Navigation:  Begroting > Begrotingbeheer >

Begroting deactiveren / historisch maken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt u begroting deactiveren / historisch maken door de statius van deze begroting van actief naar inactief / historisch te zetten, in het tabblad algemeen. Hoe u dit doet staat beschreven bij Algemene informatie. Het reactiveren van een begroting verloopt op eenzelfde wijze.