zijn geselecteerd. Dit is aangepast zodat nu gecontroleerd wordt op geselecteerde contactpersonen in de relatiebuffer.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
 • Verwerking via PACNet: In de orderverwerking via PACNet zat een omgevingsafhankelijke fout (VerwerkingsID in Data.mdb kon opnieuw worden gebruikt op de laptop na het ophalen van niet ververste data.mdb). Het verwerkingsid wordt nu opgebouwd uit zowel het normale verwerkingsid als het PACNetVerwerkingsID (combinatie) waardoor het een soort GUID wordt.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.761.002
2007-10-26
Relatie
 • Relatiecontrolelijst uit buffer: Nieuwe controlelijst uit relatiebuffer is beschikbaar. Doel: Een lijst kunnen draaien van alle hoofdrelaties met de bijbehorende contactpersonen en verbanden ter controle van de gegevens. Zo moeten fouten en ontbrekende gegevens kunnen worden geïdentificeerd. De opzet van de lijst is als volgt: 1. Er wordt een selectie gemaakt op één of meer categorieën. 2. Alle hoofdrelaties in deze selectie worden bepaald 3. Van al deze hoofdrelaties worden alle contactpersonen en relatieverbanden weergegeven. 4. Tevens worden alle zelfstandige relaties (zonder relatieverband) getoond
  (Rapportage, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.761.003
2007-11-07
Opdracht; PACNet; Pers
 • Opdracht op artikel: In het venster opdracht op artikel moest 1 handeling 'teveel' worden uitgevoerd om het CBRelatieID te kiezen. Dit is aangepast door bij focus van het RelatieID direct het zoekvenster te openen en de cursor te verplaatsen naar CBRelatieID.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Omzet via PACNet: Om de laptops te voeden met actuele omzetgegevens wordt nu ook omzet.mdb via PACNet verwerkt.
  (Broncode, ,  Omzetrapportage portable, PAC.Net Algemeen Exporteren)
 • Relatienamen ONE: De relatienamen vanuit Pers naar Order werden zeer basaal meegenomen (alleen achternaam). Dit is aangepast zodat predicaat, voorletters, voorvoegsels en achternaam worden meegenomen.
  (Exportroutine, ,  Pers, Recensierondebeheer)
1.762.001
2007-12-05
Druk; Royalty; Calculatie
 • Oplage: Naast de oplage wordt nu ook het totaal van de gerealiseerde afgeleverde aantallen (af binder/drukker) opgeteld en getoond. Bij een afwijking groter dan 10% (+ of -) wordt het veld rood gemarkeerd. Het invullen van de gerealiseerde aantallen is nu ook mogelijk door een Algemene instelling | Project | Reële oplage-aflevering wijzigbaar aan te vinken. Daarvan worden onder het drukbeheer dus ook de totalen weergegeven en de aflevermarge berekend.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Drukbeheer)
 • Poweruser: Poweruser functie om de verschijningsdatum in drukbeheer wijzigbaar te maken. Tevens voor oplage. Dit mag uiteraard niet aan worden gezet in situaties waarin deze velden automatisch worden bijgewerkt vanuit andere modules (planning en calculatie), maar in enkele licenties staan planning en calculatie uit waardoor het anders niet mogelijk zou zijn om deze velden in te stellen. Het kan uiteraard ook voorkomen in een gefaseerde projectuitrol waarbij titelbeheer (en drukbeheer) eerder actief zijn dan planning en calculatie.
  (Functie(knop), ,  Uitgeverij, )
 • Log van profiel: Indien een profielinstelling (algemeen of gebruiker) wordt gewijzigd dan wordt de wijziging gelogd in sysLogManual (waarde nieuwe en waarde oud. Tevens wie, wanneer en welk profiel).
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
 • Reservering: In het royaltycorrectiebeheer kan visueel onderscheid worden gemaakt tussen correcties. Standaard correcties die worden uitgevoerd zijn 'normaal' en worden in wit getoond, maar dit kan worden gemarkeerd als 'reservering' met de knop 'Regel reserveren' zodat het een opvallende kleur krijgt. Met dezelfde knop kan het ook weer 'normaal' worden gemaakt. Er zitten op dit moment verder geen functionaliteiten aan de reservering.
  (Gebruikersinteractie, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Exploitatiegroep: Er is een extra niveau bijgekomen in het royaltycontractbeheer waardoor het mogelijk wordt om per contracten meerdere exploitaties te groeperen en onder te brengen. Per exploitatiegroep worden vervolgens de afspraken/staffels ingevuld. De exploitatiegroepen hebben tevens een afrekenvolgorde om een verplichte volgorde van het verrekenen af te dwingen.
  (Tabel, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Uitgaven/ISBNs: Er is nog een extra niveau bijgekomen in het royaltycontractbeheer waardoor het mogelijk wordt om per exploitatiegroep niet één, maar meerdere ISBN's (ook van andere projecten) in te vullen in de loop van de tijd wanneer deze uitgaven uitgebracht worden. De verkopen worden vervolgens per ISBN bewaard, terwijl de totale verkopen van de diverse ISBN's binnen de exploitatiegroep op volgorde van prioriteit worden verrekend over de staffels.
  (Tabel, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Afrekendrempel: Er is een mogelijkheid gekomen om een afrekendrempel in te stellen in een royaltycontract bij een rechthebbende. Dit is van nut bij o.m. vertalers die over de eerste X aantal exemplaren geen royalties krijgen ongeacht de exploitatiegroep of staffels. Daarbij lopen echter de aantallen voor de staffels wel gewoon door zodat bij het passeren van de X aantal exemplaren op de juiste plaats in de staffel ook de juiste percentages worden afgerekend.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Kosten derden: De royalty contractafspraken kunnen zo worden opgesteld dat kosten die derden maken (en die de uitgeverij betaald) eerst moeten worden terugverdiend van de auteur. Daarmee investeert de auteur mee met de uitgave van het boek. De aanvankelijk door de uitgeverij betaalde kosten zijn dan eigenlijk voorgeschoten aan derden.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Kostenvrij percentage: De kosten van derden die kunnen worden verhaald op de auteur hoeven niet in alle gevallen over het volledige royaltypercentage te worden verrekend. Dit zou ander inhouden dat de auteur pas na een X aantal verkochte boeken geld zou krijgen. Daarom is er een mogelijkheid om een deel percentage te garanderen, ofwel kostenvrij. Er is een extra kolom onder de afspraken die kan worden ingesteld met het kostenvrije percentage. Op deze manier is het ook mogelijk om geselecteerde exploitatiegroepen en verkoopsoorten al dan niet hiermee rekening te laten houden.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Perc over vaste prijs: Naast de mogelijkheid om in de royaltycontracten een vast bedrag (grondslag) en percentages af te rekenen is er nu ook een mogelijkheid om een percentage over een vaste prijs af te rekenen. Hiermee kan bv een clubprijs worden bedoeld. (NB de clubprijs kan ook als bruto verkoopprijs worden ingevuld in correctiebeheer waarbij in het contract over bruto kan worden afgerekend, dit kan een wens van de uitgeverij zijn, maar dit ter zijde)
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Perc over bruto-vaste korting: In het royaltycontract is het nu ook mogelijk om een berekenwijze 'Percentage over bruto excl minus vast kortingspercentage' in te stellen. Dit houdt in dat ongeacht de reele korting aan de boekhandel, uit wordt gegaan van een vaste korting en dat over deze 'fictieve netto excl' wordt afgerekend met een ingesteld royaltypercentage.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Relatiecode: Er kan in de administratieve instellingen worden ingesteld welke code wordt gebruikt in de vensters ter referentie van de crediteur/rechthebbende. Voorheen was er een apart veld NAWcode/CodeRoyalty, maar nu kan ook worden ingesteld dat het Relatienr, de Leverancierscode 1 of de Leverancierscode 2 wordt gebruikt. Dit komt terug in contractbeheer en op lijsten.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Relatiebeheer)
 • Relatiecategorie: Het is nu mogelijk om naast de categorie rechthebbende ook de categorie crediteur (of elke andere categorie) toe te passen als selectie van rechthebbenden. Op deze manier kan er een functiescheiding worden geregeld tussen financiele administratie en royalty administratie. Indien de relatie door de financiele administratie nog niet is ingesteld als crediteur, kan de royaltyadministratie deze relatie wel markeren als rechthebbende, maar niet selecteren in contracten. Dit kan invoerfouten/misbruik voorkomen.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Relatiebeheer)
 • Oplage: Het is nu mogelijk om de Oplage te gebruiken (afleverbeheer onder drukbeheer) als grondslag voor de rondrekening van royalties. Als standaard wordt de volledig (gecontroleerde) voorraad van CB of intern magazijn gebruikt, maar daarin kan het voorkomen dat het optellen van de werkelijke inslag niet juist is en daardoor een onjuiste oplage wordt gerapporteerd aan de rechthebbende. Daarom is het mogelijk om in de adminstratieve instellingen van de Royalty een instelling 'Oplagecomponent (ipv inslag)' in te vullen. Hierdoor wordt de gerealiseerde afleveringen van de drukker/binder opgehaald uit drukbeheer om in te vullen als correctiecomponent. Het kan zijn dat niet hetzelfde getal is als de inslag(en) uit de magazijnen. In dat geval ontstaat er een rondrekening verschil dat moet worden weggeboekt, er is dan waarschijnlijk ergens een voorraadcorrectie/verplaatsing met een hoog getal blijven staan dat moet worden verlaagd of wellicht een factuur niet gestuurd voor een rechtstreekse levering (er zijn talloze mogelijkheden die dit verschil kunnen veroorzaken, dit zijn slechts enkele voorkomende mogelijkheden).
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Omzet/Voorraad: Door het gebruik van de omzetmodule en voorraadmodule kan de omzet en voorraad heel nauwkeurig worden bijgehouden voor de interne verslaglegging e.d. Deze zijn dus al gecontroleerd en kunnen dus heel goed als basis dienen voor de royaltyrondrekening. Dit is dan ook een extra nieuwe manier om de rondrekening op te bouwen. Dit kan worden ingesteld onder administratieve instellingen | Royalty en dan de onderdelen: 'Voorraad-bestandstype' en 'Verkopen-bestandstype'. Daarmee samenhangend en zeer belangrijk kunnen de mappings van verkoopsoorten, magazijnen, voorraadcorrectietypes e.d. worden ingesteld (en dienen te worden ingesteld) onder Stamgegevens | Royalty in de onderdelen 'Omzet-componentmapping', 'Voorraad-componentmapping' en 'Mutatietype-componentmapping'.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Verwerken: De knop 'Verwerken' in het royaltyproces venster zal ook automatisch de omzet, voorraad en voorraadmutaties importeren indien gebruik wordt gemaakt van de module Voorraad en de module Omzet. Daarbij kan worden aangegeven over welke periode (maand van-t/m) dit moet gebeuren en dit kan worden ingesteld bij Importstatus onder Import maanden (x-y). Indien deze modules niet worden gebruikt worden er twee import knoppen zichtbaar zodat in één scherm ook de import van bestanden kan plaatsvinden. De laatste importdatum/tijd wordt per heden ook weergegeven.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty importeren)
 • Alle royaltyrapportages: Alle royaltyrapportages zijn onderliggend beoordeeld en aangepast om de fundamentele wijzigingen in de royaltymodule door te voeren.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
 • Code voor afrekening: In het royaltycontract kan per exploitatiegroep én per uitgave een veld 'Code voor afrekening' worden gevuld. Dit wordt mee geexporteerd naar het XML bestand voor de afrekeningen. Echter vooraf moet worden vastgesteld of dit veld ook moet worden gebruikt omdat het niet standaard in de afrekeningsjablonen staat. In de procedure van de uitgeverij moet dat worden opgenomen.
  (Tabelveld, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Perc bruto ex vaste korting: In het calculatie-royaltycontract is het nu ook mogelijk om een berekenwijze 'Percentage over bruto excl minus vast kortingspercentage' in te stellen. Dit houdt in dat ongeacht de reele korting aan de boekhandel, uit wordt gegaan van een vaste korting en dat over deze 'fictieve netto excl' wordt afgerekend met een ingesteld royaltypercentage. Dit kan tevens worden overgenomen uit de Royaltymodule.
  (Functie(knop), ,  Calculatie, UitgaveRoyaltycontractbeheer)
 • Perc over vaste prijs: Naast de mogelijkheid om in de calculatie royaltycontracten een vast bedrag (grondslag) en percentages af te rekenen is er nu ook een mogelijkheid om een percentage over een vaste prijs af te rekenen. Hiermee kan bv een clubprijs worden bedoeld. Dit kan tevens worden overgenomen uit de Royaltymodule.
  (Functie(knop), ,  Calculatie, UitgaveRoyaltycontractbeheer)
 • Royaltycontactpersoon: In het relatiebeheer kan in het tabblad royalty nu een contactpersoon voor de afrekening worden ingevuld. Deze wordt alleen gebruikt voor de aanhef en ter attentie van in de adressering. De formaliteit (beste/geachte) wordt automatisch bepaald adhv het aanwezig zijn van voornaam, voorletters, e.d.
  (Tabelveld, ,  Royalty, Relatiebeheer)
 • Voorschotten: In het relatiebeheer in het tabblad royalty onder voorschotten wordt de verwerkingstatus van de diverse voorschotten nu visueel weergegeven: Rood is inactief, geel is verrekend zonder restsaldo, grond is actief met een restsaldo (hiervan kan een deel verrekend zijn, maar hoeft niet).
  (Gebruikersinteractie, ,  Royalty, Relatiebeheer)
 • Contractvoorschot: Naast het reeds aanwezige titelvoorschot (is hernoemd naar uitgavevoorschot) kan er ook een contractvoorschot worden gegeven. Verrekening vindt plaats over alle uitgaven over alle exploitatiegroepen binnen het contract.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Exploitatiegroepvoorschot: Naast het uitgavevoorschot en contractvoorschot kan er ook een exploitatievoorschot worden gegeven. Verrekening vindt plaats over alle uitgave binnen de geselecteerde exploitatiegroep. Verkopen van andere exploitatiegroepen worden genegeerd.
  (Functie(knop), ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Betalingscenario: Het betalingscenario wordt nu optioneel achteraf gevraagd aan de gebruiker omdat het niet meer voor alle voorschotsoorten nodig is. Indien in de gebruikersinstelling al een standaard betalingscenario is ingevuld, dan wordt de vraag overgeslagen. In het voorschot zelf kan dan de werkelijke betalingsmethode worden gewijzigd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • : berekeningswijze
  (Tabel, ,  Basis, )
1.762.001
2007-12-07
Tabellen v1.762
1.762.002
2007-12-07
Gegevensmigratie v1.762
1.762.003
2007-12-07
Royalty; Overzicht
 • Aandeel: Het aandeel van de royalties werd eerst pas berekend na optelling van alle gerealiseerde royalties van de verkopen. Dit is nu niet meer mogelijk omdat op verkoopregelniveau de verrekenbare kosten al worden afgetrokken en dan dus al het aandeel bekend moet zijn. Het aandeel wordt nu dus al per verkoopregel berekend en weergegeven (indien van toepassing in sjabloon).
  (Broncode, ,  Royalty, Royaltyproces)
 • Projecten: Er is een nieuw overzicht met alle projecten, uitgaven en drukken toegevoegd. Daarvan zijn alleen de basisstamgegevens opgenomen, niet alle onderliggende lijsten/kenmerken/rollen e.d. omdat dit de lijst tot onmogelijke grootten zou exploderen.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
1.762.004
2007-12-14
Royalty
 • XML import: Nieuwe XML importdefinities voor royaltycontracten en voorschotten.
  (Tabel, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • : Extra velden voor in het royaltycontract tbv het genereren van de royaltycontractdocumenten.
  (Tabelveld, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.005
2007-12-19
Royalty; Opdracht
 • Royaltycontract: Er is een modelcontract voor auteurs gebouwd zodat deze kan worden samengevoegd met het royaltycontract. Deze wordt met alle beschikbare variabelen samengevoegd naar Microsoft Word waarna deze nog kan worden bijgesteld.
  (Rapportage, ,  Royaltycontract, Royalty contractbeheer)
1.762.006
2007-12-19
Royalty
1.762.007
2007-12-20
Royalty
 • : Diverse bugfixes in de testomgeving: Voorschotbeheer, contractbeheer
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.008
2007-12-21
Royalty
 • Documentsoorten: Er is een wijziging doorgevoerd in het onderhoudsvenster Documentsoorten voor het koppelen van royaltysjablonen. Dit is opgenomen in het venster onder Documentsoorten. Daarin kunnen de fysieke contractsjablonen worden benoemd en gekoppeld.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Royaltycontracttypes: Er is een nieuw onderhoudsvenster gebouwd om de diverse royaltycontracttypes te koppelen aan één documentsjabloon (of meer indien er meerdere varianten zijn per contracttype). Hierin kan het documentsoort (met een koppeling naar het fysieke contractsjabloon), de uitgeverij (ten behoeve van de ten naamstelling en de plaats van ondertekening) en de verlooptijd van het contract (indien de titel niets meer 'doet', niet meer verkoopt e.d.) in tekstvorm zodat je bv '1 jaar', '2 jaar', of '18 maanden' kunt invullen.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.009
2007-12-24
Royalty
 • Uitgave toevoegen: Een uitgave toevoegen aan een exploitatiegroep in het royaltycontract gebeurt nu dmv een keuzevenster voor een exploitatiegroep indien er meerdere zijn zodat het duidelijker is waar de uitgave bij hoort.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.010
2007-12-24
Royalty
 • Afrekeningen voorlopig maken: Door middel van een administratieve instelling kunnen definitieve afrekeningen nu op verschillende manieren voorlopig worden gemaakt. Het kan normaal, zonder bevestiging. Helemaal niet door het te blokkeren. Of met een uitgebreide melding vooraf. Deze melding hangt af van de koppeling met de boekhouding. Als een koppeling is dan wordt uitgelegd dat de journaalposten opnieuw zullen worden aangemaakt (dubbel) na opnieuw definitief maken en dat de gebruiker zelf dient zorg te dragen voor de juiste afhandeling van de journaalposten in de boekhouding. Indien geen boekhoudkoppeling bestaat dan zal een eenvoudige bevestiging worden gevraagd.
  (Gebruikersinteractie, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Scenariobeheer: Het royaltyscenariobeheer is herschreven op basis van alle nieuwe velden en mogelijkheden.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Kopieren contract: Het kopieren van royaltycontracten en het openbreken van royaltycontracten is aangepast adhv de nieuwe tabellen en velden.
  (Gebruikersinteractie, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.011
2007-12-24
Faktuur
1.762.012
2007-12-27
Royalty; Relatie
 • Sjabloonverkoopsoort: Voor de juiste afhandeling van royaltyverkoopsoorten in het fysieke contract is het nodig om onderscheid te maken tussen Boekhandel en Rest/overig. Deze worden op verschillende manieren in het contract gegenereerd. In de royaltyverkoopsoorten is daarom een extra veld toegevoegd om dit onderscheid in te stellen. Deze instelling wordt ook via XML geexporteerd naar het contract.
  (Tabel, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Relatiebuffer: In de relatiebuffer is het nu mogelijk om van de geselecteerde relaties de belangrijkste categorie te bepalen uit een geselecteerde lijst categorieën. Dit is bijvoorbeeld handig om een willekeurige selectie te maken en vervolgens daarvan te bepalen wat voor pers/recensies de belangrijkste categorieën zijn van de relaties. Vervolgens kunnen deze worden gesorteerd hierop en via de overzichten worden afgedrukt. Een relatie staat daardoor altijd maar in 1 (de belangrijkste) categorie genoemd. Het instellen van de belangrijkste categorie (Prioriteit) kan in de stamgegevens van de relatiecategorieën (laagste nr is hoogste prioriteit, nl. nummer 1 is hoogste prioriteit).
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.013
2007-12-28
Pers; Journaalposten
 • Aanbieden boeken: In het recensierondebeheer is het nu mogelijk om onderscheid te maken tussen aangevraagde (V) en aangeboden (B) boeken. Aangevraagde titels zijn boeken die door de recensent zelf zijn aangevraagd. Aangeboden titels zijn boeken die niet door de recensent zijn aangevraagd, maar waarvan de promotiemedewerker vindt dat de recensent toch het boek moet ontvangen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • Selectie recensenten: Met behulp van een nieuwe gebruikersinstelling 'Weergavegroep voor recensentselectie' in Pers wordt het mogelijk om in één keer de belangrijkste persrelaties te selecteren én daarvan de belangrijkste categorie weer te geven in de relatiebuffer. Vervolgens kan op de normale manier worden geselecteerd waarna aan deze relaties de boeken kunnen worden aangeboden. Als de gebruikersinstelling leeg wordt gelaten dan zal aan de gebruiker een lijst met weergavegroepen worden getoond tijdens de selectie. Dit is handig als gebruikers verschillende ingangen voor categorie weergavegroepen willen gebruiken. Deze kan vervolgens worden gekozen waarna de lijst wordt weergegeven. Het mag ook worden geannuleerd waarna de gebruiker met een lege lijst kan starten.
  (Gebruikersinteractie, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • Titel/recensent: In het recensierondebeheer is nu onderscheid gemaakt tussen Aanvragen op titel en Aanvragen op recensent. Daarmee wordt het beheer vereenvoudigd en is het overzichtelijker wat er gebeurt. Standaard worden aanvragen op titel als aangeboden ingevoerd en op recensent als aangevraagd. Dit is overigens per regel wijzigbaar.
  (Venster, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • Omzet met kostprijs: Als orders worden ingevoerd die naar de fakturatie worden gestuurd, dan worden ze inclusief de bijbehorende kostprijs meegestuurd zodat ook geheel apart van de logistieke administratie de journaalpost kan worden ingericht zodat de kostprijs verkopen mee kan gaan in journalisering van omzet.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Debiteurnr: Omzet op debiteuren die nog moeten betalen (creatie openstaande post op debiteur) worden genoemd in de omzet en via de relatietabel wordt het debiteurnr opgehaald (indien zo is ingericht in de journaalpost).
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.762.014
2007-12-28
Royalty
 • Royaltyvoorschot opboeking: De opboeking van het royaltyvoorschot kan nu worden verwerkt naar de boekhouding als journaalpost.
  (Broncode, ,  Royalty, AccountView exporteren)
1.762.015
2007-12-29
Royalty
 • Journalisering: De betalingsopdracht van een royaltyvoorschot kan vanaf nu worden gejournaliseerd. Daarvoor dient in het betalingsmoment de betalingsopdracht aangevinkt te worden. De bijbehorende betalingsopdrachtdatum is bepalend voor de boekperiode van de journaalpost. Als de journaalpost is gelukt, dan wordt er een vinkje in de kolom 'J' (Gejournaliseerd) gezet.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Mutaties: In het royaltyvoorschotbeheer is nu ook een tabblad met alle mutaties die zijn gebeurd op het voorschot. Tevens wordt de kolom 'J' (Gejournaliseerd) gevuld als de mutatie is gejournaliseerd.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
1.762.016
2007-12-31
Royalty
 • : Diverse tabellen gewijzigd (velden toegevoegd) ten behoeve van de toevoegingen in de royaltymodule.
  (Tabel, ,  Royalty, )
 • : Omzetcombinatie LNAFN, NORM, DIO toegevoegd als mogelijkheid voor CB import.
  (Tabelveld, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Contract verwijderen: Foutmelding hersteld bij verwijderen royaltycontract.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.017
2007-12-31
Royalty
 • : De verrekening van de royalties (het berekende royaltybedrag voor verrekening met voorschotten) kan nu worden gejournaliseerd.
  (Broncode, ,  Royalty, Journaalpostbeheer)
1.762.018
2008-01-02
Pakbon; Voorraad; Calculatie
 • Voorraad lager dan 0: Per magazijn is nu in te stellen of een voorraad onder nul mag komen (tijdelijk, administratief). Tijdens de verwerking van importbestand wordt dit gecontroleerd en bij fouten gemeld.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Pakbon afdrukken: Het afdrukken van een pakbon kan nu worden onderdrukt per pakbontype. Een sjabloon is nog wel nodig zodat het document wel wordt gegenereerd (onderliggend in een bestand tbv eventueel naslag), maar wordt dan niet meer afgedrukt. De verwerking is alsof het is afgedrukt (de pakbon krijgt de status afgedrukt) zodat het normale proces kan worden vervolgd.
  (Broncode, ,  Magazijn, Gereedstellen goederen)
 • Component: Het component was niet meer wijzigbaar. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.762.019
2008-01-03
Voorraad; Calculatie
 • Pakbonnen afmelden: Fout hersteld bij het pakbonnen afmelden. Er werd verwezen naar een verkeerde database én naar nieuwe velden die echter nog niet in de onderliggende query waren genoemd.
  (Broncode, ,  Magazijn, Gereedstellen goederen)
1.762.020
2008-01-03
Opdracht
 • : Testversie met enkele verbeteringen aan het orderbeheer: knipperende schermen (?) en actieve regel met kleur geactiveerd weergegeven.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Voorraad: In het orderbeheer worden standaard 3 voorraadmagazijn weergegeven. Bij minder dan 3 actieve magazijnen ging het fout. Dit is hersteld. Er kunnen nu ook 0, 1 of 2 actieve magazijnen worden weergegeven.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.021
2008-01-07
PACNet
 • PACNet: Het verzenden van bestanden naar PACNet ging fout. Een lege doelmapinstelling mag niet worden geinterpreteerd met '/' omdat de provider dit verkeerd interpreteerd. Aangepast in pac-ftp.exe.
  (Broncode, ,  Basis, PAC.Net Algemeen Exporteren)
1.762.022
2008-01-09
Relatie; Faktuur
 • Relatieselectiebuffer: In de relatieselectiebuffer wordt nu de sortering als gebruikersinstelling opgeslagen voor de volgende keer.
  (Venster, ,  Relatie, )
 • Opdracht2Faktuur: Als opdrachten fakturen worden dan wordt nu ook de betalingsconditie van de relatie opgepakt. Tevens wordt de tekstregel met ISBN - Titel - Auteur (overigens afhankelijk van de instelling) opgebouwd.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.023
2008-01-10
Faktuur
 • Faktuurnr: Indien in het nieuwe boekjaar nog geen nieuwe faktuurnrs zijn aangelegd én deze fouten door de gebruiker worden genegeerd (expliciet Ja), dan werden deze fakturen toch verwerkt. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.024
2008-01-11
Royalty
 • Stam componenten: Export toegevoegd van royaltycomponenten in stamgegevensbeheer.
  (Venster, ,  Royalty, )
1.762.025
2008-01-11
Royalty
 • Voorrraad op Componentcode: De voorraadposities op de royaltyafrekening worden nu op basis van de componentcode ingevuld zodat maximale flexibiliteit bij ontwerp van de royaltyafrekeningsjablonen mogelijk is.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.026
2008-01-12
Journaalposten; Inrichting
 • Subgrootboekrekening: Het is nu mogelijk om voor debiteuren en crediteuren in de journaalposten te kiezen om de bijbehorende grootboekrekening (subgrootboekreknr gedefinieerd in relatiebeheer onder Financiën) op te halen en te gebruiken ipv een vast debiteuren-/crediteurenrekeningnr. Met behulp van deze dynamische inrichting wordt het eenvoudiger om journaalposten in te richten.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Inrichting: In de opstartfase van (een module van) PAC, en tevens in de loop van het gebruik van PAC worden op diverse momenten instellingen gewijzigd, stamgegevens gewijzigd en rechten gewijzigd. Wat er precies op welk moment door wie wordt gewijzigd kan nu worden ingevuld in een speciaal inrichtingsonderdeel.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Tabellen opgeven: Per heden wordt de lijst met te importeren en exporteren stamgegevens van en naar AccountView per administratie ingesteld in Algemene Instellingen | AccountView | Uit te wisselen onderdelen.
  (Administratieve instelling, ,  AccountView koppeling, )
1.762.027
2008-01-15
Faktuur
 • BtwTypeID: Btwtypeid's gingen niet goed bij sommige facturen. Waarschijnlijk door default verkoopsoort (alleen bij wijzigen werd btwtypeid ingesteld). nu wordt bij opslaan btwtypeid pas ingesteld.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.028
2008-01-16
Voorraad; Journaalposten
 • Voorraadmutatie wijzigen: Bij het wijzigen van een voorraadmutatie kwam foutmelding 'Ongeldig gebruik van Null in PAC'. Dit werd veroorzaakt door een extra parameter. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Splitsing grootboek per btwcode: Het is nu mogelijk om per btwcode een splitsing te maken in toewijzing van grootboekrekeningen. Dus voor bv hoog btw kan een andere omzetrekening worden gekozen dan voor lage btw. In dit geval kan in het grootboek duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen omzet op grootboekrekening per btwcode. Tevens is mogelijk om ook andere rekeningen te kiezen waarop niet direct btw wordt geboekt, maar die wel worden aangestuurd door de btwcode in de boeking. Zo zou bv korting ook op een andere rekening kunnen komen.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.762.029
2008-01-21
Journaalposten
 • Voorraad JP: In de voorraadjournaalposten export zat een typefout waardoor een veld in een tabel niet kon worden gevonden (element in de collectie) . Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.030
2008-01-22
Royalty; Omzet
 • Naam afrekeningbestand: De naam van het royaltyafrekeningbestand kan maximaal 100 tekens bevatten (incl map). Dit werd niet afgevangen waardoor een foutmelding kon ontstaan. Nu wordt de rest ruimte die overblijft ingevuld door een deel van de naam, ipv de gehele naam. Dus de royaltyrelatiecode blijft wel gewoon zichtbaar. Mocht er geen enkele letter van de naam passen dan wordt dit gemeld in het excel foutverslag. Dan dient de map te worden verkort. Hou er rekening mee dat wij aanraden dat de map beveiligd is tegen onbevoegden en dat deze map dus niet noodzakelijkerwijs in de PAC-map hoeft te staan.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Omzet testdata: Het is nu mogelijk voor de consultant om omzet testgegevens aan te maken tbv demonstraties. Met behulp van deze functie kunnen testgegevens voor de omzetrapportage worden aangemaakt op basis van de gegevens in de administratie. Op deze manier kan een demonstratie of cursus worden gegeven op basis van bekende gegevens voor de gebruikers.
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.031
2008-01-28
Staffels
 • Uitgeverij: In situaties kan het voorkomen dat een uitgeverij voor een andere uitgeverij het beheer van de drukstaffels voor z'n rekening neemt. Met behulp van rechten kunnen dan sommige staffels wel en andere niet zichtbaar worden gemaakt voor de andere uitgeverij. Dit kan nu ook voor uitgeverijen die niet vallen binnen hetzelfde concern.
  (Venster, ,  Drukstaffel, Drukstaffelbeheer)
1.762.032
2008-01-28
Faktuur
 • Relatie openen: Het is nu mogelijk om direct de relatie/debiteur te openen vanuit fakturatiebeheer.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Verkoopsoort: In de stamgegevens van Verkoopsoorten kan nu voor dienstenfakturen (verkoopsoort gedefinieerd als dienst, bv Rechten, Subsidies) een standaard ander btw-percentage worden ingevuld. Deze zal nu worden overgenomen ipv het btwpercentage dat standaard bij de verkoopprijs van het artikel staat.
  (Tabel, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.033
2008-01-29
Valuta
 • Valuta: In de valutatabel is nu een mogelijkheid om een koers in te vullen (qua gebruik conform AccountView). Deze valuta kan worden toegepast bij de fakturatie.
  (Tabel, ,  Basis, )
 • Faktureren in valuta: Er kunnen nu fakturen in vreemde valuta worden gemaakt. De ingevulde valutabedragen worden echter wel direct omgerekend naar Euro. Het originele valutabedrag blijft echter als totaal zichtbaar. Deze kan ook op de faktuur worden afgedrukt. Naar de journaalpost zal echter het omgerekende eurobedrag (zoals normaal) worden doorgegeven aan AccountView. De openstaande post is dus in euro. Rekenverschillen en betalingsverschillen dienen dus bij betaling te worden vereffend.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.034
2008-01-30
Relatie
 • Crediteurnr toewijzen: Het toewijzen van een nieuw crediteurnr aan een nieuwe leverancier kan nu vanuit het relatiebeheer met behulp van een knop.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.035
2008-01-31
Voorraad
 • Actuele voorraad: Ten behoeve van controle van geconverteerde voorraden (eerste keer import) is het handig om een voorraadlijst met waardering te gebruiken. Deze is toegevoegd en heet 'Actuele voorraadwaarderingslijst'. Deze lijst laat altijd de laatste stand van de voorraad zien en is geheel zonder verdere condities.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.036
2008-01-31
Relatie
 • FA Controle: Als een medewerker een relatie selecteert om te faktureren of voor inkoop/royalty dan wordt het debiteurnr of crediteurnr toegekend, maar kunnen nogal wat financiele gegevens ontbreken. Deze dienen door de FA (financiele administratie) te worden toegekend. Om hier zicht op te houden kan dit worden gevolgd door de relatiecategorie automatisch aan te vinken als het debnr of crednr wordt toegekend. Vervolgens kan de FA medewerker in de cockpit zien welke relaties zijn ingedeeld in deze controle-categorie. De FA medewerker kan de relatie verrijken en tot slot de relatie uit de categorie halen (zodat het niet opnieuw hoeft te worden beoordeelt). Daarna kunnen de relaties automatisch worden aangemaakt in AccountView. Deze werkwijze is in z'n geheel optioneel door het al dan niet instellen van de relatiecategorie onder Algemene Instellingen | Financieel (FA Controle categorie na toewijzen deb/crednr).
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.037
2008-02-01
Royalty
 • Overboeken voorschot/contract: De mogelijkheden om royaltyvoorschot en/of royaltycontracten over te boeken zijn geactiveerd in contractbeheer en voorschotbeheer.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Tekst op afrekening: De mogelijkheid om tekst op de afrekening weer te geven (indien afgesproken en gedefinieerd in het klantsjabloon) is geactiveerd.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Medewerker naam op afrekening: Het is nu mogelijk om de naam van de medewerker in te vullen onder algemene instellingen | Royalty waardoor op de afrekening deze persoon als ondertekenaar/referentie kan worden weergegeven op bv de begeleidende voorbrief.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.038
2008-02-01
Recensie
 • Lijst aanvragen: Vanuit het recensierondebeheer kan nu een lijst worden gegenereerd met aanvragen per recensent en titel.
  (Rapportage, ,  Pers, Recensierondebeheer)
1.762.039
2008-02-04
Faktuur
 • BTW: Er wordt in de fakturatiemodule nu onderscheid gemaakt tussen fakturen met en zonder BTW verplichting. Buitenlandse debiteuren mét een BTW-nummer hoeven geen BTW te betalen. Het BTW-nummer moet dan wel op de faktuur komen en er moet duidelijk vermeld zijn op de ICL-aangifte wat het faktuurbedrag is en het BTW-nummer van de debiteur. Bij wijzigen van een relatie in de faktuur vindt een extra controle plaats op de doorbelasting van de BTW. Deze mag niet anders worden bij wijzigen van debiteur. Dus indien een buitenlandse debiteur mét btw-nummer tot gevolg heeft dat in de faktuur geen btw wordt berekend, zal PAC het niet toestaan om de debiteur te wijzigen in een debiteur die wel btw plichtig is (en andersom). Dit heeft te maken met de juiste afhandeling van btwcodes tijdens invoer in de faktuurregels.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.040
2008-02-05
AccountView
 • AV seek exact: In AccountView wordt nu exact gezocht naar een waarde. Tevens worden debiteuren voorafgegaan van een D en Crediteuren van een C om deze in AccountView uit elkaar te kunnen halen in de tabel 'contact'.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.041
2008-02-06
Opdracht; Relatie
 • Retouren: In magazijnen waar voorraad kan worden gereserveerd kunnen nu ook retouren worden ingevoerd. Deze worden op de normale manier via pakbonnen en evt (credit)facturen afgehandeld. De reservering op voorraad loopt ook gewoon, maar daarbij moet worden aangetekend dat deze 'economische voorraad' positief kan worden terwijl deze nog niet terug op de plank zijn (Gereserveerd in order wordt negatief), maar dit is afhankelijk van de toegepaste methode: als de order pas wordt ingevoerd als de retouren binnen zijn en reeds in het magazijn liggen is er niets aan de hand.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • TAV regel: De TAV regel van een document/mailing werd op dezelfde regel afgedrukt als de organisatienaam. Dit is hersteld.
  (Rapportage, ,  Document, Documentbeheer)
1.762.042
2008-02-06
Pers; AccountView
 • Verzenddatum: De verzenddatum in recensie aanvragen wordt nu weer weergegeven.
  (Venster, ,  Pers, Recensie invoer)
 • Debiteuren; Crediteuren: Maatwerk AccountView koppeling debiteuren en crediteuren voor BZZTOH gemaakt.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.043
2008-02-06
Opdracht
 • Retourinvoer: Bij het aantalveld in de order werd niet gecontroleerd op negatieve orders (retouren) terwijl dit uiteraard wel moest. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.044
2008-02-07
Royalty
 • Afrekening tonen: Via relatiebeheer werd een afrekening die reeds was gegenereerd (html) altijd opnieuw aangemaakt. Dit is aangepast zodat het alleen wordt aangemaakt als het niet meer bestaat of nog nooit eerder is gegenereerd.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.045
2008-02-07
Faktuur
 • Consumentenprijs: In faktuurinvoer wordt nu ook de Consumentenprijs incl btw automatisch ingevuld (en het bijbehorende btw percentage). Dit ivm fakturen naar buitenland met btw 0% waardoor de Verkoopprijs een excl. verkoopprijs wordt (voor op de faktuur) zodat de rondrekening blijft kloppen. VP (zonder btw) - korting = Netto incl (zonder btw) = Netto excl
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Selectie fakturen: Bij de selectie van individuele fakturen in de faktuurverwerking is een syntaxfout op puntkomma (;) verwijderd. Dit is komma (,) geworden.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
 • Opdracht naar Faktuur: Ondanks het optioneel maken van het maken van een faktuur nadat van een order een pakbon is gemaakt en deze wordt afgemeld, werd altijd een faktuur gemaakt. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtverwerking)
1.762.046
2008-02-07
Opdracht; CB
 • Opdrachtbevestiging: Het afdrukken of weergeven van de opdrachtbevestiging is nu afhankelijk van de gebruikersinstelling | Algemeen | Afdrukvoorbeeld gebruiken.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Importeren CB gegevens: De menu optie Importeren | Mutaties van CB en Libridis is gewijzigd in Importeren | Mutaties van CB. De optie om Libridis gegevens te importeren is vervallen omdat deze sterk is verouderd en niemand hier gebruik van maakt.
  (Menu, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.047
2008-02-08
Opdracht
 • Balie order/faktuur: Het is nu mogelijk om vanuit de orderinvoer direct een balie order/pakbon/faktuur te maken en af te drukken. Uiteraard kan op de normale manier het genereren van de pakbon worden onderdrukt of het maken van een faktuur.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.048
2008-02-08
Faktuur; Royalty
 • Faktuurregel wijzigen: Indien een faktuurregel uit de orderinvoer komt dan kan deze niet gewijzigd of verwijderd worden.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Relatie royalty: In het tabblad royalty van relatiebeheer staat in het subtabblad afrekeningen nu ook wanneer de afrekening is gemaakt en wat de naam is van het gegenereerde bestand.
  (Venster, ,  Royalty, Relatiebeheer)
1.762.049
2008-02-08
Royalty; Faktuur
 • Royaltycontractlijst: In de royaltycontractlijst is het nu mogelijk om een traject van contractcodes als selectie in te vullen zodat een gewenste hoeveelheid contracten kunnen worden afgedrukt.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
 • Vervaldatum: De vervaldatum op de faktuur wordt nu bij het definitief verwerken uitgerekend adhv de faktuurdatum en het aantal dagen van de betalingsconditie. Deze kan nu worden gebruikt op de faktuursjablonen.
  (Rapportage, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
1.762.050
2008-02-11
Opdracht; Btw
 • : Bij order kan een levering nu ook een negatieve voorraad genereren indien dit is ingesteld bij het magazijn (voorraad negatief toestaan = aangevinkt).
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • BTW op dienst: BTW mapping mag nu ook op diensten worden gezet in de stamgegevens. Dit ten behoeve van uitsplitsing voor de ICL aangiftes.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.051
2008-02-12
AccountView
 • Stamgegevens: In de stamgegevens werd niet altijd de referentie getoond van bv Betalingscondities naar de betalingscondities van AccountView. Vanaf nu wel. Tevens wordt nu naast de omschrijving in AV ook de code in AV getoond.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.052
2008-02-12
Opdracht; Faktuur
 • Pakbon: De volgorde van de regels op de pakbon is nu gelijk aan de invoervolgorde. Tevens worden de regels op dezelfde volgorde naar de faktuur gestuurd.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtverwerking)
 • Faktuur: De volgorde van de regels op de faktuur is nu gelijk aan de invoervolgorde.
  (Rapportage, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
1.762.053
2008-02-12
AccountView; Royalty
 • Controle journaalposten: Een controle lijst voor journaalposten (volledigheid/juistheid) is toegevoegd bij journaalposttypebeheer.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Royaltycontractlijst: Voorbereiding: In de royaltycontractlijst XML is de contactpersoon toegevoegd en de afrekeningsoort. Moet nog in de report zelf worden aangepast.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
1.762.054
2008-02-13
AccountView
 • Controles: In de journaalpost export zitten nu extra controles ingebouwd zodat het duidelijker wordt wat er misgaat in enkele gevallen.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.055
2008-02-13
Basis; Faktuur
 • Tabellenbrowser: In de tabellenbrowser was het soms niet mogelijk om de tabelstructuur te zien als er geen records waren. Dit is hersteld.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Faktuur uit order: Een faktuurregel uit een order is standaard niet wijzigbaar. Dit is echter mbv een instelling in de algemene instellingen | faktuur naar eigen smaak in te richten.
  (Administratieve instelling, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.056
2008-02-14
Royalty; AccountView
 • AFrekening: In de royaltyafrekening XML zijn drie velden toegevoegd: RoyaltyRelatiecode (afh. van instelling) en Bankrekening1 en Bankrekening2.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Relatienr: Bij het journaliseren van debiteuren en crediteurenposten kan het zo zijn dat debiteuren en crediteuren een voorloopcode hebben, bv debiteuren een D en crediteuren een C. Dit kan nu worden ingericht in de algemene instellingen.
  (Administratieve instelling, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.057
2008-02-14
Royalty
 • xml: In de XML van de royaltyafrekening is nu voorzien in het optioneel maken van de voorbrief en de recapitulatie (moet nog worden ingebouwd in de tabel afrekeningsoort)
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.058
2008-02-16
Voorraad; AccountView; Relatie
 • Magazijnafgifte: In het selectievenster van magazijn-afgifte beheer wordt nu ook het debiteurnr weergegeven.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Dagboeknummers: De sortering van het dagboeknummer onderhoudsvenster is gewijzigd in jaar, periode, nummertype en dagboek tbv een beter overzicht.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, )
 • Journaalposten: Het is nu mogelijk om het weergeven van de melding dat er geen mutaties zijn bij een bepaald journaalposttype optioneel te maken in de Algemene instellingen | AccountView.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • CBRelatieID: Het komt voor dat een CBRelatie soms nooit eerder door CB is aangeleverd, maar er wordt toch omzet geregistreerd (dit is een bekend probleem bij CB). Om dat in PAC toch hanteerbaar te maken is er een voorziening getroffen via de powerfunctie. Als de gebruiker een CBRelatieID aan een bestaande of nieuwe relatie wil toekennen dan kan hij het wachtwoord opvragen aan de interne applicatiebeheerder binnen de uitgeverij, deze via de gebruikersinstellingen invoeren en vervolgens via relatiebeheer de juiste acties uitvoeren.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • RoundCur: Functie RoundCur deed in incidentele gevallen toch niet de juiste afronding achter de komma. Aangepast.
  (Broncode, ,  Basis, )
 • Journaalposten: In het controle overzicht van de journaalposten vanuit PAC wordt nu ook een btw kolom getoond en wordt het lopend saldo incl btw weergegeven. Totaal moet 0 zijn.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.059
2008-02-17
Royalty
 • Handbestand: Enkele kleine wijzigingen uitgevoerd in het importbestand van handmatige royaltymutaties vanuit Excel.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.060
2008-02-17
Faktuur
 • Afdrukken fakturen: Het afdrukken van fakturen kan nu optioneel worden gemaakt tbv testsituaties e.d. Het uiteindelijke bestand met de faktuur wordt uiteraard wel aangemaakt.
  (Rapportage, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.061
2008-02-18
Relatie; AccountView; Royalty
 • : Diverse nieuwe velden in de database aangemaakt.
  (, ,  Licentie en service, )
 • Recap/Voorbrief: In de stamgegevens kan nu bij de royalty afrekeningsoort worden aangegeven of de afrekening inclusief voorbrief is en inclusief recapitulatie/summary.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.062
2008-02-19
AccountView; Relatie
 • Omzet zonder ISBN: Bij het journaliseren van omzet waarbij is aangegeven dat er een kostendrager ISBN is, maar deze is niet gevuld (omzet zonder ISBN, bv Rechten/Subsidies) dan kwam deze op een foutverslag. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • XML test: In XML wordt nu meegegeven of het al dan niet een testsituatie (testmodus aan) betreft zodat op rapporten waar dat is gedefinieerd versie informatie wordt weergegeven.
  (Rapportage, ,  Basis, )
 • Burger Service Nummer: Het Burger Service Nummer (oud sofinummer) is toegevoegd aan het relatiebeheer. Let op dat hierop op dit moment nog geen invoercontrole zit (voorloop 0 bij 8 cijfers en modules 11-proef).
  (Tabelveld, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Kostenplaats uit Fonds: Het is nu mogelijk om de kostenplaats van de journaalpostregel te bepalen adhv het fonds van het ISBN. Bij het fonds kan worden ingesteld wat de kostenplaats van AccountView is zodat een verdichting op fonds mogelijk is ipv dat ISBN details meegaan en daarmee een explosie aan regels ontstaat.
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Factuurnr = boekstuknr: Handmatig gemaakte facturen krijgen een factuurnr. Deze wordt vanaf nu doorgesluisd naar AccountView in het veld doc/facnr. Op deze manier wordt het mogelijk de originele referentie terug te vinden in AccountView. Er wordt dus niet meer een apart boekstuknr gegenereert voor deze boekingen.
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.063
2008-02-20
CB
 • Omzetmutatietype: CB Omzetmutatietype FOO, RAMS, DIO toegevoegd
  (Record, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.064
2008-02-20
DocShare
 • Document toevoegen: De knop document toevoegen was per ongeluk uitgeschakeld. Dit is weer aangezet.
  (Venster, ,  DocShare, DocShare voor uitgaven)
1.762.065
2008-02-20
Faktuur; Opdracht
 • BTW voor default vks: De BTW werd verkeerd ingesteld indien een default verkoopsoort was gedefinieerd bij een faktuurcategorie.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Relatie tonen: Het is nu mogelijk om de relatie te openen vanuit het orderbeheer.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.066
2008-02-22
AccountView
 • Optimalisatie: Met behulp van code optimalisatie en wijziging van core functies van de AccountView export koppeling is de export nu zowel sneller als stabieler geworden (de crash bij >1000 nieuwe stamrecords is eruit).
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.067
2008-02-22
Relatie; Opdracht
 • Aanbiedingslijst: De aanbiedingslijst in orderbeheer werd niet meer zichtbaar gegenereerd. Dit is gecorrigeerd.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Koprelatie, subrelatie: De koprelatieNr en subrelatieNr zijn toegevoegd aan de lijsten vanuit de relatieselectiebuffer.
  (Rapportage, ,  Relatie, Overzichtenbeheer)
1.762.068
2008-02-22
CB
 • Vragen aan gebruiker: Bij sommige overboekingen gestuurd uit CB import werd geen vraag gesteld, maar altijd naar de laatste druk geboekt. Dit is hersteld door te werken met objecten ipv queries.
  (Importroutine, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.069
2008-02-23
AccountView
 • Journaalposten: Interne wijzigingen in journaalpostbeheer (snellere lookups).
  (Venster, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.070
2008-02-24
AccountView
 • Journaalpostbeheer en vks: In het journaalpostbeheer is nu naast filtering van verkoopsoorten op journaalpostniveau nu ook op regelniveau filtering mogelijk waardoor in sommige gevallen een duidelijkere journaalpost ontstaat en tevens een automatische uitsplitsing op verschillende journaalposttypes wordt voorkomen voor 1 factuur (in 1 factuur kunnen meerdere verkoopsoorten zijn gedefinieerd en als dit werd uitgesplitst naar journaalposttype dan werden dit verschillende journaalposten waardoor bv een debiteurenpost meerdere saldi kreeg. Dit was lastig bij de betaling en het afletteren.)
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.071
2008-02-25
AccountView; Royalty
 • : Herinit van AV regels in JP.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Recap/voorbrief: De royalty recapitulatie en voorbrief kunnen nu worden aangestuurd vanuit de stamgegevens in royaltyafrekeningsoorten.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.072
2008-02-26
Royalty
 • CB import royalty: In de importroutine van royalty betreffende CB Uitopd is een wijziging aangebracht ivm regels uit andere jaren dan het actieve royaltyjaar. Dit betreft alleen directe import in de royalty niet de voorraad/omzet koppeling.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.073
2008-02-28
AccountView
 • AccountView: Extra hulpprogramma's ingebouwd tbv acties op de accountview administratie(s).
  (Hulpprogramma's, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.074
2008-02-28
CB; AccountView
 • LNEIG: Code LNEIG,NORM toegevoegd aan de CB communicatie tabel.
  (Inrichting, ,  CB Communicatie, CB Exporteren)
 • : Enkele wijzigingen in de hulpprogramma's voor AccountView
  (Hulpprogramma's, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.075
2008-02-29
Faktuur
 • Faktuurselectie: De faktuurselectie is verbeterd waardoor duidelijker wordt wanneer fakturen wel of niet geselecteerd zijn voor verwerking.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
1.762.076
2008-03-01
AccountView
 • : Journaalpost rapport nu incl kolom met het grootboekrekeningnr.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.762.077
2008-03-04
AccountView; CB
 • Hernummermodule: Er is een speciale AccountView-hernummermodule geintegreerd in de PAC interface.
  (Hulpprogramma's, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Datumtraject: Als het datumtraject van te exporteren journaalposten wordt ingevuld, dan wordt automatisch de einddatum ingevuld op laatste dag v/d maand, en de boekperiode en boekdatum obv einddatum (indien obv vaste boekperiode/datum wordt gewerkt).
  (Venster, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • CB omzettype: Nieuwe CB omzetmutatie combinatie toegevoegd: FRL, SPEC, DIO
  (Gebruikersinteractie, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.078
2008-03-05
Royalty
 • Contracteinddatum: In het royaltycontract worden zowel begin en einddatum van het contract ingevuld. Deze wordt gebruikt voor de bepaling van afrekeningen (naast de status voorlopig/definitief/vervallen). Als het buiten de periode ligt wordt niet afgerekend. Hiervan kan nu worden afgeweken door een administratieve instelling waardoor deze controle niet meer wordt uitgevoerd. Op deze manier kan de sturing van afrekening alleen nog middels de status worden gedaan (voorlopig/definitief/vervallen), maar kunnen de datums dus meer voor controles worden gebruikt.
  (Administratieve instelling, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Tonen meerdere isbns: In het royaltycontract kan dmv 1 keuzelijst alles worden getoond of alleen gegevens over de geselecteerde exploitatiegroep. Dit is tevens een gebruikersinstelling geworden.
  (Gebruikersinstelling, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
 • Uitgave negeren: In het controle overzicht Voorraad zonder contracten worden altijd alle titels getoond waar geen contract voor is. Dit zal tot in lengte van dagen blijven gebeuren als er geen contract van komt. Daarom is er op uitgaveniveau in het tabblad royalty een mogelijkheid om de uitgave hiervan uit te sluiten door het te 'negeren' dmv het aanvinken van dit vakje.
  (Venster, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
 • Algemene instellingen royalty: De algemene instellingen van royalty zijn gereorganiseerd zodat groepjes relevante instellingen ontstaan.
  (Administratieve instelling, ,  Royalty, )
 • Royalty: In een uitzonderingsgeval (gebruik van oude royalty import icm nieuwe logistieke modules) werden door de royaltymodule de verwerkte inhoud van de importtabellen niet gewist waardoor de logistieke modules dit per ongeluk oppakten. Nu wist de royaltymodule per onderdeel alle inhoud van deze importtabellen.
  (Broncode, ,  Magazijn, CB Importeren)
1.762.079
2008-03-06
License; Relatie
 • Licentie: Het licentiebestand is gewijzigd (2 nieuwe velden) en er zijn 2 nieuwe functies toegevoegd tbv debiteuren en crediteuren wijzigingen.
  (Functie(knop), ,  Basis, )
 • Rechten op debnr/crednr: De rechten op debiteurnr en crediteurnr zijn eenvoudiger gedefinieerd. Door gebruik te maken van de rechtenfuncties 'Debiteurengegevens' en 'Crediteurengegevens' kunnen deze gegevens via een rol wijzigbaar worden gemaakt.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.080
2008-03-07
Royalty
 • Controle dubbele uitgaven: Nieuw overzicht 'Royaltycontract controle dubbele uitgaven' is: Een lijst om mogelijke fouten door dubbel gedefinieerde uitgaven binnen één contract te kunnen controleren.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
1.762.081
2008-03-07
AccountView
 • Uitvoeren: Er kan nu per journaalposttype worden aangegeven of deze moet worden geexporteerd. Het kan zijn dat er met proefjournaalposten wordt gewerkt die (nog) niet mogen worden gebruikt. Op deze manier kan wel al een (deel)inrichting worden uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Export jan-dec: Voor het gemak van een initiele vulling van journaalposten in een overgangssituatie is er een functie bijgekomen om journaalposten automatisch over een periode van jan-dec aan te maken.
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Dagboekselectie: In de dagboekselectie van het journaalpostbeheer is de selectie van de dagboeken nu beperkt tot memoriaal dagboeken, want alleen hierin kan automatisch worden gejournaliseerd.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Dagboek: In de import van dagboeken wordt nu ook het dagboektype geimporteerd waardoor in bepaalde vensters een beperkte lijst van dagboeken kan worden getoond.
  (Importroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView importeren)
 • Grootboekrekening: In de import van grootboekrekeningen wordt nu ook het grootboekrekeningtype en het grootboekrekeningverzameltype geimporteerd waardoor het in bepaalde vensters mogelijk wordt om een beperkte lijst van grootboekrekeningen te tonen.
  (Importroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView importeren)
 • Verzamelrekeningen: In de lijsten van de verzamelrekeningen van de debiteuren en crediteuren worden nu alleen nog de overeenkomstige debiteuren/crediteurenrekeningen getoond waardoor de kans op foutieve invoer aanzienlijk wordt verminderd.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.082
2008-03-09
CB
 • Gewicht: Via het CB kan het zijn dat via het juiste bestand het gewicht van het boek wordt meegegeven (afhankelijk of dit is ingevuld bij het CB zelf). Deze wordt vanaf nu verwerkt naar de druk in PAC.
  (Broncode, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.083
2008-03-10
AccountView
 • Zoek en vervang: In journaalposttypenbeheer is een nieuwe power-functie ingebouwd: Zoek en vervang. Daarmee wordt het mogelijk om over alle gedefinieerde journaalposten een zoek en vervang opdracht uit te voeren. Als bv blijkt dat een bedragveld [NettoExcl] eigenlijk voor alle journaalposten [NettoIncl] moet zijn, dan kan dat worden gerealiseerd. De functie werkt niet zondermeer op opzoekvelden met een onderliggend ID waaronder grootboekrekening!
  (Functie(knop), ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.762.084
2008-03-10
Relatie; Verkoopsoort; AccountView; Royalty
 • Controle: Bij het verwijderen van een relatie wordt nu ook gecontroleerd of een relatie een debiteurnr of crediteurnr heeft. Indien één van beide of beide zijn gevuld, kan de relatie niet worden verwijderd ivm koppelingen naar de financiele administratie.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Verkoopsoort Engels: In de tabel Verkoopsoort kan nu ook de engelse omschrijving van de verkoopsoort worden ingevuld. Dit veld wordt tevens meegenomen in de faktuurexport waardoor het mogelijk wordt om in een faktuurlayout dit veld op te nemen. Het is standaard niet gevuld!
  (Tabelveld, ,  Basis, )
 • BZT Zoekcode: In export van BZT debiteuren/crediteuren wordt nu de PAC zoekcode naar AV zoekcode geplaatst.
  (Tabel, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • powerfunctie: In het journaalpostbeheer is een powerfunctie ingebouwd om ID-kolommen zichtbaar te maken zodat deze makkelijker door een consultant kunnen worden gekopieerd en ingericht.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Contract openen: Bij het openen van een royaltycontract kwam een foutmelding door de nieuwe functionaliteit van te tonen details icm een Access event volgorde probleem.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.085
2008-03-11
Order
 • Gewichten: Er zijn gewichten toegevoegd aan de ordertabellen. Deze zijn voor toekomstig gebruik.
  (Tabel, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Valutateken: In de valatutabel is het nu mogelijk om het valutateken in te vullen. Deze zal worden meegestuurd naar de faktuurlayout.
  (Tabel, ,  Basis, )
1.762.086
2008-03-13
CB
 • CBArticl: Een onschuldige foutmelding bij importeren van CBArticl is verwijderd.
  (Broncode, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.087
2008-03-19
Voorraad
 • Pakbondatum: Per heden is het mogelijk om de pakbondatum te wijzigen waardoor mutaties in het verleden worden geplaatst. Dit maakt het echter niet mogelijk om ook op voorgaande drukken te boeken, het verzet alleen de mutatiedatum! Dit ivm mogelijke problemen in de historische opbouw.
  (Functie(knop), ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.088
2008-03-20
Media; Tekst; Relatie; Uitgave
 • MediaFile: In de MediaFile is nu ook de rightsholder/rechthebbende zoals bv de fotograaf opgenomen.
  (Tabel, ,  Uitgeverij, )
 • Media: Het is nu mogelijk om mediabestanden te koppelen aan een relatie zoals bv een (auteurs)foto. Tevens aanpassingen aan het MediaFile formaat om de lijst met types te beperken voor relatie / uitgave. Deze mediabestanden worden niet automatisch geexporteerd/gerapporteerd, dit hangt af van de situatie en blijft maatwerk.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Teksten: Het is nu mogelijk om teksten op te nemen en tekstbestanden te koppelen aan een relatie zoals bv een biografie. Tevens aanpassingen aan het OtherText formaat om de lijst met types te beperken voor relatie / uitgave. Deze teksten worden niet automatisch geexporteerd/gerapporteerd, dit hangt af van de situatie en blijft maatwerk.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.089
2008-03-25
Royalty
 • Afronding: Er vindt nu een afronding plaats op twee decimalen van het berekende royaltyresultaat per afrekenregel (zichtbaar op de afrekening) van de verkoop teneinde afrondingsverschillen te voorkomen.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.090
2008-03-26
Systeem
 • Rechten reset: Het kan voorkomen dat de gebruiker Super alle rechten wordt ontnomen doordat de rollen worden gewist (met recht op rechtenbeheer). Als dat de enige gebruiker nog was met recht hierop, kan rechtenbeheer nooit meer worden toegepast zonder hulp van de service desk. Daarom is er een extra functieknop bijgekomen in de systeemfuncties vóór het openen van de administratie. Daarmee wordt het recht op rechtenbeheer aan de super-gebruiker toegevoegd zodat daarna weer alle rechten kunnen worden toegekend.
  (Functie(knop), ,  Basis, Rechtenadministratie)
1.762.091
2008-03-27
Order; Royalty
 • Order op artikel: Er is in het venster Order op artikel een verticale scrollbalk bijgekomen en tevens een controle op invoer van een afnemer (dit kon leeg blijven) en een positief aantal verkoop.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Rechthebbenden mailen: Bij het maken van de royaltyafrekeningen kan het voorkomen dat de rechthebbenden die een afrekening gaan krijgen vooraf te informeren over belangrijke zaken. Met behulp van de mailing knop kunnen de relaties worden opgenomen in de relatie-selectiebuffer en vervolgens worden gemaild.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.092
2008-04-01
Royalty
 • Uitgave zoeken: In het royaltycontractbeheer kan nu ook worden gezocht op alle uitgaven ipv alleen de uitgaven die horen bij het geselecteerde project (indien geen project geselecteerd wordt overigens ook automatisch gezocht op alle uitgaven). Deze instelling is te wijzigen onder Algemene Instellingen | Royalty | Selecteerbare uitgaven in contract.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.093
2008-04-01
Royalty
 • Versnelling: Het royaltycorrectievenster is versneld.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
1.762.094
2008-04-03
AccountView
 • Druk fiat: Om te komen tot het exporteren van de juiste kostprijzen in de (omzet/voorraad)journaalposten op het juiste moment is het vanaf nu mogelijk om in het fiatscenario aan te geven vanaf wanneer de journaalposten naar de boekhouding worden gestuurd. Dit nieuwe filter zorgt ervoor dat in de aanloop naar het uitbrengen van een nieuwe druk nog gewerkt kan worden met voorlopige kostprijzen en dat dit geen gevolgen heeft voor de boekhouding. Pas op het moment dat de druk zover is gefiatteerd dat het op of over de ingestelde stap/grens gaat, zullen onverwerkte mutaties resulteren in journaalposten naar de boekhouding. In de tussentijd kan de kostprijs vele malen wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat de tot dan toe aangemaakte omzet-/voorraadmutaties ook werken met 'voorlopige' kostprijzen. Deze worden dan telkens automatisch gewijzigd in de kostprijssfeer (dit mag omdat ze nog niet naar de boekhouding zijn verwerkt). Let op dat pas vanaf het moment van instellen van het scenario dit voor nieuwe drukken gaat gelden. Oude drukken worden dus standaard niet gefilterd (dit is de werkwijze van voorheen). Echter, het is mogelijk om alle drukken van het fiatscenario in 1x bij te werken met de nieuwe instelling, zodat een deel van de drukken (tijdelijk) niet meer worden gejournaliseerd.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.095
2008-04-03
Database
 • Bank: De swiftcode in de tabel Bank is opgerekt van 10 naar de internationale afspraak van 11 karakters
  (Tabel, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Documentbestandsnaam: De bestandsnaam in documentbeheer is opgerekt van 100 karakters naar 255 karakters om grotere bestandspaden toe te staan.
  (Tabel, ,  Document, Documentbeheer)
1.762.096
2008-04-04
AccountView
 • Journaalposten: Het is nu mogelijk om de journaalpost-rapporten af te drukken voordat de definitieve journalisering plaatsvindt. Hetzelfde proces wordt gestart zonder dat dit naar AccountView gaat.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.097
2008-04-04
Royalty
 • Conversie: Oude conversiegegevens van de omzet kunnen en mogen fouten bevatten, maar daardoor ging de royalty import niet juist. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.098
2008-04-07
Royalty; Calculatie
 • Boekdatum afboeking: Het afboeken van een voorschot (kwijtschelden restant) werd altijd met boekdatum 'vandaag' (van de afboeking) gedaan. Het is nu mogelijk om zelf een boekdatum in te vullen. Blijft staan dat de gebruiker goed moet opletten wanneer dit wordt gedaan, want dit mag alleen vóór afrekenen gebeuren of na definitief afrekenen (afhankelijk van voorgaande mutaties dus in de tijd).
  (Venster, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Boekdatum JP: De boekdatum van de verrekende royalties naar de boekhouding kan nu dmv een algemene instelling worden ingesteld op eerste dag van de royaltyperiode of de laatste dag van de royaltyperiode.
  (Administratieve instelling, ,  Royalty, AccountView exporteren)
 • Verkoopprijs automatisch: Het is nu mogelijk om in de calculatie automatisch de verkoopprijs te laten invullen vanuit het verkoopprijzenbeheer via een algemene instelling. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om hiervan alleen een visuele melding te laten maken; dan ziet de gebruiker de prijs uit verkoopprijsbeheer als deze afwijkt en wordt de calculatieprijs ook in rood weergegeven. Standaard is er geen controle (huidige werkwijze). Opmerking: ondanks dat de instelling op 'Overnemen actuele prijs uit prijzenhistorie (mits >0)' staat, kan toch handmatig de verkoopprijs in de calculatie worden ingevuld. In dat geval wordt namelijk de actuele calculatieprijs overgenomen naar de verkoopprijzenhistorie. Hierbij wordt wel de actuele fiatstap en de instelling 'Verkoopprijs bijwerken vanaf stap' in acht genomen!
  (Administratieve instelling, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.762.099
2008-04-08
Royalty
 • Toelichting: In het journaalpostbeheer wordt nu bij het type journaalpost een toelichting vermeld. Hierop kan ook worden ingezoomed. Het is de bedoeling dat hierbij informatie over het type journaalpost gaat worden weergegeven naast wat er in de handleiding wordt vermeld. Op dit moment wordt er informatie gegevens over de datum.
  (Venster, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Import/export types: Er is een mogelijkheid bijgekomen om journaalposttypes te exporteren en in een andere administratie te importeren tbv nieuwe testsituaties en geaccepteerde proefsituaties.
  (Hulpprogramma's, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Royalty: De royaltyjournaalposten kunnen nu worden gefilterd op contracttype. Dit geldt voor de journaalposten: 'Royalty verrekening berekende royalties', 'Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie', 'Royalty voorschot afboeking' en 'Royalty voorschot opboeking'. Niet voor 'Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie' en 'Royalty verrekening Verplichting' omdat deze op totaalniveau opereren, dus niets weten van de onderliggende details.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
1.762.100
2008-04-09
Royalty
 • Hoge korting/100%: Per heden kan in de royaltymodule worden ingericht wat er moet gebeuren als een korting gelijk of hoger is dan een ingesteld percentage. Dan kan namelijk de omzetregel naar een bijbehorend ingestelde component worden geplaatst. Door het leeg laten van de component kan de verkoopregel zelfs worden genegeerd. Er kunnen maximaal twee percentages worden ingesteld. Bv één om 100% kortingsregels (die normaal gesproken present zijn) te negeren omdat ze bv al via een ander 'kanaal' binnenkomen, en bv één met 70% om zo hoge korting op een aparte component 'Hoge korting' te plaatsen en zodoende anders af te rekenen.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • BV overnemen: Indien gebruik wordt gemaakt van directe import van Digicom voorraad van CB in de royaltymodule, dan kan ervoor worden gekozen om de beginvoorraad (BV) over te nemen van de eindvoorraad van vorig jaar (EV) of rechtstreeks uit het bestand.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.101
2008-04-14
Calculatie; Relatierol
 • Calcroyalty: Het calculatie royaltycontract is nu ook aangepast aan de nieuwe berekenwijzen. Tevens automatische conversie.
  (Venster, ,  Calculatie, Calculatiescenariobeheer)
 • Verplichte rol: Indien is ingesteld na toevoegen van een project/uitgave/druk dat een rol niet optioneel, maar verplicht 1 of meer rollen, dan kon men toch uit dit scherm springen met het kruisje. Dit is nu aangepast. Relatierol Auteur is altijd optioneel, dus mag niet op 1 of meer verplicht worden ingesteld. Dit is aangepast in de interface, maar niet geconverteerd ivm evt afhankelijkheden.
  (Venster, ,  Relatie, Relatierolbeheer)
1.762.102
2008-04-22
DagRun; Royalty
 • DagRun: In de dagrun zit nu een slimmere functie om de verschijningsdatum van de laatste druk te berekeken.
  (Functie(knop), ,  Basis, )
 • DagRun forceren: Het is nu mogelijk om de dagrun te forceren/uit te voeren via de systeemfuncties om zodoende de initiele dagrun nogmaals te kunnen starten, bv om wijzigingen in berekende velden direct door te voeren of na een update met nieuwe functionaliteit (in dat geval wordt dit normaal pas de volgende dag uitgevoerd).
  (Functie(knop), ,  Basis, )
 • Volgorde verkoopsoorten: De volgorde van verkoopsoorten in de afrekening wordt nu al bij de export geregeld door de volgorde: Afrekenvolgorde verkoopsoort (A-Z), ondertrede, nog op trede (aflopend). Dit komt neer op de volgorde die tijdens het berekenen zelf is gevolgd.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Project zoeken: Het project zoeken venster met daarin het verkoopprijs veld is versneld doordat nu gebruik wordt gemaakt van het interne veld ipv de voorheen gebruikte langzamere zoekfunctie.
  (Venster, ,  Uitgeverij, )
 • Afgerekende titels: Het royaltyoverzicht Afgerekende titels bevat nu ook de exploitatiegroep voorschotten en contractvoorschotten.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.103
2008-04-22
Royalty
 • Direct afdrukken: Naast direct afdrukken vanuit het venster tonen afrekeningen (vanuit Royalty procesvenster) kan nu ook worden gekozen om de afrekeningen te tonen in Microsoft Word. Hier dient wel gelet te worden op het aantal te openen afrekeningen omdat dit anders zeer vertragend kan werken.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.104
2008-04-23
Royalty
 • Royaltyafdruksortering: Er zijn 3 extra sorteringen toegevoegd aan de volgorde van afdrukken van royaltyafrekeningen in het venster Royaltproces | Tonen afrekeningen.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Afrondingen: Extra interne afrondingen in de royaltyberekening toegevoegd.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.105
2008-04-23
Basis
 • Numerieke lengte: Numerieke getallen worden in Excel nu nog weergegeven als ze 12 cijfers hebben (was 10).
  (Exportroutine, ,  Basis, )
1.762.106
2008-04-25
Financieel
 • Crediteurnr wissen: Het was al mogelijk om een crediteurnr te wijzigen als power user, maar deze kan nu ook geheel worden gewist (tbv correctie werkzaamheden).
  (Broncode, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.107
2008-05-14
Royalty
 • Kosten derden: Er is een bugfix uitgevoerd in de verrekening van kosten derden van de royaltyverrekening. Het restant werd direct op 0 gezet.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Voorschotten: In de XML van de royaltyvoorschotten (in de afrekening) wordt nu een sommering gedaan ipv individuele voorschotmutaties te vermelden (dit is overbodig en lastig).
  (Exportroutine, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.108
2008-05-14
CB; Royalty; Financieel
 • CB ftp: Bij het verzenden en ontvangen van bestanden naar en van CB kan nu ook worden ingesteld dat er passive FTP moet worden gebruikt om over een firewall heen te kunnen komen.
  (Broncode, ,  Basis, )
 • Verkopen VJ: In de royaltymodule blijven de verkopen voorgaande jaren staan voor het volgende jaar. Dat kon in incidentele gevallen tot de situatie leiden dat deze bleven staan als de nieuwe telling van verkopen 0 (of negatief) waren. Dit is aangepast zodat wordt aangepast. Nu wordt ook negatief vermeld.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Banken: In de stamgegevens van banken is de controle bij opslaan ingebouwd en wordt gecontroleerd op BIC/SWIFT code icm Land (ISO) code.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, )
1.762.109
2008-05-16
Relatie; AccountView
 • Consistentiecontrole relaties: De consistentiecontrole relaties is uitgebreid met adressencontrole. Indien adressen niet aanwezig zijn worden deze nu automatisch met standaard waarden aangemaakt.
  (Hulpprogramma's, ,  Relatie, )
 • Controle: Voordat een object in AccountView wordt gewijzigd wordt nu eerst gecontroleerd of deze kan worden gelezen, gewijzigd of toegevoegd (verwijderen wordt op dit moment nog niet ondersteund). Het blijkt namelijk dat AV geen melding aan PAC teruggeeft als wordt gewijzigd terwijl dit niet mag. Nu wordt dit vooraf vastgesteld.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.110
2008-05-16
Royalty
 • Afrekening: In de afrekening werd op het voorschoteindbedrag een verkeerde veld losgelaten. Dit is aangepast.
  (Rapportage, ,  Royalty, )
1.762.111
2008-05-16
Royalty
 • Algemeen VS: De verrekening van algemene voorschotten bij meer dan 1 algemeen voorschot leverde een dubbele verwerking op. Dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Kosten derden: De kosten derden was per ongeluk een LONG en moest een CURRENCY zijn. Dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.112
2008-05-19
Royalty
 • Afrekendrempel: De afrekendrempel werd met een verkeerde mutatie aangestuurd waardoor er geen eindsaldo bleef staan. Dit is gecorrigeerd.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.113
2008-05-19
Royalty
 • Extra sortering afrekening: Er is een extra sortering voor afdrukken van afrekeningen toegevoegd: Relatiecode (numeriek). Het komt namelijk ook voor dat de relatiecode niet als alfanumeriek, maar als numeriek gezien moet worden.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.114
2008-05-27
Royalty
 • Correcties sec: In het royaltyrapport Correcties sec werden alleen de positieve correcties weergegeven. Nu ook de negatieve.
  (Rapportage, ,  Royalty, )
1.762.115
2008-05-27
Royalty
 • Retouren: Er wordt nu rekening gehouden met retouren en het teruglopen in de staffel.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Afrekenvolgorde: De afrekenvolgorde van royaltyverkoopsoorten werd juist gebruikt en is aangepast zodat de geimporteerde verkoopsoorten de volgorde meekrijgen van de belangrijkste (eerste) royaltyverkoopsoort. Dus als verkoopsoort Aanbieding wordt gebruikt in royaltyverkoopsoorten 'Regulier' (afrekenvolgorde 1) én 'Alle verkopen' (afrekenvolgorde 6), dan wordt verkoopsoort Aanbieding als afrekenvolgorde 1 behandeld.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.116
2008-05-29
Omzet
 • Onbekende hor.invalshoek: Als er in de omzetrapportage een onbekende horizontale invalshoek is (ID kan niet worden gevonden in opzoektabel) dan wordt in het venster -Onbekend- weergegeven, maar in de export naar Excel kwam een foutmelding. Dit is aangepast zodat ook daar - Onbekend - wordt weergegeven (met daarachter het ID).
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.117
2008-05-30
CB; AccountView
 • Prijsvergelijking: Er is een nieuwe rapportage toegevoegd: Controle prijzen PAC en CB. Dit overzicht laat verschillen zien tussen individuele geregistreerde verkoopprijzen van CB en PAC vanaf een half jaar terug tot 1 jaar vooruit. Daarin zit een datummarge van 5 dagen ingebouwd zodat een paar dagen registratieverschil is toegelaten (bij dezelfde prijzen).
  (Rapportage, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Banken: De export van banken naar AccountView ging alleen goed met toevoegen. Wijzigen is nu ook mogelijk.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.118
2008-06-02
Royalty
 • Royalty afrekendrempel: Retouren worden nu verrekend over een afrekendrempel indien er een beginstand v/d afrekendrempel was in het bewuste afrekenjaar.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.119
2008-06-02
Batchrun
 • Journaalpost export: Via batchrun kunnen nu ook omzetjournaalposten en voorraadjournaalposten worden aangemaakt en geautomatiseerd. De instellingen hiervoor worden gehaald uit 'Selectie journaalposten exporteren' (Communicatie | Exporteren | Journaalposten) zoals dat ook handmatig wordt toegepast. Dat is dus een belangrijk venster dat voor twee doeleinden wordt toegepast!
  (Exportroutine, ,  Batch run, Batchscriptbeheer)
1.762.120
2008-06-03
Royalty
 • Afrekendrempel: De begin- en eindstanden van de afrekendrempels in een royaltyperiode worden nu ook bepaald vanuit de mutatietabellen in de royaltyadministratie en meegestuurd met de XML export om beschikbaar te maken voor de sjablonen.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.121
2008-06-05
AccountView
 • Journaalposten royalty: De royaltyjournaalposten kunnen nu ook een vaste boekdatum krijgen zodat in het volgende jaar kan worden geboekt ipv in de royaltyperiode. Dit hangt sterk af van de administratieve inrichting/organisatie.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.122
2008-06-09
Faktuur
 • Boekjaar/periode: Het is nu mogelijk om een in een foutieve periode verwerkte (maar ongedaan gemaakte) faktuur in een andere periode te faktureren door het boekjaar/periode te wissen in Fakturen invoeren | tabblad Statusinformatie. Dit kan alleen door de power-user worden uitgevoerd ivm fiscale gevolgen van de faktuurnummering.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.123
2008-06-09
Faktuur
 • Boekjaar/periode: In de verwerking van de boekjaren en periode werd periode 0 niet juist als onverwerkt gezien. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurverwerking)
1.762.124
2008-06-09
Faktuur
 • Creditfaktuur: Het aanmaken van een creditfaktuur bij een buitenlandse afnemer met BTW nummer (0% btw) had tot gevolg dat de verkoopprijs excl als basis werd gebruikt voor de verkoopprijs incl. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.125
2008-06-10
Order
 • Orders historisch maken: Een nieuwe management functie om verouderde orders op te schonen is toegevoegd. De orders worden in een aparte database opgeslagen.
  (Hulpprogramma's, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.126
2008-06-11
Royalty
 • Kosten derden: Een journaalpost voor kosten derden verrekening in de royalty's is nu ook mogelijk.
  (Venster, ,  Royalty, Journaalpostbeheer)
 • Afgerekende rechthebbenden: De lijst met afgerekende rechthebbenden is aangepast zodat daarop ook contract en exploitatiegroep voorschotten start, mutatie en eind op staan. Tevens worden daarop ook de kosten derden start, mutatie en eindstand op vermeld.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
1.762.127
2008-06-18
Order; Aanbieding
 • Op artikel CBRelatieID: In het venster Order op artikel kan nu ook in een apart invoerveld (alleen invoer, geen weergave) het CBRelatieID worden ingevoerd zodat een snelle invoer mogelijk wordt.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Op artikel verwerking: In het venster Order op artikel kan nu automatisch de order worden verwerkt zonder dat op 'Verwerken' wordt gedrukt. Dit om situaties te voorkomen dat men voor afsluiten vergeet om op deze knop te drukken. Dit is te regelen via een nieuwe algemene instelling.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Opdrachtbevestiging: De standaard opdrachtbevestiging is gewijzigd (en omgezet naar StyleVision). Het Relatienr en CBRelatieID en het opdrachttype worden nu weergegeven. Ook wordt een eventueel afwijkend afleveradres getoond (indien van toepassing). Tevens wordt nu in de regels de verkoopsoort weergegeven.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Volgorde: Aanbiedingstitels kunnen nu eenvoudiger omhoog en omlaag worden gezet door de volgorde te wijzigen in het volgordeveld. Als de waarde wordt aangepast (van bv 7 naar 2), dan worden alle nummers met volgorde 2 en hoger met 1 opgehoogd en wordt de titel als het ware tussengevoegd. Tevens zijn er twee knoppen Inv.voor (Invoegen voor) en Inv.na (Invoegen na) de actuele regel toegevoegd waardoor titels echt kunnen worden tussengevoegd.
  (Venster, ,  Aanbiedingslijst, Aanbiedingbeheer)
 • Openen: Vanuit aanbiedingsbeheer kunnen nu projectbeheer, uitgavebeheer en drukbeheer worden geopend.
  (Venster, ,  Aanbiedingslijst, Aanbiedingbeheer)
 • Orders op laptop: De orders op de laptop zijn weer scrollbaar als ze reeds zijn verzonden. De focus werd ten onrechte verplaatst naar Opdrachttype.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.128
2008-06-26
ManFun
 • Druk fiatteren poweruser: Extra power-user functie toegevoegd tbv het doorfiatteren van titels zonder controle op ISBN en commercieel-/directievoorstel. Dit kan gebeuren indien een titel niet doorgaat, maar toch een historie bewaard moet blijven zonder dat dit gevolgen mag hebben voor het 'open' blijven staan van te fiatteren titels en de todo-overzichten.
  (Functie(knop), ,  Basis, )
1.762.129
2008-07-02
ManFun
 • Referentie omzet uit omzet: De referentietitel omzet kan nu ook worden opgehaald uit de omzetmodule ipv uit een apart extern bestand. Dit kan tevens met batchrun worden gescript (bv na de importverwerking van CB).
  (Broncode, ,  Referentietitelomzet, Referentietitel omzet importeren)
1.762.130
2008-07-03
ManFun
 • Downloaden: In het venster systeemfuncties vanuit administratie openen (voor het laden van de administratie) is de mogelijkheid toegevoegd om de update op te halen en de licentie op te halen.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • Reservekopie: Het is nu mogelijk om vanuit de systeemfuncties vanuit administratie openen reservekopieën te maken en te herstellen (backup/restore). Ook is het mogelijk om slechts enkele databases te selecteren (mbv een wachtwoord om inconsistenties tegen te gaan). Ook kan de reservekopie naar de service desk worden gestuurd met 1 druk op de knop.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.762.131
2008-07-07
Royalty
 • Verkoopstand: De verkoopstand in het royaltycontract venster is aangepast zodat het duidelijk wordt voor welke frequentie de verkoopstand is aangemaakt of is neergezet voor de volgende periode (doorlopende telling obv de afrekening). Dit is belangrijk op het moment dat het contract wordt gewijzigd van jaar naar halfjaar of kwartaal. De standen moeten dan op juiste start-frequentie worden gezet. Dit is noodzakelijk voor de juiste werking.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.132
2008-07-08
Faktuur
 • Invoerdetails: Op het tabblad statusinformatie van de faktuurinvoer staat nu ook wie de faktuur heeft ingevoerd en wanneer dit is gebeurd.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Faktuur opslaan: Als de faktuur wordt opgeslagen wordt nu gecontroleerd of alle BTWcodes kloppen. In incidentele crashgevallen werd geen btwcode opgeslagen omdat deze nog niet beschikbaar was. Dit wordt nu tegengegaan.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Invoerdatum: Bij het laden van de invoerdatum van de faktuur werd niets opgehaald. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Niet gejournaliseerde omzet: Er is een nieuw overzicht beschikbaar gekomen onder logistieke overzichten: Niet gejournaliseerde omzet.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, Overzichtenbeheer)
 • Niet gejournaliseerde voorraadmutaties: Er is een nieuw overzicht beschikbaar gekomen onder logistieke overzichten: Niet gejournaliseerde voorraadmutaties.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, Overzichtenbeheer)
1.762.133
2008-07-10
Basis; Calculatie
 • Kenmerk: Een bugfix in kenmerkbeheer mbt herinit hiervan bij wijzigen kenmerk. Dit is opgelost.
  (Inrichting, ,  Basis, )
 • Oplage/Rendement: In de calculatie is een bugfix uitgevoerd op het spontaan omspringen van instellingen in het oplage en rendement venster. Dit is nu aangepakt door bij het laden deze instellingen hard te wijzigen naar de juiste waarden.
  (Venster, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.762.134
2008-07-10
Uitgeverij; Voorraad
 • Omschrijving Nederlands: Ten behoeve van de royaltyafrekeningen is er een extra omschrijvingsveld Nederlands toegevoegd in verschijningsvormbeheer. Dit is omdat de intern gebruikte omschrijving bijvoorbeeld Paperback met flappen kan worden genoemd, terwijl dit op de afrekening gewoon Paperback moet zijn. In dit veld moet nu dus de omschrijving voor royalty's worden ingevoerd!
  (Venster, ,  Uitgeverij, Verschijningsvormbeheer)
 • Invoerdatum: Per heden wordt de invoerdatum bijgehouden van magazijnmutaties zodat beter kan worden gevolgd wanneer bepaalde mutaties worden uitgevoerd die met een andere mutatiedatum worden ingevoerd.
  (Tabelveld, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Media file: In de mediabestandskoppelingen (media file) kan nu ipv een copyright relatie nu een copyright naam (zonder relatie) worden ingevoerd. Het is altijd de één of de ander.
  (Venster, ,  Uitgeverij, )
 • CB in nota telling: De in nota telling van CB op uitgaveniveau wordt vanaf nu vooraf gegaan aan het op 0 stellen van alle In Nota standen op uitgaveniveau. Dit voorkomt het probleem dat in nota cijfers blijven staan indien er geen in notastand meer is.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
1.762.135
2008-07-14
Content; ONIX
 • Tekst(bestand)en: 2 types Tekst(bestand)en gewijzigd qua naamgeving: 'Basic ASCII text' -> 'ASCII tekst'. En 'Default text format' -> 'Std ongespecificeerde tekst'
  (Venster, ,  Basis, )
 • Tekst(bestand)en: Contentconversie methodes toegevoegd vanuit Word (maatwerk) voor gekoppelde tekstbestanden.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Tekst(bestand)en: Gekoppelde tekstbestanden hebben een type erbij: '-Interne tekst MET koppeling'. Hiermee kan een vaste koppeling van een bestand mét automatische content conversie worden gerealiseerd.
  (Venster, ,  Basis, )
1.762.136
2008-07-16
Basis
 • Bestandsmappen: Voor de functies mediabestanden en overige tekstbestanden werd in het verleden gebruik gemaakt van de algemene documentenmap. Dit is veelal niet direct de map met de bestanden voor het type wat wordt toegepast. Daarom is het nu mogelijk om in de algemene instellingen bij het nieuwe onderdeel Bestandsmappen per mediabestandstype en per tekstbestandstype aan te geven wat de standaard map is waar deze bestanden staan. Het is tevens in te stellen dat er een algemene standaard map is voor mediabestanden en één voor de tekstbestanden. De instelling staat 'aan' als 'Toepassen' is aangevinkt, zodoende kan het snel aan of uit worden gezet zonder de instelling te hoeven verwijderen en toe te voegen. Verder, als dus via relatiebeheer of uitgavebeheer mediabestanden of tekstbestanden worden gezocht met F5 (Zoeken) dan wordt de volgende regel in acht genomen voor het openen van de standaard map: 1. Als er direct voor het gekozen mediabestandstype of tekstbestandstype een map is ingesteld en 'toepassen' daarvan is aangevinkt, dan wordt deze map geopend. 2. Als deze niet is ingesteld (of niet 'toegepast') dan wordt de algemene instelling van mediabestand of tekstbestand gebruikt (mits deze is ingesteld en 'toepassen' is aangevinkt). 3. Als ook deze niet is ingesteld dan wordt op dit moment alsnog de algemene documentenmap gekozen.
  (Administratieve instelling, ,  Basis, Documentbeheer)
1.762.137
2008-07-16
Basis; Omzet
 • Verkoopsoortcategorie: Het is nu mogelijk om extra verkoopsoortcategorieën aan te maken en vervolgens de verkoopsoorten in te delen in één van deze categorieën. Daar zijn zelfs drie mogelijkheden voor ten behoeve van maximale flexibiliteit: categorie 1, 2 en 3. Deze indeling kan vervolgens door een consultant worden opgepakt om een extra inrichting uit te voeren in de omzetrapportage.
  (Tabel, ,  Basis, Verkoopsoortbeheer)
 • Splitsing vks obv korting: De omzetgegevens van het CB bevatten niet altijd de juiste coderingen waardoor niet de juiste mapping van CB-codes naar verkoopsoorten ontstaat. Zo worden de omzetrapportages, journaalposten en royalty's niet juist weergegeven/verwerkt. Meestal zit dit in de kortingsfeer. Bv LNORM (icm andere coderingen w.o. verkoopomzetsoort en transactievoorwaardecategorie) met 100% korting is eigenlijk een gratis levering. Vanaf nu kan worden ingesteld dat LNORM met 100% naar Presenten toe gaat en daaronder op de 'normale' manier naar bv aanbieding (als dat in die codering zo is ingesteld->LNORM/AANB/AANB). Daarmee kan ook het tegengestelde worden gecorrigeerd. Bv LPROM die niet met 100% korting wordt gefactureerd is eigenlijk een normale levering: bij LPROM/DIO/NORM wordt de verkoopsoort naverkoop, bij LPROM/DIO/CLUB wordt de verkoopsoort club en ga zo maar door. Deze instellingen zijn nu te maken via Communicatie | CBOmzetmutatietypes in de drie kolommen: '< vks A' , 'Korting%' en '= vks B'.
  (Tabelveld, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.138
2008-07-17
Basis; ManFun; Logistiek
 • Database: Database updates en standaard waarden uitgevoerd.
  (Tabel, ,  Basis, )
 • Afrondingen: Hulpprogramma voor interne afrondingen gebouwd waarmee in de tabellen omzet*, faktuur*, uitgavemagazijn* alle bedragvelden worden afgerond op 2 decimalen. Tevens ActueleKostprijs in druk.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
 • VVP: Het VVP is veld is toegevoegd aan het magazijnbeheer waardoor beter is te zien welke kostprijs/VVP op dit moment geldt en is toegewezen aan de mutaties.
  (Tabelveld, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.139
2008-07-22
Faktuur
 • BTW: Er is een nieuwe mogelijkheid bijgekomen om btw vrij aan te geven door een btwcode 'BTW VRIJ' aan te maken met btw type 'Geen BTW'. Deze kan vervolgens in de btwmapping worden opgegeven zonder een overeenkomende btwcode als referentie tbv AccountView. Er hoeft namelijk niets te worden aangegeven. Het is mogelijk op basis van de btwcodes een tekst op de faktuur te laten afdrukken via een wijziging in de layouts.
  (Broncode, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.140
2008-07-23
Basis
 • Zoekvensters: Indien de instelling 'Zoekcondities bewaren en laden' is aangevinkt bij de gebruikersinstellingen dan kan het handig zijn om in 1x alle voorgaande condities te wissen. Dat kan nu met de functietoets F6. Dit is tevens handig in sommige situaties dat het zoekvenster geen resultaat meer geeft.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Banken: Banken kunnen nu worden verwijderd. Tevens wordt er nu gecontrolleerd op dubbele SWIFT/BIC-codes, deze mogen niet meer worden ingevoerd.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Financiele stamgegevens)
1.762.141
2008-07-24
Basis; Uitgeverij
 • Landcategorie: Het is nu mogelijk om landcategorieën aan te maken en landen in deze categorie in te delen. Dit is een voorziening die mogelijk kan worden toegepast in de omzetrapportage. Vraag naar de mogelijkheden via onze consultants.
  (Tabel, ,  Basis, )
 • Auteurs openen: Het is nu mogelijk om gekoppelde auteurs te openen vanuit projectbeheer met behulp van een nieuwe knop onderin het venster.
  (Functie(knop), ,  Basis, Projectbeheer)
1.762.142
2008-07-25
Basis; ONIX; Voorraad
 • Controle: Het is nu mogelijk om per ONIX/XML ontvanger aan te geven of er moet worden gecontroleerd op bepaalde aanwezige gegevens (volledigheidscontrole). Zo moet er naar het CB verplicht een ISBN en verkoopprijs zijn, maar voor de website bv ook een omslag, flaptekst, biografie en auteursfoto. Dit kan nu allemaal worden ingesteld.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Voorraad op peildatum: Het rapport voorraad op peildatum is uitgebreid met enkele velden w.o. jaarlaag zodat het mogelijk wordt om maandelijks/jaarlijks zelf de voorziening te bepalen.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
 • 12 Maandenlijst (CB + PM): Een nieuw overzicht: 12 maandenlijst (CB + PM) toegevoegd met de titelgegevens, Inslag (oplage), afzet per maand van de afgelopen 12 maanden, voorraad op peildatum laatste maand, kostprijswaarde van deze voorraad en In Nota bij CB.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
 • Automatisch afmelden: Een nieuwe geintroduceerde functie zorgt ervoor dat gebruikers automatisch uit PAC sessies kunnen worden uitgelogd. Door middel van het instellen van een geldig tijdstip worden alle PAC sessies (behalve de batchrun) automatisch gesloten mits dit mogelijk is. In de meeste situaties zal dit geen probleem opleveren, maar er zijn situaties die afbreken onmogelijk maken: - Een berichtvenster staat open (een venster met OK, ja, nee e.d.); - Andere uitzonderingen zoals verplicht opslaan records/foutmeldingen/e.d. Het is raadzaam om sowieso te zorgen dat iedereen netjes uitlogt uit PAC. De instelling wordt pas actief als men opnieuw PAC opent.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.762.143
2008-07-30
Voorraad; Basis; Faktuur; Royalty
 • Herwaardering: Er is een uitgebreid systeem voor voorraad herwaardering toegevoegd. Het houdt in dat de Actuele kostprijs van de actuele druk naar de VVP wordt overgezet en wordt gecontroleerd met aanwezige mutaties. Indien deze mutaties een andere VVP hebben, dan worden ze geherwaardeerd. Mutaties die nog niet gejournaliseerd zijn worden gewoon bijgewerkt (VVP overschreven) en mutaties die wel gejournaliseerd zijn naar AccountView krijgen 2 herwaarderingsmutaties (af en op) (de originele mutatie blijft intact omdat deze tenslotte al is verwerkt). De afboeking is -[aantal] * vorige VVP en de opboeking is +[aantal] * nieuwe VVP. De af- en opboekingsmutaties zijn gesaldeerde mutaties obv mutaties met dezelfde doelmutatie*, hetzelfde magazijn, dezelfde 'vorige VVP' en uit dezelfde maand. Een éénmaal geherwaardeerde mutatie kan niet opnieuw worden geherwaardeerd (tevens de afwaarderingsmutatie niet), omdat anders inconsistenties ontstaan. *Doelmutatie: per voorraadmutatietype kan worden ingesteld wat het doelmutatietype is bij herwaardering. Zo kan INSLAG op INSLAG worden geherwaardeerd en de rest op OVERIG (oid), maar het kan ook allemaal worden uitgesplits (is default/standaard), maar dit genereert veel (wellicht overbodige) individuele herwaarderingsmutaties. Voordeel is dat de herwaardering netjes op de goede grootboekrekeningen terecht komen.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Globale herwaardering: Er is een speciale herwaarderingsfunctie toegevoegd die ervoor zorgt dat alle voorraadmutaties worden vergeleken met alle kostprijzen bij de bestaande drukken (calculaties). Alle afwijkingen worden geherwaardeerd.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Herwaarderingslijst: Er is een voorraad-herwaarderingslijst toegevoegd om een overzicht te krijgen van alle herwaarderingen in een bepaalde periode en wat de gesaldeerde waarde daarvan is.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
 • Excel: In onopgemaakte PAC Excellijsten wordt nu de kopregel geel gemarkeerd en met vette tekst weergegeven.
  (Rapportage, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
 • Voorraadwaardering: De modules Fiat en Autorisatie en Voorraad werken nu nog meer samen door aan de fiattering van een calculatie de doorverwerking van de actuele kostprijs naar de VVP (Vaste Verreken Prijs) van de voorraad te koppelen. Hierdoor kan de gewijzigde en gefiatteerde kostprijs gevolgen hebben voor eventueel reeds aanwezige (deels gejournaliseerde) voorraadmutaties. Deze worden volledig consistent geherwaardeerd.
  (Functie(knop), ,  Fiat en Autorisatie, Fiatscenariobeheer)
 • Journalisering: De modules Fiat en Autorisatie icm Voorraad, Omzet en Boekhouding werken nu samen door het journaliseren van de voorraad en omzetmutaties pas toe te laten op het moment dat een 'finale' fiatstap is gezet (dit hoeft niet finaal te zijn, maar wel zo dat een financieel verantwoordelijke akkoord heeft gegeven op de juistheid van de gegevens zodat ze verder de boekhouding in mogen).
  (Functie(knop), ,  Fiat en Autorisatie, Fiatscenariobeheer)
 • Creditfactuur: Bij het maken van een creditfaktuur voor buitenlandse debiteuren zonder btw verplichting en met btw houdende factuurregels werd per ongeluk de brutoprijs incl genomen in brutoprijs excl waardoor een te hoog bedrag werd gecrediteerd. De btw bleef gewoon 0. Dit is hersteld, alle prijzen en bedragen worden nu letterlijk overgenomen (negatief).
  (Importroutine, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Aantal componenten: Het aantal royaltycomponenten is opgerekt van 60 naar 80.
  (Record, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
1.762.144
2008-08-07
Uitgeverij; CB; ONIX
 • Controle prijzen PAC met CB: Het overzicht 'Controle prijzen PAC met CB' is aangepast zodat nu ook geen titels meer worden weergegeven die nog niet bekend zijn bij CB of alleen met prijs 0. De lijst werd anders onoverzichtelijk lang.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
 • LPROM,R,DIO: Toevoeging van een nieuwe CB combinatie LPROM,R,DIO.
  (Record, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Voorraadlijst: In de voorraadlijst is een extra veld 'Vrije voorraad' achteraan toegevoegd.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
 • Controles: Er zijn extra aanwezigheids controles bijgekomen op ONIX mediabestanden. Tevens is er nu ook de mogelijkheid van verzending van mediabestanden op auteursniveau.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.762.145
2008-08-11
Voorraad; Prijs; Faktuur
 • Controle Uitgaven zonder actuele druk: Nieuw overzicht 'Controle Uitgaven zonder actuele druk' toegevoegd onder Extra Logistieke overzichten. Deze lijst kan worden gebruikt om te beoordelen welke uitgaven (nog) geen actuele druk hebben. Dit kunnen ook verouderde titels zijn die geen voorraad meer hebben.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
 • Consisentiecheck: Er is in de beveiligde functies een extra algemene consistentiecheck bijgekomen: Verkoopprijzen zonder btwcode. Deze laat zien welke titels een foutieve verkoopprijs hebben op btw gebied (btw laag of btw hoog is leeg).
  (Hulpprogramma's, ,  Verkoopprijs, Verkoopprijsbeheer)
 • BTW bij verwijderen regel(s): In de fakturatie kan het voorkomen dat een faktuurregel wordt verwijderd of gewijzigd waarna een eerder gebruikte btwcode ineens niet meer wordt gebruikt. Dit werd niet juist afgehandeld omdat dan deze btwcode bleef bestaan, maar dan zonder grondslag. Financieel was dit geen probleem, maar voor het gebruik in faktuurlayouts kon dit voor problemen zorgen omdat de aanwezigheid van deze code een bepaalde tekst liet zien die niet bedoeld was. Het kon hierbij in bepaalde gevallen gaan om 'btw vrij / free of vat' of export/intracomunautaire levering. De btw codes worden nu wel verwijderd.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.146
2008-08-12
Testversie
1.762.147
2008-08-15
Royalty; Faktuur; Omzet
 • Nevenrechten/exploitatierechten: Een nieuwe module met beheer voor nevenrechten / exploitatierechten is toegevoegd. Er zijn standaard nevenrechttypes / naburige recht types toegevoegd die zijn gekoppeld aan de mogelijke contracttypes. Deze kunnen ook in de (standaard) contractsjablonen worden toegewezen indien gewenst. De rechttypes kunnen door de uitgeverij zelfstandig worden toegepast in de contractscenario's met de bijbehorende (standaard) rechtenafdrachtpercentages. Na het toepassen van een scenario kan het contract individueel worden aangepast aan de werkelijke afspraken die zijn gemaakt met de auteur, vertaler of agent.
  (Nieuwe module, ,  Royaltyrechten, Royalty licentiebeheer)
 • Verkoopsoortsubtype: Ten behoeve van het specificeren van de nevenrechten (via de module Royaltyrechten = submodule van Royalty) kan via verkoopsoortbeheer extra subtypes worden aangemaakt en gekoppeld aan de standaard rechttypes. Deze subtypes kunnen vervolgens worden toegepast in de fakturatiemodule. Ze worden tevens opgenomen in de 'Omschrijving' van de faktuurregel indien gebruik wordt gemaakt van opbouw via de 'Verkoopsoort-Titel' mogelijkheid. [Vraag naar de mogelijkheden om dit veld eventueel apart te benoemen op de maat-faktuursjablonen]
  (Venster, ,  Fakturatie, Verkoopsoortbeheer)
 • Verkoopsoortsubtype: Per heden wordt vanuit de fakturatiemodule ook het subtype van een verkoopsoort opgeslagen indien toegepast. Dit brengt extra mogelijkheden met zich mee in de omzetrapportage. [Vraag naar de mogelijkheden om deze op te nemen in de actuele maat-invalshoeken]
  (Tabelveld, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.148
2008-08-19
Voorraad; Royalty; Basis
 • Mutaties aantal 0: De poweruser kan nu voorraadmutaties met aantal 0 aanmaken. Via Voorraadbeheer | knop Toevoegen
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Voorraad overboeken: De poweruser kan nu voorraad overboeken op voorgaande drukken of zelfde druk tbv herstel van inconsistenties. Via Voorraadbeheer | knop Toevoegen
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Controle rapport totaal bv-ev: Er is een nieuwe controlerapport in de royaltymodule bijgekomen om de totaal beginvoorraad te vergelijken met de totaal eindvoorraad van vorige periode (met dezelfde frequentie).
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • Voortgangsmeter: In de voortgangsmeter die wordt gebruikt bij processen die wat langer kunnen duren wordt nu na 20 seconden ook de geschatte eindtijd berekend en na elke 10 seconden opnieuw berekend. Zo kan de gebruiker beter inschatten wanneer het proces gereed is en het werkstation weer valt te gebruiken.
  (Venster, ,  Basis, )
 • Init herwaardering: Vanaf deze versie is het mogelijk om de herwaarderingsfunctionaliteit te gaan gebruiken. Daarvoor zijn diverse hulpfuncties geschreven om de consistentie te waarborgen. Een stappenplan dient hierbij uitgevoerd te worden voordat verder kan worden gegaan met PAC. Deze is bekend en zal onderling worden ingepland.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Saldo <>0 afdrukken: Het onderhandenwerk rapport is aangepast zodat het iets sneller loopt én met een extra filteroptie: 4: Alleen met saldo<>0 (werk.inslag*vc.kp -/- factuursom).
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
1.762.149
2008-08-21
Voorraad
 • Herwaarderingsmutatie: Per voorraadmutatietype kan een herwaarderingsmutatietype worden aangegeven.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadstamgegevens)
 • Voorraadlijst: Voorraadlijst: het nieuwe veld Voorraad CB uit tabel CBVoorraad ipv voorraadmodule
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
1.762.150
2008-08-21
CB; Royalty; Basis
 • CBVoorraadStand.UitgaveID: Technisch: Lege default waarde UitgaveID gevuld in tabel CBVoorraadStand. Dit ten behoeve van het nieuwe veld 'vrije vrd CB' in de lijst 'voorraadlijst'. Na de eerste import van cb kan deze lijst worden gedraaid.
  (Tabelveld, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Verschil BV-EV: Extra verschilkolom toegevoegd aan royaltyoverzicht 'Controle voorraad EV-BV' en 'Controle totaal EV-BV'.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
 • Landen: De landen Servië en Montenegro (geen EU lid) zijn toegevoegd aan de landentabel.
  (Record, ,  Basis, )
1.762.151
2008-08-25
Voorraad
 • Importeren: Het wachten op gebruikersinput bij importeren tbv voorraadoverboekingen gebeurde niet waardoor direct op een (wellicht oude) druk werd verwerkt. Dit is opgelost.
  (Broncode, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.152
2008-08-25
Order
 • Aanbiedingtelling target/stand: De aanbiedingstelling target/stand is in opdracht uitgebreid.
  (Rapportage, ,  Order, Overzichtenbeheer)
1.762.153
2008-08-28
Voorraad;Calc
 • Fiatteren VVP: Als de calculatie wordt gefiatteerd werd de kostprijs van de druk als VVP gecontroleerd in de voorraadmodule tbv herwaarderingen. Echter, dit gebeurde ook voor drukken die niet actueel waren en in de praktijk zal dat vrijwel nooit consequenties hebben terwijl het zeer database intensief is (een fiatteringshandeling kan zo zeker 3-15 seconden gaan duren), dus is het gewijzigd naar de actuele druk van een uitgave.
  (Broncode, ,  Calculatie, Voorraadbeheer)
1.762.154
2008-08-29
Voorraad
 • Voorraadmutatietypes: Er vindt nu geen onnodige controle meer plaats op de verouderde voorraadmutatietypes opwaardering en afwaardering. Deze zijn tenslotte in z'n geheel vervangen door de nieuwe types.
  (Inrichting, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.155
2008-09-01
Financiën
 • Niet gejournaliseerde omzet/voorraad: In de overzichten Niet gejournaliseerde omzet en voorraad is opgenomen wat de fiatstatus is tov de stap waarop de journaalposten mogen worden gemaakt. Dit wordt weergegeven dmv Journaalfiat Ja/Nee. In het tabblad fiatteringen van de druk kunnen in PAC dan vervolgens de details worden bekeken.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.156
2008-09-03
Uitgeverij
 • Auteurs tonen: Het kwam voor dat het auteursbeheer venster in projectbeheer (via zoekknop auteurs) niet de juiste auteurs weergaf. Dit kwam in de situatie voor als projectbeheer was geopend en vervolgens zoeken naar een ander project werd afgebroken en vervolgens weer de zoekknop werd gebruikt. Dit is inmiddels hersteld.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.762.157
2008-09-05
Relatie; Basis; Logistiek; Factuur
 • Relatieselectiebuffer: Er kan nu naast relatiecategorie of categoriegroep ook worden geselecteerd op categorieweergavegroep in de relatieselectiebuffer.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Audit relatieindeling: We loggen/auditten nu ook de wijziging in een relatie-indeling op relatieniveau.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Audit debnr/crednr: We loggen/auditten nu ook de wijziging/toekenning van een debiteurnr of crediteurnr
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Ophalen CB bestanden: Recht op ophalen van CB bestanden nu alleen afhankelijk van de mogelijkheid om CB bestanden te importeren.
  (Menu, ,  Basis, CB Importeren)
 • Opdrachten zonder factuur: Er is een nieuw overzicht 'Opdrachten zonder factuur' toegevoegd aan de logistieke overzichten ter controle van orders die niet hebben geleid tot een factuur.
  (Rapportage, ,  Order, Opdrachtverwerking)
 • Verkoopprijs herstel: Een herstelfunctie toegevoegd in faktuurinvoer voor de verkoopprijs. De bug is hersteld, maar enkele lopende facturen moeten nog aangepast worden met deze functie. Dit is een tijdelijke functionaliteit van de power-user.
  (Hulpprogramma's, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.158
2008-09-08
Basis
 • Gebruikerslijst: Er is in de ingelogde gebruikerslijst nog een extra lijst bijgekomen die naar Excel de gebruikers exporteert die (vermoedelijk) ingelogd zijn op data.mdb of omzet.mdb. Deze laatste is nodig omdat sommige gebruikers in de omzetrapportage blijven zitten, maar PAC toch al hebben afgesloten. Deze gebruikers bleven onzichtbaar zodat het puzzelen bleek om deze gebruikers op te zoeken tijdens noodzakelijk onderhoud.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.762.159
2008-09-17
Relatie; Royalty
 • BurgerServiceNummer: De elfproef is toegevoegd aan het BurgerServiceNummer in relatiebeheer. Meer informatie is te vinden op www.burgerservicenummer.nl
  (Tabelveld, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Verkopen zonder contractafspraken: Er is een nieuw royaltyrapport bijgekomen in het procesvenster: Verkopen zonder afspraken (in contracten). Hiermee kan worden gecontroleerd dat alle afspraken zijn gedekt (ook 0%-afspraken). Door het invullen van alle afspraken incl de 0-afspraken kan met dit overzicht worden getoond welke afspraken ontbreken omdat er toch omzet/verkopen zijn geregistreerd. Over deze verkopen worden dan dus geen royalty's berekend in het specifieke contract en dit zou dus moeten worden aangepast. Het kan uiteraard wel voorkomen dat in het auteurscontract de afspraken voorkomen, maar in het vertalerscontract niet. Om de volledigheid te garanderen zou het dus zo moeten zijn dat ook het vertalerscontract alle afspraken krijgt, ook al is het 0%. Dit wordt dan tevens als 0% op de afrekening vermeld.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Overige/nevenrechten: In het royaltycorrectiebeheer is het tabblad overige rechten (w.o. nevenrechten) opgenomen zodat deze kunnen worden getoond vanuit fakturatie (indien van toepassing en ingericht) en gewijzigd/toegevoegd.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
1.762.160
2008-09-25
Royalty; Financien
 • Belgische verkopen: In de royalty worden buitenlandse verkopen van CB meestal zonder BTW berekend. CB levert daarbij echter de verkoopprijs excl btw aan als consumentenprijs, dit is niet juist en gaat daarom niet goed bij correcties maken. Daarom zetten we vanaf nu de btw op 0 en de bruto incl=bruto excl en de netto incl=netto excl (alles excl btw) zodat handmatige correcties goed lopen. Daarbij zijn we uitgegaan van het feit dat vrijwel altijd alle exportverkopen niet over incl btw velden worden berekend maar over excl btw velden.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • BTW incl op rapport: Op het journaalpostverslag van omzetboekingen werd het btwbedrag verkeerd berekend bij brutoincl en nettoincl instellingen. Dit is aangepast zodat eerst wordt teruggerekend naar excl en dan btwbedrag. Het kan dat op centen afrondverschillen blijven bestaan met AccountView.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.161
2008-09-26
Document; CB; ONIX
 • Ramsjbrieven: Er is een functionaliteit voor ramsjbrieven bij gekomen. Op basis van genre en voorraad kan een selectie worden gemaakt van rechthebbenden (via uitgave->contract->rechthebbende) die een brief moeten ontvangen over de op handen zijnde verramsjing van titels. Dit loopt via de relatieselectiebuffer waarna kan worden gekozen voor een nieuwe optie 'Speciaal mailing sturen met details'. Elke brief wordt dan een aparte mailing(brief) en daarin wordt ook opgeslagen over welke uitgave het gaat en wat de totale voorraad en wat de actuele verkoopprijs is. Deze worden in numerieke velden vastgelegd. Bij het maken van een nieuw sjabloon worden deze velden zichtbaar en kunnen worden gebruikt.
  (Functie(knop), ,  Document, Documentbeheer)
 • Ontvangstbevestiging: Als orders electronisch naar CB worden verstuurd via PAC dan wordt dit in een ontvangstbevestiging door CB teruggemeld. Hiermee deed PAC in het verleden niets. Vanaf nu worden er bij uitzonderingen (er staan dan foutregels in het bestand) foutverslagen gemaakt van de aangeleverde foutgegevens in excel (of via batchrun indien van toepassing).
  (Importroutine, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Hulpfunctie: Indien bij het aanmaken van een ONIX bericht is ingesteld dat deze niet automatisch moet worden verstuurd, dan is dat vaak om een bepaalde technische beperking bij de ontvangende partij. Dan dient het vaak op een andere manier te worden aangeleverd. Als een bestand dan moet worden opgestuurd via een webpagina dan kan vanaf nu worden gebruik gemaakt van de het klembord (clipboard). In het klembord wordt dan de volledige bestandsnaam opgeslagen van het aangemaakte ONIX bestand zodat eenvoudig dmv Control-V deze naam in de webbrowser kan worden ingevuld. Dit scheelt veel zoekwerk.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
 • Ingangsdatum prijs: CvdM accepteert geen ingangsdatum van de verkoopprijs die 7 dagen vóór de verschijningsdatum of actuele datum ligt. De ingangsdatum van de verkoopprijs is (tbv export naar CvdM) daarom aangepast in alle ONIX berichten aan de volgende systematiek. Bij een eerste druk wordt gecontroleerd of de ingangsdatum v/d prijs kleiner is dan de verschijningsdatum. Als deze dan lager is, dan wordt de ingangsdatum aangepast aan de verschijningsdatum. In alle andere gevallen blijft de ingangsdatum de ingangsdatum v/d prijs.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.762.162
2008-09-29
Relatie
 • Emailadressen naar klembord: Het is per heden mogelijk om de emailadressen van geselecteerde relaties in de selectiebuffer te kopiëren naar het klembord zodat ze kunnen worden gebruikt in andere applicaties. Door het eenvoudig te plakken in de doelapplicatie dmv 'plakken' of Ctrl-V kunnen emailingen via BCC, CC of Aan velden in Outlook of andere emailprogramma's worden gestuurd.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Samenvoegvelden: In de relatie-samenvoeging naar Word worden nu ook de velden CBRelatieID, Debiteurnr (KlantExterncode1) en Crediteurnr (LeverancierExterncode1) meegestuurd om op te nemen in het Wordsjabloon.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.163
2008-09-30
Basis; Relatie; Planning
 • Lokale map weergeven: Het is soms handig voor systeembeheerzaken om de lokale applicatiemap te kunnen openen zonder te weten wat daarvoor precies de instellingen zijn en hiernaar toe te moeten bladeren met de verkenner (vaak zijn deze vaak nog onzichtbaar ook). Met behulp van de nieuwe knop 'Verkenner openen in applicatiemap' in de Systeemfuncties (vóór openen van de administratie) wordt de verkenner in deze lokale applicatiemap (waarin logica.mde en pac.zip staan) geopend.
  (Functie(knop), ,  Basis, Systeembeheer)
 • Verwijderen document: Een document kan nu via relatiebeheer ook worden verwijderd. Dit geldt echter niet voor fakturen en royaltycontracten omdat deze documentsoorten definitieve documenten zijn en eventueel via de modules zelf kunnen worden verwijderd.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Documentbeheer)
 • Onthouden verwijderde activiteit: In de planning werd een verwijderde activiteit ten onrechte onthouden bij het doorrekenen van de planning. Dit is aangepast.
  (Gebruikersinteractie, ,  Planning, Planningbeheer)
1.762.164
2008-10-01
Outlook; Logistiek
 • Vensters: In diverse vensters (relatiebeheer | documenten, tekstbestanden, mediabestanden; uitgavebeheer | tekstbestanden, mediabestanden ; Relatieselectiebuffer | Doorgaan -> EMail in BCC) is functionaliteit toegevoegd om emails aan te maken zonder deze te versturen. Dit is de enige manier om te voorkomen dat er door Microsoft beveiligingsmeldingen dmv doorklikken/bevestiging tussen door komen. Dit is een nieuwe module. Het moet altijd eerst in de testomgeving worden gecontroleerd of het op alle werkstations werkt. Verkaart Automatisering verleent alleen support op beveiligingszaken/koppelingsproblemen dmv consult op nacalculatiebasis!
  (Functie(knop), ,  Outlook koppeling, EMail maken in outlook)
 • Initiele uitgaveverwerkingstatus: Bij een nieuwe uitgave is er geen initiele voorraadverwerkingstatus. Als er dan logistieke mutaties binnenkomen dan wordt een melding gemaakt dat deze uitgave aandacht vereist in de cockpit, maar werd niet in de cockpit getoond. Dit is aangepast.
  (Broncode, ,  Magazijn, CB Importeren)
 • Relatiebeheer: In relatiebeheer is het nu mogelijk om een taak in Outlook te maken ism een relatie of contactpersoon.
  (Functie(knop), ,  Outlook koppeling, Taak maken in outlook)
 • Relatiebeheer: In relatiebeheer is het nu mogelijk om een afspraak in Outlook te maken met een relatie of contactpersoon.
  (Functie(knop), ,  Outlook koppeling, Afspraak maken in outlook)
1.762.165
2008-10-09
Basis; Logistiek
 • XML Relatie import: De relatie import op basis van XML is uitgebreid met enkele velden en de XSD is daarop ook bijgewerkt (plus aanpassing van enkele naamgevingen). Tevens enkele verbetering in de XML core routines.
  (Importroutine, ,  Basis, )
 • UitgaveMagazijnMutatie: Optimalisatie in snelheid bij fiatteren en doorvoeren van kostprijswijziging door index op VVP.
  (Tabel, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.166
2008-10-14
Relatie; Document; CB
 • Extra zoekcode geblokkeerd: De extra zoekcode in relatiebeheer is vanaf nu geblokkeerd omdat het mogelijk bleek om het debiteurnr/crediteurnr op die manier ten onrechte of per ongeluk te wijzigen.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Document koppelen: Binnen relatiebeheer is het nu mogelijk om een bestaand document te koppelen aan de geselecteerde relatie.
  (Functie(knop), ,  Document, Documentbeheer)
 • LNORM,WEB,DIO: Toevoeging van een nieuwe CB combinatie LNORM,WEB,DIO tbv het registreren en apart afhandelen van website bestellingen.
  (Record, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • LNEIG,WEB,DIO: Toevoeging van een nieuwe CB combinatie LNEIG,WEB,DIO tbv het registreren en apart afhandelen van website bestellingen voor consumenten.
  (Record, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.167
2008-10-15
Logistiek; Batchrun; OHW
 • Inslag naar Afleverng: Over het algemeen kan de geimporteerde werkelijke inslag dienst doen als reëel geleverde aantallen in afleverbeheer die weer bepalend is voor Reëel geleverd in drukbeheer. Dit wordt dan verder gebruikt in de onderhanden werk module. De nieuwe functie die deze aantallen optelt uit de voorraadmutaties kan periodiek handmatig worden opgestart vanuit beveiligde functies of via batchrun worden ingepland.
  (Functie(knop), ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Inslag-voorraadmutatietypes: Via de algemene instellingen kan onder logistiek worden aangegeven welke voorraadmutatietypes (vaak inslag) bepalend zijn voor de reëel geleverde aantallen in afleverbeheer.
  (Inrichting, ,  Magazijn, Voorraadstamgegevens)
 • Ramsjbrieven: De selectie van ramsj brieven ging uit van alle relaties in de buffer ipv alleen de geselecteerde. Dit is opgelost.
  (Functie(knop), ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
 • Loggen van meldingen: Het loggen van meldingen bij het importeren van AccountView stamgegevens leverde altijd een negatieve melding op. Dit is aangepast zodat het nu op een juiste manier succes en niet succes weergeeft.
  (Importroutine, ,  Batch run, AccountView importeren)
 • Onderhandenwerk velden: Er zijn diverse onderhanden werk velden toegevoegd aan drukbeheer alsmede een tabblad met realisatie gegevens. De druk kan nu worden afgesloten waarna een journaalpost van het saldo van het onderhanden werk kan worden gegenereerd. Het is adhv de afsluitdatum mogelijk om mutaties in een bepaald boekjaar te laten vallen. Een druk kan alleen worden afgesloten als alle fiatteringen zijn voldaan.
  (Tabelveld, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
1.762.168
2008-10-16
OHW
 • Journaalpost voor OHW: Het is nu mogelijk om een journaalpost te definieren voor het afsluitsaldo van het onderhanden werk bij de druk.
  (Inrichting, ,  Onderhandenwerk, Journaalpostbeheer)
 • Journaalpost export OHW: De journaalpost van het onderhanden werk kan worden aangemaakt in AccountView op basis van de selectie in Communicatie | Exporteren | Journaalposten.
  (Exportroutine, ,  Onderhandenwerk, AccountView exporteren)
1.762.169
2008-10-20
Uitgeverij; OHW
 • Projectselectie: Een nieuwe manier om projecten te selecteren en uit te lijsten dmv (maat)rapportages is toegevoegd in het hoofdmenu onder projecten. Dit is vergelijkbaar met de relatieselectie. Er zijn drie niveau's te onderscheiden waarop de selecties plaats kunnen vinden: project-, uitgave- en drukniveau. Dit is om het geheel overzichtelijk te houden en dubbelingen te voorkomen.
  (Functie(knop), ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
 • Onderhanden werk totaal: Een nieuw overzicht onderhanden werk totaal is toegevoegd aan de projectselectie. Hierin wordt per druk getoond wat met de reële oplage (werkelijk ingeslagen/geproduceerd) aan voorcalculatorische kosten is berekend en op basis van inkoopfacturen aan nacalculatorische kosten is gerealiseerd. Deze worden naast elkaar weergegeven om een goede beoordeling van af te sluiten projecten te kunnen uitvoeren.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Overzichtenbeheer)
 • Onderhanden werk detail: Er is een nieuw overzicht onderhanden werk detail toegevoegd aan de projectselectie. Hierin worden de drukken én kostensoorten getoond waarop voorcalculatorisch of nacalculatorisch iets is gebeurd en zo eenvoudig een match kan worden gemaakt tussen verwacht en behaald. Op deze manier kunnen dubbele facturen ontdekt worden, maar ook nog te ontvangen inkoopfacturen. Op totaalniveau is dit aansluitbaar met de recente lijst 'onderhanden werk totaal'.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Overzichtenbeheer)
1.762.170
2008-10-22
Uitgeverij; Opdracht
 • Kenmerk Ja/Nee: Er is een nieuw kenmerktype bijgekomen: Ja/Nee. Met behulp van dit kenmerktype is nu nog eenvoudiger om een checklist of meerdere checklists te maken via de kenmerken. Het aanvinken van ja/nee kan ook met één druk op de knop door de zoekknop of door de F5-toets.
  (Gebruikersinteractie, ,  Uitgeverij, Drukkenmerkbeheer)
 • Kleuropmaak: De kleuropmaak van orderregels kan nu aan of uit worden gezet zodat op langzamere computers/server/verbindingen (of tragere responsetijd) de knipperende schermen worden voorkomen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.171
2008-11-10
Uitgeverij
 • IsOmzet: Het is nu mogelijk om aan te geven in de verkoopsoort of het om een omzetdragende verkoopsoort gaat. Op dit moment is dat alleen nog van toepassing op de 12-maandenlijst, maar dat kan in de toekomst veranderen.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Verkoopsoortbeheer)
1.762.172
2008-11-10
Uitgeverij
 • Genrecode: De genrecode (PMC) is opgerekt van 3 naar 10 karakters.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, )
 • Hulplijnen: Het is voor interne exceloverzichten (niet html) nu mogelijk om hulplijnen weer te geven. Via gebruikersinstellingen kan het aantal hulplijnen en de kleur van de hulplijnen worden ingesteld. In sommige overzichten kan het voorkomen dat het niet op de eerste inhoudelijke rapportregel begint te werken. Dit is niet aan te passen.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Overzichtenbeheer)
 • 12 maandenlijst: De 12 maandenlijst geeft nu alleen de omzet weer van verkoopsoorten waarbij 'is omzet' is aangevinkt. Tevens wordt de inslag nu bepaald adhv de algemene instelling | logistiek | Voorraadmutatietypes tbv inslag naar afleverbeheer. Tot slot worden de maanden nu afgekort weergegeven ipv 12, 11, 10, ...1.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
1.762.173
2008-11-12
Financien; OHW
 • Kostensoort: Ten behoeve van het boeken van het saldo van het afsluiten van het onderhanden werk op een kostensoort is er een kostensoort export gebouwd.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • Kostensoort: In de journaalpost van het afsluitsaldo van het onderhanden werk is er een mogelijkheid opgenomen om een kostensoort te specificeren.
  (Tabelveld, ,  AccountView koppeling, Journaalpostbeheer)
 • Stamgegevens grootboekrek/kostensoort: De omschrijving 'Grootboekrekening' tbv onderhanden werk icm calculatie is gewijzigd naar Kostensoort in de stamgegevens en het menu.
  (Venster, ,  Onderhandenwerk, )
1.762.174
2008-11-13
Omzet
 • Retouren: Het is nu mogelijk om ook een onderscheid te maken tussen retouren en verkopen, dus niet alleen het saldo meer. Hiervan kan tevens het omzetscript van de uitgeverij van worden voorzien.
  (Broncode, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.175
2008-11-17
Access
 • Access bug workaround: Door een Access Bug hebben we een work around moeten creeeren bij de CB import van uitgevoerde opdrachten.
  (Broncode, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.176
2008-11-17
Basis
 • Licentie: Bij het kopieren van de live administratie naar de test omgeving werd altijd gevraagd om een wachtwoord van Verkaart. Dit is vereenvoudigd. Daar het gaat om het vaststellen van het per ongeluk kopieren over de live omgeving, is dit ook de enige waar een wachtwoord moet worden gevraagd. Wel zal er een bevestiging van de gebruiker worden gevraagd als het om een testadministratie gaat. Live is adm. 500, de rest is test.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.762.177
2008-11-19
Uitgeverij; Financien
 • Alias: Het is vanaf nu mogelijk om de auteursnaam in projectbeheer te laten opbouwen uit de Alias / Pseudoniem van de relatie als deze is ingevuld via de algemene instellingen | Project
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
 • ISBN met druk: In de journaalpost van het afsluitsaldo van het onderhanden werk is er een mogelijkheid opgenomen om naast het ISBN ook de druk te specificeren.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
 • ISBN met druk: In de journaalpost van de voorraadmutatie is er een mogelijkheid opgenomen om naast het ISBN ook de druk te specificeren.
  (Exportroutine, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.178
2008-11-24
Relatie; Financien
 • JP op ISBN/druk: De programmatuur voor de AccountView koppeling is gereed om op ISBN/druk (=AV maatwerk) journaalposten te maken voor OHW sluitpost en Voorraadmutaties.
  (Broncode, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.179
2008-11-24
Relatie
 • Categorielijst: In de relatieselectie buffer lijsten 'Relatielijst met categorieën uit buffer' en 'Relatiecontrolelijst uit buffer compleet' is een extra kolom met aan elkaar geplakte categorieen (een komma gescheiden lijst) gebouwd. De normale uitsplitsing per kolom is er ook nog, maar met de nieuwe kolom kan de lijst eventueel compacter worden afgedrukt (zonder de kolomuitsplitsing) indien dat bruikbaar is.
  (Rapportage, ,  Relatie, Overzichtenbeheer)
1.762.180
2008-11-25
CB; Pers; Order; Royalty
 • ONIX: Er is nu een terugkoppeling van CB ONIX bestanden mogelijk gemaakt vanuit het ONIX verzenden venster. Deze haalt eventuele ONIX terugkoppelingsbestanden van CB op, verwerkt deze in vanCB\ONIX en geeft deze weer in Excel. Vervolgens worden alle bestanden verplaatst naar vanCB\ONIX\Voltooid en kunnen later eventueel weer worden geopend. Deze functie kan niet naar Batchrun.
  (Importroutine, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • NUITOP: Er is nu een terugkoppeling van CB Order bestanden mogelijk gemaakt vanuit Communicatiemenu, te weten Importeren | Niet uitgevoerde opdracht CB. Deze haalt eventuele Order terugkoppelingsbestanden van CB op, verwerkt deze in vanCB\NUITOP en geeft deze weer in Excel. Vervolgens worden alle bestanden verplaatst naar vanCB\NUITOP\Voltooid en kunnen later eventueel weer worden geopend. Deze functie kan niet naar Batchrun.
  (Importroutine, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Aanvragen per recensent: In het tabblad Aanvragen per recensent in Recensierondebeheer worden nu alleen de aanvragen van de aanbieding weergegeven als de invoerwijze op Aanbiedingslijst is ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat alle aanvragen zichtbaar worden. Alle historische aanvragen worden wel zichtbaar als de invoerwijze is ingesteld op Los/afwijkend.
  (Venster, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • Verkoopprijs: Na bijwerken van de verkoopprijs werd deze pas zichtbaar als TAB werd gedaan of F5 ingedrukt. Nu wordt de verkoopprijs direct bijgewerkt en automatisch TAB gedaan.
  (Venster, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Omzet-componentmapping: In de royalty omzetcomponentmapping is het nu mogelijk om omzet te mappen naar niet-omzet componenten. Dit is eigenlijk alleen nuttig voor Presenten/Gratis exemplaren, niet voor eindvoorraad e.d.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.181
2008-11-28
Royalty
 • Licenties en nevenrechten: Via het royaltycontractbeheer kunnen de nevenrechten per type recht worden opgegeven, maar deze worden nu ook berekend vanuit de gerealiseerde 'omzet' per recht. Deze wordt vastgelegd in Correctiebeheer en kan eventueel automatisch worden gevuld vanuit de factuurmodule (mbv inrichting op subverkoopsoortniveau). De gerealiseerde nevenrechten worden tevens geexporteerd om op te kunnen nemen in de maatwerk afrekeningen.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.182
2008-12-01
Faktuur; Pers; CB; Order; Royalty
 • Faktuurregel rapport: In het faktuurregelrapport is het verkoopsoortsubtype opgenomen en zijn wat bedragen qua labels en opmaak aangepast.
  (Rapportage, ,  Fakturatie, Overzichtenbeheer)
 • Recensenten tab: Er is een extra filter gekomen op aanvraagdatum en verzenddatum in het recensenten tabblad van recensierondebeheer met datum van/tm.
  (Venster, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • OK terugkoppeling: Het Centraal Boekhuis stuurt tevens een terugkoppeling van succesvolle ONIX berichten in .OK berichten (XML). Deze worden nu ook verwerkt.
  (Exportroutine, ,  ONIX CB, ONIX verwerking)
 • Ordertelling: De ordertelling gaf een foutmelding indien de ingevoerde relatie/klant geen klantgroep had. Dit is hersteld en tevens wordt hiervan nu een rapport afgedrukt naar Excel.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Rechthebbende met titels: Een nieuw overzicht is toegevoegd aan het royaltyproces: Rechthebbenden met titels. Hierop staan naast de rechthebbenden ook de contracten en titels van de rechthebbende vermeld. Per regel is de royalty en verrekening weergegeven.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Voorschottenlijst: In de voorschottenlijst is nu ook de begin- en einddatum van het contract opgenomen, de status en de frequentie van het contract. Hiermee wordt het mogelijk om te filteren op de totaal openstaande voorschotten om zodoende een aansluiting te kunnen maken met de verrekende voorschotten in het royaltyproces.
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
1.762.183
2008-12-04
Order; CB
 • In Nota telling: De bugfix van de in nota telling was niet gelukt. Nu alsnog met verbeterde foutrapportage.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
 • Prijswijzigingen: De prijswijzigingen doorgeven aan het CB per 1 januari van een jaar was gedeactiveerd ivm ONIX, maar dit is weer hersteld en aangepast zodat niet wordt gereageerd op 'AanCBMelden', maar op de ingangsdatum.
  (Functie(knop), ,  CB Communicatie, CB Exporteren)
 • Verkoopprijzen importeren: Met behulp van een nieuwe functie kunnen gewijzigde verkoopprijzen vanuit Excel worden ingelezen in PAC. Nodig in het excel bestand zijn de gevulde kolommen 'ISBN', 'Verkoopprijs' en 'Datum'. De standaard importmap is .\importexport\vanIntern.
  (Importroutine, ,  Verkoopprijs, Verkoopprijsbeheer)
1.762.184
2008-12-08
Basis
 • Relatie/project selectie: In de relatie en projectselectie vensters is de filterfunctie uitgebreid met keuzelijst met waarden van een gerefereerde tabel (bijv fondsid in uitgave->fondsid refereert aan de fondstabel en haalt daar automatisch de omschrijving op zodat daarop kan worden geselecteerd met tekst ipv het invullen van het ID).
  (Venster, ,  Basis, )
1.762.185
2008-12-11
Royalty
 • Doel en toelichting: In de royaltyoverzichten wordt nu per overzicht het doel en toelichting gegeven indien beschikbaar.
  (Venster, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
1.762.186
2008-12-15
OHW
 • Druk afsluiten: Bij het afsluiten van de druk werd het onderhanden werk saldo van de realisatie uit Bestmate verdubbeld indien er een saldo in Bestmate was. Dit is aangepast zodat deze regel niet meer wordt meegeteld.
  (Venster, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
1.762.187
2008-12-17
Basis
 • FTP export: Er is een mogelijkheid toegevoegd om bij het FTP exporteren (PUT) een aantal keren herhalen in te stellen om connectieproblemen het hoofd te bieden. In sommige gevallen kan het voorkomen om diverse reden dat een bestand niet in één keer kan worden verzonden, dan is het middels nogmaals proberen (aantal keren) wellicht wel mogelijk.
  (Exportroutine, ,  Basis, )
 • FTP export: Als vanuit PAC een FTP export (PUT) plaatsvindt wordt daarvan nu een log bijgehouden in de map importexport\log met als naam de host-naam (server) met daarbij de PUT vermelding.
  (Exportroutine, ,  Basis, )
 • FTP import: Als vanuit PAC een FTP import (GET) plaatsvindt wordt daarvan nu een log bijgehouden in de map importexport\log met als naam de host-naam (server) met daarbij de GET vermelding.
  (Importroutine, ,  Basis, )
1.762.188
2008-12-23
Uitgeverij
 • Projecten selecteren: In het projectselectievenster is een nieuwe mogelijkheid gekomen om projecten/uitgaven in een ander fonds in te delen. Dmv het importeren van het excelbestand en het aangeven van een kolom 'Fonds' worden de projecten/uitgaven met het nieuwe fonds geimporteerd, maar nog niet als zodanig verwerkt. Vervolgens kan een functie worden gestart waarmee de nieuwe fondsindeling kan worden verwerkt.
  (Venster, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.762.189
2008-12-23
Uitgeverij
 • Arrays: De interne functie VarInList bevatte een fout waardoor dit in diverse plekken in PAC naar voren kwam. Dit is opgelost.
  (Broncode, ,  Uitgeverij, )
1.762.190
2008-12-24
Faktuur
 • Leverdatum: Fakturen die automatisch worden aangemaakt vanuit de ordermodule krijgen de pakbondatum mee als leverdatum. Verder is de leverdatum niet wijzigbaar/invulbaar in de faktuurmodule.
  (Importroutine, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.191
2008-12-31
Royalty
 • Extra voorraadbeweging: Er is nu extra voorraadbeweging mogelijk obv resultaten in de magazijnen (met name UG). Daardoor kan bv FRL van CB naar Boekhandel/regulier UG en Club UG ook naar Inslag UG worden gestuurd zodat de rondrekening direct kloppend gemaakt kan worden. Instellingen staan in Algemene instellingen | Royalty | Import | Extra import conversie.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.192
2009-01-05
Basis
 • Algemene instelling: Een algemene instelling was niet helemaal goed in de update terecht gekomen. Is hersteld.
  (Broncode, ,  Basis, )
1.762.193
2009-01-06
Logistiek
 • 12 maandenlijst: In de selectie van de 12 maandenlijst zat een bug waardoor het op voorraaddatum reageerde ipv omzetdatum. Dit is hersteld.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
1.762.194
2009-01-06
Royalty; Logistiek
 • Aanmaken rapport: Bij het aanmaken van het royaltycontractrapport zat een wijzigingsprobleem als een contract definitief was. Dit is opgelost. Tevens enkele oude percentagevelden in de export verwijderd.
  (Rapportage, ,  Royaltycontract, Royalty contractbeheer)
 • 12 maandenlijst: Maandkolommen van 12 maandenlijst zijn nu in orde, was 1 maand opgeschoven waardoor deze er niet op kwam.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
1.762.195
2009-01-06
Logistiek
 • Consistentiecontrole: Er is een extra consistentiecontrole 'Magazijn in backorder telling inconsistent' toegevoegd waarmee de stand van de backorders wordt gecontroleerd met de telling van de individuele opdrachtregels. Bij verschillen worden deze gemeld en kunnen met de consistentieherstel functie worden hersteld.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Opdrachtbeheer)
 • Consistentiecontrole algemeen: De algemene consistentiecontrole kan nu door super zonder wachtwoord worden uitgevoerd.
  (Hulpprogramma's, ,  Uitgeverij, )
 • Consistentieherstel in backorder telling: Er is een nieuwe beveiligde functie "Consistentieherstel Inbackordertelling' toegevoegd om eventuele ontstane inconsistenties in tellingen en orderregels die in backorder staan te corrigeren.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Opdrachtbeheer)
1.762.196
2009-01-08
OHW
 • Afsluiten OHW: Het afsluiten van het onderhanden werk bij een druk kan vanaf nu gewoon weer worden geactualiseerd om toch goed de saldi bij te houden. Er zal echter toch maar slechts 1x worden gejournaliseerd. Om een log/historie bij te houden van wijzigingen na afsluiten wordt automatisch het nieuwe notitieveld bij onderhanden werk bijgehouden. Dit kan eventueel handmatig verder worden aangevuld met notities.
  (Venster, ,  Onderhandenwerk, Drukbeheer)
 • Importeren nacalculatie OHW: Bij het importeren van de nacalculatie vanuit het OHW wordt nu automatisch bepaald om welke gewijzigde drukken het gaat in die periode en daarvan worden de OHW saldi geactualiseerd, zelfs als deze zijn afgesloten ivm werkelijke saldi. Dit wordt tevens in het nieuwe logboek bijgehouden.
  (Importroutine, ,  Onderhandenwerk, Onderhandenwerk import)
1.762.197
2009-01-09
Relatie
 • Selectiebuffer: Het aantal mogelijke OF categorieen naast elkaar is opgehoogd van 50 naar 150 in de relatieselectiebuffer.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.198
2009-01-12
Relatie
 • Tekstbestanden: Bij een technische comprimeeractie was code door Access verwijderd waardoor het tabblad Tekstbestanden in Relatiebeheer niet meer werkte. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.199
2009-01-14
OHW; Opdracht
 • Onderhandenwerk totaal en detail: De twee onderhandenwerk overzicht vanuit projectbeheer konden niet worden gestart vanwege een foutieve interne alias. Dit is hersteld.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Projectbeheer)
 • Wachtcycli voor weergeven regels: Er is een administratieve instelling bijgekomen om in het orderbeheer de soms knipperende schermen tegen te gaan. Deze instelling zit in onderdeel Verkoop order en heet Aantal wachtcycli bij tonen order. U kunt dit ophogen (met grote intervallen om resultaat goed te testen) tot het gewenste resultaat is bereikt: geen knipperende schermen meer.
  (Administratieve instelling, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.200
2009-01-16
Royalty; Relatie
 • Printerinstellingen: Het is nu mogelijk om voor de royaltyafrekeningen specifieke printerinstellingen toe te passen waardoor een vaste printer kan worden gebruikt (mits deze bij elke pc hetzelfde is genoemd) en de lade voor de eerste pagina en de lade voor de vervolgpagina's.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Afgerekende rechthebbenden: In de lijst Royalty afgerekende rechthebbenden is een kolom met Afrekensoort toegevoegd.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Lege rollen: In het verleden konden lege relatierollen worden aangemaakt in relatierolbeheer. Dit wordt nu geblokkeerd.
  (Venster, ,  Relatie, Relatierolbeheer)
1.762.201
2009-01-20
Order
 • Aantal dagen voor verschijnen: Het is nu mogelijk om het automatisch bevriezen van de ordertelling (uitgave | tellen) te sturen. Voorheen werd de telling 1 dag voor verschijnen uitgezet, nu is het aantal dagen instelbaar in AI | Verkoop order | Bevriesmoment telling. Dit wordt nog steeds 1x per dag (de eerste keer openen v/d administratie) uitgevoerd/geevalueerd.
  (Administratieve instelling, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.202
2009-01-21
Royalty; CB
 • Digicom UITOPD: Bij het importeren van CB Digicom UITOPD bestanden rechtstreeks in de royaltymodule werd de btw uit buitenland nog niet verwerkt zoals dat ook in de omzetmodule wordt toegepast. Doordat CB eigenlijk verkeerde gegevens aanlevert moeten we dat nu gaan corrigeren door btw wel en niet terug te rekenen afhankelijk van buitenlandse verkopen. Dit is nu gebeurd.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • UITOPD verslag: Voor testsituaties en momentopnamen voor importcontroles van CB UITOPD bestanden bestaat er nu een optie in algemene instellingen | import | CB Uitopd Verslag. Daarin staat standaard geen verslag ingevuld, maar daar kan een Dag-verkoopsoort verslag in worden gekozen. Bij de import van dit bestand (voor royalty of omzet/logistiek) wordt nu een verslag gemaakt van deze importgegevens. Deze zijn verdicht op dag en verkoopsoort, anders is het te groot. Er is uiteraard in overleg maatwerkrapportage mogelijk om nog andere controles te leggen met CB gegevens.
  (Rapportage, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.203
2009-01-22
Calculatie
 • Opschonen calculaties: Er is een beveiligde functie bijgekomen om verouderde calculaties of uitgefiatteerde calculaties op te schonen door componenten met waarde 0 (en niet vastgezet) te wissen. Vaak kan dit een aanzienlijke besparing opleveren in het aantal records en daarmee kan de snelheid van het calculatiebeheer/OHW verbeteren.
  (Hulpprogramma's, ,  Calculatie, )
1.762.204
2009-01-23
Royalty; OHW
 • Toe te passen voorschotsoorten: Het is nu mogelijk om voorschotsoorten in of uit te schakelen in Algemene Instellingen | Royalty | Voorschotsoorten toe te passen. Hiermee wordt het eenvoudiger om alleen voor uw uitgeverij toe te passen voorschotsoorten te kunnen kiezen en alle andere zijn dan niet zichtbaar/selecteerbaar. De foutkans wordt daardoor kleiner.
  (Administratieve instelling, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Onderhanden werk rapport optimalisatie: Er is een optimalisatie uitgevoerd op het onderhanden werk rapport (originele rapport) door enkele queries te verwijderen en in plaats daarvan direct met code te werken.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Overzichtenbeheer)
1.762.205
2009-01-26
Royalty
 • Royaltytekort/deficit berekening: In de royaltymodule is een uitbreiding gekomen op de royaltytekort (deficit) berekening. Dit kan nu plaatsvinden op uitgave of op contractniveau. Dit laatste is nieuw en moet eenmalig worden ingesteld in AI. Dit contractdeficit is tevens nieuw.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.206
2009-01-29
Royalty
 • ContractUitgaveAantal: Extra veld om telling van uitgaven per contract bij te houden tijdens afrekenen.
  (Tabel, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.207
2009-02-02
OHW
 • Onderhanden werk: Onderhanden werk rapport gewijzigd door met een tussentabel te werken om snelheid in rapport terug te krijgen.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Overzichtenbeheer)
1.762.208
2009-02-02
Logistiek
 • Voorraadmutatie met apostrof: Als er een apostrof in de omschrijving van een voorraadmutatie zat, kwam er een lege foutmelding. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.209
2009-02-03
Royalty; Project
 • Rechthebbenden zonder relatiecode: Een nieuw controle overzicht is toegevoegd aan het royaltyproces waarmee het mogelijk wordt om de rechthebbenden te controleren die geen crediteurnr (relatiecode) hebben. Deze kunnen dan handmatig worden aangevuld met het juiste crediteurennummer (handmatig invullen of met toewijzen knop).
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Weergave van voorkeursfonds: De weergave van het voorkeursfonds in projectbeheer kan nu worden beinvloed. Het fonds wordt nog steeds opgeslagen in het onderliggende voorkeursfondsveld, maar de weergave kan nu zijn: fonds (normaal), fondsgroep, of fonds en fondsgroep. Dit is in te stellen in de algemene instellingen | Project | Info weergeven bij voorkeursfonds.
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
 • Bijwerken voorkeursfonds: Via de beveiligde functies is het nu mogelijk om het voorkeursfonds op projectniveau van alle projecten bij te werken vanuit de uitgave van de druk met de hoogste verschijningsdatum.
  (Hulpprogramma's, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.762.210
2009-02-06
Relatie
 • Relatienaam weergeven: Het is nu mogelijk om de weergave van de persoons- of organisatienaam te beinvloeden in het relatiebeheervenster en relatieverbandvenster. De instellingen zijn te vinden onder Gebruikersinstellingen | Relatie | Persoonsnaam in relatiebeheer weergeven als EN Organisatienaam in relatiebeheer weergeven als (deze laatste heeft op dit moment nog geen alternatieve weergaven).
  (Gebruikersinstelling, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.211
2009-02-09
Document; Overzichten
 • Onderdrukken margefouten: In het documentbeheer worden nu bij het afdrukken in Word alle foutmeldingen onderdrukt. Dit is nodig om margeproblemen in secties te negeren. Dit speelt op het moment dat er etiketten zijn die geen marges ingesteld hebben. Etiketten zonder marges zijn soms nodig om geen verschuivingen op te laten treden.
  (Broncode, ,  Document, Documentbeheer)
 • Aanbiedingstellingen: In de Aanbiedingstellingen rapportages kon geen gebruik meer worden gemaakt van de condities op Fonds en Fondsgroep ivm een foutmelding. Dit is hersteld.
  (Rapportage, ,  Basis, Overzichtenbeheer)
1.762.212
2009-02-12
Logistiek
 • Voorraadmutaties importeren: Het is nu mogelijk via de beveiligde functies om voorraadmutaties uit een excelbestand te importeren. Dit bestand dient letterlijk de volgende kolommen te hebben op regel 1 (met juiste inhoud): ISBN, magazijncode, mutatiecode, mutatiedatum, aantal, omschrijving. Er zitten uitgebreide foutrapporten en succesrapporten in. De enige beperking is dat de druk niet valt op te geven, het betreft dus altijd de actuele druk.
  (Hulpprogramma's, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.213
2009-02-13
Project; Relatie
 • Aflevercontrolelijst: Een nieuw standaard overzicht 'Controle afleveringen van drukker' onder groep Verkoop is toegevoegd. De lijst toont de handmatig ingevoerde reële afleveringen (obv de afleverbon van de drukker). Hiermee is het mogelijk om controles te leggen met intern binnengekomen partijen, bij CB binnengekomen, etc.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, Drukafleverbeheer)
 • T.a.v. nu verplicht: Per heden is de systematiek definitief gewijzigd voor 't.a.v.' in de adressering. In het verleden hadden we voor de veiligheid nog een regel ingebouwd dat bij niet invullen van het t.a.v. in de landentabel er toch de tekst 'ta.v.' werd vermeld. Dit laten we nu los omdat het nodig is dat in sommige gevallen echt een leeg t.a.v. moet worden weergegeven. In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat uitgeverijen worden geconfronteerd met contactadresseringen zonder t.a.v. Dit is dan heel makkelijk door de functioneel beheerder van de uitgeverij in te vullen.
  (Administratieve instelling, ,  Relatie, Documentbeheer)
1.762.214
2009-02-16
ONIX; Batchrun
 • Batchrun van ONIX: Het versturen van ONIX berichten is geautomatiseerd in Batchrun. Er is een actietype opgenomen die het mogelijk maakt te kiezen aan welke ontvanger de berichten moeten worden gestuurd.
  (Exportroutine, ,  Batch run, ONIX verwerking)
1.762.215
2009-02-17
Royalty
 • Contractcontrole verkoopsoorten: Een nieuw controle rapport 'Royaltycontract controle dubbele verkoopsoorten' zorgt ervoor dat u eventuele dubbele verrekening van verkopen kunt voorkomen. In sommige situaties kan het echter voorkomen dat er regels worden gerapporteerd die terecht dubbel worden verwerkt omdat het bijvoorbeeld om zowel een prijs als percentage afspraak gaat. De meeste gevallen zullen echter echte invoerfouten zijn.
  (Rapportage, ,  Royalty, Royalty contractbeheer)
1.762.216
2009-02-17
Royalty
 • CB en Faktuur: Het is nu mogelijk om zowel CB Digicom omzet als omzet uit de faktuurmodule rechtstreeks in de royaltymodule in te lezen. Voorheen was het de één of de ander. Deze optie zit in AI | Royalty | Import | Tevens interne fakturen importeren. Tevens maakt deze optie dan gebruik van het Royaltyprocesvenster in het veld Importmaanden (x-y).
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.217
2009-02-20
Batchrun
 • Parameters: Parameter in Batchrun ONIX verwerking werkte nog niet. Is hersteld.
  (Broncode, ,  Batch run, ONIX verwerking)
1.762.218
2009-02-20
Royalty
 • Kleine optimalisatie: We hebben een kleine optimalisatie kunnen uitvoeren in het importeren van interne omzetgegevens uit de tabel naar het royaltyprogramma.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.219
2009-02-23
Royalty
 • uitgave-contractdeficit: In de conversie van uitgave naar contractdeficits is een verbetering aangebracht zodat de historie beter intact blijft en geen onnodige journaalposten hoeven te worden gemaakt voor de overboeking.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.220
2009-03-03
Logistiek
 • Voorraadmutaties met afwijkende factuurdatums: Nieuw controlerapport toegevoegd: Voorraadmutaties met afwijkende factuurdatums. Met deze lijst kan periodiek worden gecontroleerd welke voorraadmutaties een sterk afwijkende mutatiedatum tov faktuurdatum hebben. Bijvoorbeeld tbv de royaltyverwerking.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
1.762.221
2009-03-05
Relatie; Royalty
 • Relatieselectiebuffer: Enkele kleine foutjes uit relatieselectiebuffer gehaald mbt tellen van geselecteerde relaties. Tevens direct bijwerken van de kolom belangrijkste categorie na bijwerken hiervan met de knop.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Afrekeningen maken: Indien een contract geen uitgaven heeft gedefinieerd om over af te rekenen ontstaat er een vage foutmelding tijdens het afrekenen. Deze is verwijderd zodat over het contract niet wordt afgerekend.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
1.762.222
2009-03-06
Royalty
 • CB Brondata rapporteren: Brondata van CB die rechtstreeks in de royaltymodule wordt geimporteerd mbv Digicom (niet icm de logistieke modules) kan worden gerapporteerd middels een nieuwe knop 'brondata'. Deze brondata kan worden verzameld in een testomgeving door dit aan te zetten via AI | Import | CB Brondata bewaren (alleen voor testen!) en middels de knop Alle brondata wissen. Vóór iedere import op deze manier moet deze knop worden gebruikt om alles vooraf te wissen en met een schone lei te kunnen beginnen.
  (Venster, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
1.762.223
2009-03-16
Logistiek
 • Vrdmut met afwijkende faktuurdatum: Het rapport Voorraadmutaties met afwijkende faktuurdatum is uitgebreid met extra kolommen zodat het rapport basis kan zijn voor toekomstige import van mutaties in de royaltymodule (ter correctie van verkeerde verwerking van pakbonnen/fakturen).
  (Rapportage, ,  Magazijn, Voorraadbeheer)
1.762.224
2009-03-17
Royalty
 • Extra omzet importeren: Er is een mogelijkheid bijgekomen in de royaltyimport/verwerking om extra omzet vanuit Excel toe te voegen. Bijvoorbeeld om fouten te herstellen. Het rapport Voorraadmutaties met afwijkende faktuurdatum is qua opmaak geschikt om te worden geimporteerd.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
1.762.225
2009-03-17
Relatie; OHW
 • Relatieverband: Op het relatieverband is nu ook het documentoverzicht zichtbaar dat specifiek over dit relatieverband tussen organisatie en persoon gaat. Tevens zijn daar ook alle actieknoppen beschikbaar gekomen.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Onderhandenwerk rapport: Als in overzichten het onderhandenwerk rapport op 1 uitgave werd afgedrukt, ontstond een foutmelding. Dit is hersteld.
  (Rapportage, ,  Onderhandenwerk, Overzichtenbeheer)
1.762.226
2009-03-23
Royalty; Systeem
 • Royaltycontractafspraken: Een nieuw royaltycontrole overzicht is toegevoegd met alle contractafspraken mbt ISBN's en verkoopsoorten en staffels/percentages (muv de rechthebbenden/voorschotten en vvj en nevenrechten).
  (Rapportage, ,  Royalty, Overzichtenbeheer)
 • Historie geinstalleerde versies: Vanaf heden wordt een historie bijgehouden van geinstalleerde (opgestarte) versies van PAC (per omgeving, live/test). Zo kan in de toekomst in de eigen omgeving hierover informatie worden verkregen ipv dat elke uitgeverij dat zelf hoeft bij te houden.
  (Tabel, ,  Basis, Systeembeheer)
1.762.227
2009-03-23
Royalty; Order
 • Exploitatiegroep zonder uitgave: Indien een exploitatiegroep geen uitgave had, werden subtotalen op de afrekening niet altijd goed weergegeven. Dit is aangepast.
  (Broncode, ,  Royalty, Royalty afrekeningbeheer)
 • Verwerking artikelorder: Het verwerken van een artikelorder kan nu ook automatisch plaatsvinden als op zoeken en toevoegen wordt geklikt na het toevoegen van een nieuwe artikelorder.
  (Broncode, ,  Order, Opdrachtbeheer)
1.762.228
2009-03-31
Uitgeverij
 • Uitgaven wijzigen via Excel: Het is nu mogelijk om via Excel in uitgave het veld 'UitgaveTitel' te wijzigen via een beveiligde functie.
  (Hulpprogramma's, ,  Uitgeverij, )
1.762.229
2009-04-07
AccountView
 • Gejournaliseerde posten: Het lopend totaal liep over journaalposttypes door, dus als er ééntje fout ging, liep die telling onterecht fout door. Is hersteld.
  (Rapportage, ,  AccountView koppeling, AccountView exporteren)
1.762.230
2009-04-08
Uitgeverij
 • Zoeken op druk: Zoeken op druk is toegevoegd in projectbeheer (als gebruikersinstelling ). Zodoende kan bijvoorbeeld het drukid worden gecommuniceerd naar externe partijen en dit worden gebruikt als referentienummer zodat dit snel in PAC terug is te zoeken.
  (Gebruikersinteractie, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
1.762.231
2009-04-14
Uitgeverij
 • Project zoeken: Project zoeken is verbeterd mbt direct selecteren uitgave en druk
  (Broncode, ,  Uitgeverij, Projectbeheer)
 • Bestaan van bestanden: In documentsoortbeheer wordt nu het sjabloon rood gemarkeerd indien het niet aanwezig is.
  (Gebruikersinteractie, ,  Document, Documentbeheer)
1.762.232
2009-04-17
Faktuur; Royalty; Basis
 • Standaard faktuurcode: Het is nu mogelijk om in de gebruikersinstellingen onder Faktuur (nieuw) een standaard faktuurcode te koppelen zodat de gebruiker standaard al begint in de voorgedefinieerde faktuurcode.
  (Gebruikersinstelling, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
 • Verwijderen voorschot als poweruser: De poweruser kan nu een voorschot(regel) verwijderen indien de regel op 'betaald' of 'betaalopdracht' is gezet. Dit was eerder niet zo. Blijft wel de beperking dat eenmaal gejournaliseerde voorschotbetalingen niet kunnen worden verwijderd.
  (Hulpprogramma's, ,  Royalty, Royalty voorschotbeheer)
 • Alleen zoeken van std afrekenperiode: Het is nu mogelijk om in de gebruikerinstellingen onder Royalty in te stellen dat het zoeken van royaltyvoorraadcorrectie alleen de actieve periode toont of alle periodes middels de instelling 'Alleen actieve periode zoeken in Voorraadcorrectiebeheer'.
  (Gebruikersinstelling, ,  Royalty, Royalty correctiebeheer)
 • Release notes: De PAC gebruiker(s) kunnen nu zelf de release notes weergeven van de geinstalleerde versie vanaf de vorige versie (of een andere vorige historische installatie) via het menu Systeem | Management functies | Release notes weergeven.
  (Hulpprogramma's, ,  Basis, )
1.762.233
2009-04-20
Uitgeverij
 • Verschijningsdatum eerste druk wijzigbaar: Via de algemene instelling in Project | Verschijningsdatum eerste druk (bij uitgave) wijzigbaar kan de verschijningsdatum aldaar handmatig worden bijgehouden ipv dat deze automatisch elke dag wordt bijgewerkt uit de actuele druk.
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, Uitgavebeheer)
 • oplage en verschijningsdatum wijzigbaar: De oplage en verschijningsdatum waren niet wijzigbaar in drukbeheer ondanks de instellingen via AI | Project als deze op JA stonden. Dit is aangepast.
  (Administratieve instelling, ,  Uitgeverij, Drukbeheer)
 • Notities in stamgegevens: Bij enkele belangrijke stamgegevens is een notitieveld per gegeven toegevoegd om aan te kunnen geven wat het doel is en wie het gebruikt/van wie het gegeven is (verantwoordelijke). Dit betreft: verkoopsoorten, fondsen, opdrachttypes, magazijnen, relatiecategorieen en calculatiecomponenten.
  (Inrichting, ,  Basis, )
1.762.234
2009-04-24
Uitgeverij
 • Status toekennen: Aan de druksoort kan nu een status worden gehangen zodat het kan worden gedeactiveerd.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Druksoortbeheer)
 • Status toekennen: Aan het fiatscenario kan nu een status worden gehangen zodat het kan worden gedeactiveerd.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Fiatscenariobeheer)
 • Status toekennen: Aan het calculatiescenario kan nu een status worden gehangen zodat het kan worden gedeactiveerd.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Calculatiescenariobeheer)
 • Status toekennen: Aan het hoofdscenario kan nu een status worden gehangen zodat het kan worden gedeactiveerd.
  (Tabelveld, ,  Uitgeverij, Hoofdscenariobeheer)
1.762.235
2009-04-27
Document; CB
 • adressen met quotes: Relatienamen en adressen met dubbele quotes geven een probleem met samenvoegen in Word omdat dit een gereserveerde code is. Dit is hersteld in de samenvoeging.
  (Broncode, ,  Document, Documentbeheer)
 • CB relatie: Er is een mogelijkheid toegevoegd om CB relaties niet direct aan te maken, maar eerst te vragen aan de gebruiker wat ermee moet gebeuren (via de cockpit). Het kan zijn dat sommige CB relaties namelijk al bestaan als PAC relatie. Dan moet deze relatie niet opnieuw worden aangemaakt, maar worden gekoppeld aan een bestaande relatie zodat deze wordt gewijzigd. Uiteraard kan ook worden ingesteld dat de relatie toch wordt toegevoegd. Deze werkwijze kan worden aangezet via Algemene Instellingen | Centraal Boekhuis | CB Relaties eerst handmatig beoordelen.
  (Functie(knop), ,  CB Communicatie, CB Importeren)
1.762.236
2009-04-29
Relatie
 • Rol verwijderen: Het is nu mogelijk om een relatierol met de koppelingen met project en relatieverbanden te verwijderen.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatierolbeheer)
 • Rol samenvoegen: Het is nu mogelijk om de koppelingen van een relatierol met een andere relatierol samen te voegen (bijv tbv opschoning/herinrichting).
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatierolbeheer)
 • Rol uitlijsten: Het is nu mogelijk om de koppelingen van een relatierol weer te geven in de relatiebuffer.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatierolbeheer)
 • Relatiebuffer met details (project en verbanden): In de relatiebuffer is een nieuwe lijst toegevoegd om de details weer te geven van relaties met gekoppelde projecten/uitgaven/drukken. Dit is mogelijk bij selectie vanuit relatierolbeheer en bij ramsjbrieven.
  (Rapportage, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.237
2009-05-01
Relatie
 • Notities bij categorie: De notities bij de relatiecategorie worden nu als popup tekst weergegeven als de gebruiker met de muis boven de categorie gaat staan. Deze notitie kan uit twee delen bestaan: alles voor drie sterretjes (***) wordt weergegeven. Op deze manier kan in de stamgegevens zelf eerst worden weergegeven wat de categorie inhoudt (en dit wordt aan de gebruiker gepresenteerd) en vervolgens (na ***) bijvoorbeeld de doelstelling, welke gebruikers verantwoordelijk zijn en bv een wijzigingshistorie (meerdere regels zijn mogelijk).
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.238
2009-05-04
Relatie
 • Weergavegroepen: Weergavegroepen in relatiebeheer kunnen nu worden ingeklapt en uitgeklapt waardoor minder of meer details over de relatiecategorieën zichtbaar worden. Zo kunnen de niet geselecteerde categorieën worden verborgen. Het inklappen wordt weergegeven middels een plusje (actie om uit te klappen) of een minnetje (actie om in te klappen). De inklap- en uitklapinstellingen worden onthouden in de gebruikersinstellingen.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.239
2009-05-05
Relatie
 • Contactpersonen: Dmv de algemene instelling 'Contactpersonen zonder persoonsgegevens toestaan' is het mogelijk om personen die alleen als contactpersoon bij een organisatie (moeten) horen ook als zodanig alleen zichtbaar te maken. De adresgegevens, indelingen en andere gegevens zijn dan niet beschikbaar bij de persoon zelf zodat daar niet per ongeluk gegevens worden vastgelegd of gewijzigd. De persoon is dan alleen benaderbaar als relatieverband bij een organisatie en deze adresgegevens en indelingen kunnen dan op de juiste plek worden ingevuld. (Om bestaande contactpersonen niet meer als 'normale' persoon te kunnen benaderen moeten deze handmatig worden gewijzigd of dmv extra consult worden geselecteerd en omgezet).
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Contactpersonen: Nieuwe contactpersonen bij een organisatie kunnen dmv de algemene instelling 'Nieuwe contactpersonen alleen als verband aanmaken' automatisch ingesteld worden zodat de persoon niet als individu benaderbaar is, maar alleen via het relatieverband.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Sortering: De sortering van de relatierollen in relatierolbeheer is nu uit te voeren via een keuzelijst.
  (Venster, ,  Relatie, Relatierolbeheer)
1.762.240
2009-05-07
Relatie
 • Belcat2: Er is nu een tweede belangrijkste categorie bijgekomen waardoor een nog betere prioriteitenmatrix voor de relatieselectie is te maken. Deze kan worden ingericht in de relatiecategorieen. Tevens is er een nieuwe sortering bijgekomen in de relatieselectiebuffer en worden de gesorteerde kolommen direct vooraan geplaatst.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Relatieselectiebuffer: Aan een relatieverband kan nu ook een notitie worden gehangen (net zoals bij de relatie zelf, maar dan nu voor het betreffende verband met de andere relatie). Deze notitie wordt nu ook in het relatieselectievenster weergegeven (per rij).
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.241
2009-06-02
Omzet; Relatie
 • Verbeteringen aan omzet: Het openen van de persoonlijke rapportages in omzetrapportages gaf na de eerste keer resulaat de verkeerde informatie weer. Alle rapportages van iedereen werden weergegeven. Dit is hersteld.
  (Venster, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Kolombreedte/positie: De kolombreedtes en positie gaan binnenkort worden vastgehouden in de omzetrapportage waarvoor nu reeds voorzieningen zijn getroffen.
  (Venster, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Rollen: In relatiebeheer is een rollen tabblad toegevoegd zodat voor bv de auteur, vertaler, drukker, etc alle projecten worden weergegeven waaraan is meegewerkt. Dit geldt ook voor interne medewerkers, al zal dan de lijst vrij groot zijn. Het is uiteraard noodzakelijk dat de rollen wel ingevuld cq bijgehouden worden. Er kan direct worden doorgezoomed naar het bijbehorende project. Indien naast rollen op projectniveau ook rollen op uitgaveniveau of drukniveau worden ingevoerd, dan worden deze niveau's 'platgeslagen' tot projectniveau omdat anders de lijsten te lang en dus onwerkbaar worden.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.242
2009-06-03
Calculatie
 • Fiat van calculatie: In zeer incidentele gevallen kon het na het afkeuren (of een tijd na conversie) voorkomen dat in de fiatstappen reeds een toekomstige calculatie was opgenomen of blijven staan (calculatie in een te nieuwe fase). Op het moment dat dan een calculatie werd gefiatteerd en deze dus dubbel zou gaan voorkomen werd dit voorkomen dmv een foutmelding. Deze foutmelding blijft nog om te attenderen op een probleem, maar daarna kan de gebruiker deze fout zelf herstellen door de mogelijk foutieve calculatie te verwijderen.
  (Broncode, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
1.762.243
2009-06-08
Planning
 • Drukopdracht: In drukopdrachten maken zat een fout waardoor een drukopdracht niet kon worden aangemaakt. Dit is hersteld.
  (Broncode, ,  Planning, Documentbeheer)
1.762.244
2009-06-09
Omzetrapportage
 • Breedte, volgorde velden: De breedte en volgorde van velden van een invalshoek worden nu opgeslagen in een gebruikersprofiel zodat niet steeds met de standaard breedte en volgorde hoeft te worden gewerkt. Als dus een standaard rapportage is geopend kan dus nu verder worden gewerkt zonder dat de standaard breedtes en volgordes weer terugspringen zoals in het verleden. Het is tevens mogelijk om de kolominstellingen te verwijderen die in het gebruikersprofiel staan, zo kan weer vanuit de standaarden worden begonnen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Horizontale sommen: Bij het opvragen van een overzicht met horizontale invalshoeken wordt nu ook een groepkolom met totalen/sommen weergegeven.
  (Gebruikersinteractie, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
 • Beheer van onze omzetrapporteren: Het beheren van de omzetrapporteren was in het verleden nogal lastig in het omzetvenster zelf. Daarom is er een extra beheersvenster toegevoegd om omzetrapporteren van gebruikers en standaard te verplaatsen, hernoemen en verwijderen. Dit is te vinden onder Systeem | Rapportage | Onze omzetrapporten. Op deze plek kunnen de krachtige functies worden uitgevoerd. Er zijn nog wel enkele enkele functies aanwezig in de omzetrapportage zelf, maar deze zijn er alleen tbv terugwaardse compatibiliteit.
  (Venster, ,  Omzetrapportage, Omzetrapportage)
1.762.245
2009-06-26
Relatie
 • Persoon toevoegen: Tijdens het toevoegen van een persoon kan nu ook direct het geslacht worden ingevuld (optioneel).
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Direct document afdrukken: In de snelknop voor direct een document/etiket afdrukken binnen relatiebeheer is opgenomen dat dit document direct wordt afgedrukt ipv eerst wordt geopend voordat kan worden afgedrukt.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
1.762.246
2009-07-07
BOL.com koppeling
 • BOL.com koppeling bestanden: Een nieuwe koppeling (plug-in voor de XML/ONIX module) met BOL.com is gebouwd. Moet nog worden getest. Wacht op BOL.com reactie.
  (Exportroutine, ,  ONIX Basis, ONIX verwerking)
1.762.247
2009-07-24
Relatie; Batchrun; Calculatie; Magazijn; Faktuur
 • Direct document afdrukken: Voor de snelknop voor direct een document/etiket afdrukken binnen relatiebeheer is een gebruikersinstelling opgenomen zodat kan worden gekozen dat dit document direct wordt afgedrukt of eerst wordt geopend voordat kan worden afgedrukt.
  (Gebruikersinteractie, ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • IBAN berekening: In relatiebeheer onder financien is voor het eerste bankrekeningnummer een IBAN berekeningsfunctie geschreven (EU dd juli 2009) zodat deze kan worden geverifieerd of worden berekend adhv de bank icm het rekeningnummer. Deze kan dan ook dmv een knop worden overgenomen.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • alle druk-afleveringen sommeren: Functie is in batchrun toegevoegd: alle druk-afleveringen sommeren (geleverd,gepland)
  (Functie(knop), ,  Batch run, Batchscriptbeheer)
 • Exporteren/Importeren AV Stam: Voor het importeren en exporteren van AccountView stamgegevens is binnen batchrun nu de mogelijkheid gekomen om te specificeren welke stamgegevens specifiek. Indien dit niet is ingevuld wordt zoals in het verleden gebruik gemaakt van de algemene instellingen voor AV (deze blijven gebruikt worden voor handmatig starten van de functie).
  (Functie(knop), ,  Batch run, Batchscriptbeheer)
 • Kostensoort in label: Elke gebruiker heeft nu de mogelijkheid om de kostensoortcode al dan niet op te nemen in het label van de kostencomponent (calculatievenster, -rapport, etc).
  (Gebruikersinstelling, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Calculatierapport: In het calculatierapport is nu standaard een regel met de actuele prijs bij CB, voorraad bij CB en in nota bij CB opgenomen (onder oplage, kostprijs, drukprijs).
  (Rapportage, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Calculatierapport: Elke gebruiker heeft nu de mogelijkheid om in het calculatierapport ook de verkopen van de afgelopen 12 maanden incl totaal weer te geven (tussen kosten en verkoopprognose, links).
  (Rapportage, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • Calculatierapport: Elke gebruiker heeft nu de mogelijkheid om in het calculatierapport ook de in nota standen per klantgroep incl totaal weer te geven (tussen kosten en verkoopprognose, midden/rechts).
  (Rapportage, ,  Calculatie, Calculatiebeheer algemeen)
 • 12 maandenlijst CB: Er is een specifieke 12 maandenlijst bijgekomen voor CB alleen, naast CB + PM. Daaruit zijn de PM waarden verwijderd, maar is verder hetzelfde.
  (Rapportage, ,  Magazijn, Overzichtenbeheer)
 • Faktuurhistorie: In de faktuurhistorie is nu ook de selectiemogelijkheid gekomen om één klant te selecteren en daarvan de historische fakturen te tonen.
  (Venster, ,  Fakturatie, Faktuurbeheer)
1.762.248
2009-08-17
Planning; CB
 • Planning werk-/feestdagen: In de planning wordt nu geheel rekening gehouden met werk-/feestdagen in de zelf bij te houden feestdagentabel. Voorheen werd alleen een melding gegeven bij het invullen van de start- of einddatum, maar werd verder in het doorrekenen geen rekening gehouden met vrije dagen.
  (Functie(knop), ,  Planning, Planningbeheer)
 • CB Prijs bij geen verschijningsdatum: In het verleden werd de CB verkoopprijs in vensters en rapporten niet getoond (0) indien de verschijningsdatum nog niet bekend was. Dit heeft te maken met de prijshistorietabel die CB doorgeeft en een onbekende datum die hierin geen waarde kan vinden. We gaan nu uit van de actuele datum ('vandaag') van opvragen indien de datum bekend is zodat er toch een prijs uit de tabel (indien aanwezig) kan worden gehaald.
  (Rapportage, ,  Uitgeverij, )
1.762.249
2009-08-21
Planning
 • Jaarplanning tijdschrift: Een nieuw overzicht 'Jaarplanning tijdschrift' is toegevoegd onder Standaard overzichten | Planning.
  (Rapportage, ,  Planning, Overzichtenbeheer)
1.762.250
2009-08-25
Basis
 • Opstarten met cockpitfunctie: Het is nu mogelijk om via de gebruikersinstellingen | algemeen, één van de cockpitfuncties automatisch weer te geven na openen van PAC, bijvoorbeeld voor om een 'todo' overzicht weer te geven. Welke u wilt weergeven is in te stellen via de gebruikersinstellingen | algemeen.
  (Gebruikersinteractie, ,  Basis, )
1.762.251
2009-08-25
Pers; CB; Relatie
 • CB Lijst: Het is nu mogelijk om naast het maken van etiketten vanuit recensierondebeheer en het maken van ONE opdrachten (digitale orders) ook een excellijst met recensentadressen te genereren die door het Centraal Boekhuis kan worden gebruikt voor het verwerken van recensie exemplaren.
  (Rapportage, ,  Pers, Recensierondebeheer)
 • LTHUIS: 31 augustus 2009 wordt het mogelijk om bij een boekhandel een boek te kopen/bestellen die niet op voorraad is aldaar. Deze kan dan via CB direct worden thuis bezorgd. Dit wordt gerapporteerd op opdrachttype 'LTHUIS' en kan voorkomen als normale verkoop in combinatie met TVC 'DIO' en 'DUD' en VOS 'NORM' of als aanbieding met TVC 'AANB' en VOS 'AANB'.
  (Importroutine, ,  CB Communicatie, CB Importeren)
 • Mapping LTHUIS: In de directe royaltymapping 'CB opdrachttype - PAC royaltycomponent' zijn twee regels toegevoegd: LTHUIS,DIO,NORM, LTHUIS,DUD,NORM en LTHUIS,AANB,AANB. Deze mappen naar boekhandel/regulier.
  (Importroutine, ,  Royalty, Royalty importeren)
 • Etiket op scherm: In het adresvenster in relatiebeheer en relatieverband is links van de knop 'Adres' nu een knop met een briefafbeelding gekomen om een mogelijk etiket-/briefadressering te tonen en de toe te passen aanhef. Tevens wordt de algemene instelling weergegeven zodat duidelijk is waardoor de gegevens op die manier worden getoond.
  (Functie(knop), ,  Relatie, Relatiebeheer)
 • Tabblad Documenten: In het tabblad Documenten in relatiebeheer worden nu alle documenten getoond die naar de organisatie/persoon zijn gegaan, maar ook die via de relatieverbanden zijn verstuurd (contactpersonen). Deze zijn ook nog steeds benaderbaar via het relatieverband zelf.
  (Venster, ,  Relatie, Relatiebeheer)