Navigation:  Planningen > Publiceren op internet >

Wijzigen van een bestaande pagina

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om een pagina te wijzigen dient u wijzigen door te voeren in:

 

Database: Het wijzigen van de velden die opgehaald moeten worden
Sjabloon: Het wijzigen van de lay-out waarin de gegevens getoond moeten worden