Navigation:  Voorraad > Voorraad beheren > Voorraadmutaties >

Afboeken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt de voorraad van een magazijn eenvoudig afboeken door het magazijn te selecteren en vervolgens de knop Afboeken te gebruiken. Dan wordt er automatisch een mutatie met het negatieve saldo van de aanwezige voorraad in een voorraadmutatie geplaatst die u nog kunt wijzigen voordat u deze bewaart. U dient bijvoorbeeld minimaal nog het mutatietype invullen wat heeft geleid tot de afboeking.