Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen >

Adres wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de relatie kunt u vier adressen invoeren voor verschillende doeleinden. U kunt een adres invullen voor bezoeken, correspondentie (post), fakturen en leveringen. Alle hebben een speciale functie binnen PAC. Zo wordt het bezoekadres standaard gebruikt voor het vullen van alle andere adressen, zodat u deze niet apart hoeft in te vullen indien deze hetzelfde zijn als het bezoekadres zelf. Het correspondentieadres wordt gebruikt tijdens het samenvoegen met standaard documenten. De faktuur- en afleveradressen worden op dit moment getoond bij het invoeren van orders, zie Orderinvoer. Fakturen worden altijd naar het faktuuradres gestuurd. Het afleveradres wordt ook gebruikt tijdens het maken van een druk- of bindopdracht met behulp van de module Document-opdracht, zie maken leveranciersopdracht.

 

Het onderstaande deel van het relatievenster geeft de adresgegevens weer:

 

PAC Relatieadres wijzigen knop adres

 

voorbeeldSmallWe willen het bezoekadres invoeren

 

LijstPijlSelecteer het tabblad bezoek (indien dit nog niet geselecteerd is).
LijstPijlKlik op de knop Adres of in het witte vak waarin het adres staat om het huidige adres te wijzigen. Het adres kan worden gewijzigd in het volgende venster:

 

PAC Relatieadres wijzigen bezoekadres

 

LijstPijlVul nu de aparte velden voor straat, (huis)nr en toevoeging in. Adresregel 1 wordt automatisch gevuld door het invullen van deze drie velden.
LijstPijlU kunt vervolgens Adresregels 2 en 3 invullen met extra adresgegevens indien nodig.
LijstPijlDaarna vult u de postcode en de plaats in.
LijstPijlNiet verplicht, maar desondanks handig is het gebruik van het land. U kunt per land een andere adres volgorde opvoeren, zie stamgegevens.
LijstPijlVervolgens kunt u extra informatie opgeven over Locatie, Afdeling en/of kamernummer.
LijstPijlKlik vervolgens op Sluiten om het bezoekadres op te slaan. De adresgegevens worden dan in het relatievenster weergegeven.

 

       U kunt een ander adres selecteren door op één van de andere tabbladen te klikken.

 

PAC Relatieadres selecteren adres

 

       De tekens ─►,└► en ┌► worden gebruikt. Deze tekens geven aan dat het adres is overgenomen van een ander adres.

 

─►: Het adres is overgenomen van het bijbehorende bezoekadres (zie afbeelding hierboven).

 

De overige twee tekens komen alleen voor als er een adres wordt ingevuld in een relatieverband.

 

└►: Het adres is overgenomen van de relatie hoger in de hiërarchie (de hoofdrelatie).

       ┌►: Het adres is overgenomen van de relatie lager in de hiërarchie (de subrelatie).

 

voorbeeldSmallWe hebben een organisatie Vertaalbureau Losman en een contactpersoon P. Losman.

 

└►: Het adres is overgenomen van Vertaalbureau Losman.

       ┌►: Het adres is overgenomen van P. Losman.

 

 

voorbeeldSmallWe willen het correspondentieadres wijzigen in postbus 100, 1000 AC, Amsterdam

 

LijstPijlKlik op Postadres om het correspondentieadres te tonen. Het huidige adres wordt getoond. Dit is nu nog gelijk aan het bezoekadres.
LijstPijlKlik vervolgens op de knop Adres of in het witte vak waarin het adres staat om het correspondentieadres te tonen. Het volgende venster wordt getoond:

 

Bovenaan, naast bezoekadres, ziet u een keuzelijst. Deze staat nu ingesteld op gelijk aan bezoekadres. Dit betekent dat een wijziging in het bezoekadres direct wordt weergegeven in het postadres.

 

LijstPijlKies in de keuzelijst voor Handmatig ingevuld.
LijstPijlDe gele vakjes worden nu wit en u kunt de diverse adresvelden invullen:

 

PAC Relatieadres wijzigen postadres wijzigbaar

 

ExclamationSmall Als u adresgegevens instelt voor een relatieverband, heeft u nog meer mogelijkheden dan alleen handmatig ingesteld en gelijk aan bezoekadres. Bij een relatieverband legt u een verband tussen twee relaties. Van deze twee relaties kunt u ook gegevens overnemen via de mogelijkheden: gelijk aan hoofdrelatie en gelijk aan subrelatie. De meest voor de hand liggende optie bij een verband tussen organisatie en contactpersoon is gelijk aan hoofdrelatie, tenzij het een thuiswerker of buitendienstmedewerker betreft.