Navigation:  Werken met PAC > Navigeren in PAC >

Zoekvensterknop

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naast veel velden ziet u een pictogram in de vorm van een vergrootglas:

 

PAC Zoekvensterknop

 

Dit vergrootglas is de zogenoemde zoekvensterknop. Door op deze knop te klikken opent u een zoekvenster waaruit een waarde voor het veld kan worden geselecteerd.