Navigation:  Uitgavebeheer > Uitgave wijzigen >

Royalty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als u de royaltymodule gebruikt is er naast in het relatiebeheer ook in uitgavebeheer een extra tabblad toegevoegd genaamd royalty. Zij kunt u de royalty gegevens die aan een bepaalde relatie zijn gekoppeld direct overzien.

 

RoyaltyUitgave Contracten

 

In het tabblad royalty zijn vervolgens weer vier tabbladen te vinden:

 

Algemeen
Contracten
Voorschotten
Voorraadcorrecties

 

In de volgende paragrafen zullen deze verschillende tabbladen worden besproken.