Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen > Opmerkingen >

Opmerking verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt een opmerking verwijderen door op het tabblad Opmerkingen van de relatiekaart te klikken op:

 

LijstPijlDe knop Verwijderen
LijstPijlDruk op de knop Ja in het onderstaande dialoogvenster Verwijderen opmerking om de opmerking daadwerkelijk te verwijderen

 

PAC Relatienotitie verwijderendialoog