Navigation:  Administratie inrichten > CRM >

Categoriebeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Elke relatie kan in één of meerdere categorieën worden ingedeeld. U kunt diverse categorieën definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Relatiecategorieën:

 

PAC Stam Relatiecategorieen

 

Er zijn reeds enkele relatiecategorieën gedefinieerd als systeem. Deze kunt u niet wijzigen of verwijderen, want deze worden op diverse plaatsen in PAC gebruikt. U kunt wel nieuwe categorieën toevoegen.

 

LijstPijlKlik onderin in het veld Groep, open de keuzelijst en kies een categoriegroep waar de nieuwe categorie bijhoort.
LijstPijlGa vervolgens naar het veld Omschrijving en vul de omschrijving van de nieuwe relatiecategorie in.
LijstPijlVul vervolgens in het veld Korte oms. ook een korte omschrijving in.
LijstPijlKlik vervolgens op de knop Toevoegen.

 

Eigen gedefinieerde relatiecategorieën kunt u wel wijzigen en verwijderen. Dit kunt u in de betreffende velden van het bovenste venster doen.

 

Ook kunt u uw categorien opdelen in weergavegroepen. Dit doet u door in de kolom weergavegroep de juiste groep te selecteren.