Navigation:  Publiciteit > Recensierondebeheer > Webrecensiebeheer > Wijzigen van de stijl van een pagina > Templates >

login.php.htm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze template is voor de loginpagina. Het is een statische pagina, er staan dus ook geen variabelen in.

 

Een voorbeeld van deze template:

 

logintemplate1

 

De lay-out van deze template mag gewijzigd worden, het is echter wel de bedoeling dat de <form> elementen intact blijven.