Navigation:  Publiciteit > Recensierondebeheer > Webrecensiebeheer > Wijzigen van de stijl van een pagina >

Templates

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De templates zijn niets meer dan statische html-pagina's. De stukken die tussen de {} haakjes staan zijn varabelen. Deze variabelen worden automatisch gevuld door het php-script wanneer deze wordt uitgevoerd. De eindgebruiker ziet dus een pagina voor zich die er uit ziet zoals de template, alleen dan met echte gegevens in plaats van de variabelen tussen {} haakjes.

 

Er zijn 3 soorten variabelen die in de template kunnen staan:

 

Eenmalige variabelen: deze variabelen zetten een vaste waarde in de template.
Herhalende variabelen: deze variabelen komen in een loop te staan die herhaald wordt. Dit is bijv. nodig als er meerdere boeken in de database staan, deze moeten immers allemaal getoond worden. De variabele wordt dus neergezet tot er geen boeken meer getoond hoeven worden.
Verplichte variabelen: deze variabelen zijn er ter ondersteuning van het systeem. Het systeem zou niet 100% kunnen draaien zonder deze variabelen.

 

De variabelen staan in de html-code van de template. Deze code mag wel gewijzigd, maar niet verwijderd worden. De kleuren of structuur mogen gewijzigd worden, het is echter wel de bedoeling dat elementen als <form> ed. in de template blijven staan.

 

De templates-stijlen zijn te vinden onder de map Templates. Hier staan een aantal directories:

 

templates2

 

Elke directory komt overeen met een stijl. Wanneer een directory wordt toegevoegd, zal de stijl ook direct beschikbaar komen in het systeem. In elke directory staan een aantal html bestanden:

 

templates1

 

index.php.htm                - hoofdpagina
login.php.htm                - inlogpagina
melding.htm                - pagina die wordt weergegeven bij een melding (bijv. foutief inloggen)
register.php.htm        - registratiepagina
register_e-mail.htm        - e-mail die naar gebruiker verstuurd wordt bij registratie