Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen >

Tekst(bestand)en

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit tabblad kunnen teksten worden ingevoegd bij de relatie.

 

PAC Relatie tabblad tekstbestanden

 

Er kunnen in z'n algemeenheid drie typen teksten worden toegevoegd:

1.Handmatig ingetikte teksten of geplakt uit een andere applicatie (type link = -interne tekst zonder koppeling)
2.Automatisch geconverteerde teksten uit een bestand (type link = -interne tekst MET koppeling)
       Bij deze optie dient de conversiemethode te worden aangegeven:
       A. Wordconversie aanbiedingstekst C (dit is maatwerk)
       B. Wordconversie flaptekst/biografie D (dit is maatwerk)
       C. Wordconversie letterlijk (alle tekst wordt letterlijk overgenomen, maar vet, schuin, onderlijnd, underscore en line breaks worden geconverteerd naar specifieke tags)
3.Gekoppelde bestanden zonder dat de tekst daarvan in PAC wordt ingelezen (type link = Bestandsnaam, andere types zijn ook mogelijk, maar vrijwel niet gebruikt)

 

Doelen van het opslaan van deze teksten kunnen zijn:

1.Dossiervorming van centraal beheerde teksten
2.Geautomatiseerd versturen naar Centraal Boekhuis, ScanLaser, CvdM en andere partijen
3.Bron voor content op de website

 

TipsU kunt de standaard mapinstellingen onder algemene instellingen uitvoeren.