Navigation:  Financiële koppeling > Journaalposten exporteren >

Batchrun

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De journaalposten kunnen worden geautomatiseerd via de module Batchrun. Let op dat de instellingen zowel voor handmatige acties als voor Batchrun gelden!