Navigation:  Overzichten > Standaard overzichten > Verkoop >

Klantorders per titel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de rapportage klantorder per titel kunt u een ISBN selecteren en een overzicht genereren van alle orders voor dit ISBN.

 

Deze rapportage is een XML /XSLT rapportage. U krijgt dus de mogelijkheid om de rapportage te openen in zowel Word, Excel als in HTML.

 

Uw rapportage komt er zo uit te zien:

 

PAC Rapportages klantorder per titel