Navigation:  DocShare >

Document verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt een document uit de lijst in het tabblad documenten verwijderen door op de knop Document verwijderen te klikken. Hiermee heft u de koppeling tussen het document en het onderdeel van PAC op. Het document zelf blijft bestaan.