Navigation:  Administratie inrichten > Administratie > Journaalposttypen >

Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De verrekening van de royalties (het berekende royaltybedrag voor verrekening met voorschotten) kan worden gejournaliseerd.

 

PAC Stamgegevens Journaalposttypen royalty verr alg vs