Navigation:  Relatiebeheer >

Relatie wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na het toevoegen van een nieuwe of het selecteren van een bestaande relatie wordt het onderhoudvenster van de relatie geopend. U bent hiermee in staat de relatiekaart te voorzien van diverse relevante gegevens, zoals naam en titels, adressen en contactgegevens. De relatie kan in één of meerdere categorieën worden ingedeeld om eenvoudig selecties te kunnen uitvoeren. Ook kunnen acties worden uitgevoerd zoals het maken van een standaard document waaronder een brief of etiket.

 

Het onderhoudsvenster om relaties te wijzigen (in dit geval een persoon) wordt hieronder weergegeven:

 

PAC Relatie Wijzigen

 

U kunt achtereenvolgens de volgende zaken invullen:

De volledige naam
Zoekcode en alias
De adressen
Telefoon-, web- en emailadressen
Notities

 

En per tabblad komen vervolgens onderstaande zaken aan bod:

Indelingen van de relatie
Relatieverbanden
Financiën
Inkoopdetails
Verkoopdetails
Documenten
Tekst(bestanden)
Mediabestanden
Opmerkingen
Royalty
Pers
Vrije Velden
Wijzigingshistorie: Wie heeft op welk moment ´iets´ gewijzigd.
Gebruiker
Conversie, hierin wordt een memoveld gevuld met conversiegegevens die niet in standaard PAC velden kunnen worden gezet

 

ExclamationSmallHet verwijderen van de relatie kan alleen plaatsvinden als deze verder nergens is gekoppeld aan projecten e.d.

 

 

Tips U kunt meerdere relatievensters tegelijk open hebben staan door opnieuw een relatie op te zoeken of toe te voegen. Dit wordt overzichtelijk gehouden door de naam van de relatie in de titelbalk weer te geven. Zo kunt u de vensters eenvoudig onderscheiden.