Navigation:  Omzetrapportage > Rapportages maken en bewerken >

Rijen en Filters

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Links bovenin het scherm vindt u het blok Rijen en Filters. Hier kunt u twee dingen doen:

 

Kiezen welke gegevens in de rijen moeten worden weergegeven.
Filteren op gegevens