Navigation:  Financiële koppeling > Journaalposten exporteren >

Journaalverslag royalty verrekening Contractvoorschotmutatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hieronder volgt een voorbeeld van een journaalverslag van de royaltyverrekening van contractvoorschotten van definitieve afrekeningen. Dit is afhankelijk van de inrichting van uw journaalposttype!

 

PAC Journaalverslag Royaltyverrekening contractvoorschotten