Navigation:  DocShare >

Document maken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In enkele onderdelen van PAC kunt u ook rechtstreeks documenten aanmaken. In het Royaltycontract kunt u bijvoorbeeld direct een modelcontract genereren vanuit de ingevoerde afspraken. Dit document wordt dan automatisch toegevoegd aan het documentenvenster.