Navigation:  Batchrun > Batchrun Taakoverzicht >

Taak wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Door op de knop wijzigen te klikken ziet u het volgende scherm:

 

PAC Batchrun Taak toevoegen

 

U kunt nu de instellingen voor het programma dat wordt gestart en het terugkeerpatroon wijzigen.