Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen > Royalty >

Inleiding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als u de royaltymodule gebruikt is er ook in relatiebeheer een extra tabblad toegevoegd genaamd 'royalty'. Zo kunt u de royalty gegevens die aan een bepaalde relatie zijn gekoppeld direct overzien.

 

 

royalty tabblad

 

Het tabblad Royalty is weer onderverdeeld in vier tabbladen

 

Algemeen
Contracten
Voorschotten
Afrekeningen

 

In de volgende paragrafen zullen deze verschillende tabbladen worden besproken.