Navigation:  Omzetrapportage > Rapportages maken en bewerken > Rijen en Filters >

Een filter selecteren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt uw selectie filteren. U kunt er zo voor kiezen om alleen de omzetgegevens te bekijken van een bepaald fonds of een bepaald ISBN.

 

voorbeeldSmallU wilt het fonds taalcursussen selecteren.

 

U kunt dit op twee verschillende manieren doen:

Selecteren vanuit de resultaten
Selecteren bij de filters