Navigation:  Overzichten > Extra logistieke overzichten >

Verwerkte opdrachten zonder factuur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit is een lijst ter controle van verwerkte opdrachten waarvan geen facturen zijn gemaakt. Deze lijst kan periodiek worden gedraaid om te zien of alle opdrachten tot een factuur hebben geleid. Wanneer niet: 1. het is niet zo ingesteld in het opdrachttype (niet factureren) nu of in het verleden; 2. de factuur is handmatig verwijderd of aangepast.

 

PAC Overzicht Verwerkte opdrachten zonder factuur