Navigation:  Voorraad > Opdracht verwerken >

Openstaande opdrachten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het tabblad openstaande opdrachten staan opdrachten die voldoen aan de selectie die u in de kop heeft gemaakt. U kunt deze opdrachten selecteren en vervolgens op opdrachten selecteren klikken. De opdrachten worden nu verplaatst naar het verwerkingsrun tabblad, zodat deze kunnen worden verwerkt.