Navigation:  Administratie inrichten >

Royalty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt de volgende zaken inrichten:

 

Contracttypes
Exploitatiegroepen
Afrekeningsoorten
Royaltyverkoopsoortenmapping
Componenten
Omzet-componentmapping
Voorraad-componentmapping
Mutatietype-componentmapping
Royaltycontractscenario
Betalingsmomentscenariobeheer