Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen > Opmerkingen >

Opmerking wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt een nieuwe opmerking wijzigen door op het tabblad Opmerkingen van de relatiekaart te klikken op:

 

LijstPijlDe knop Wijzigen

 

Het venster Relatieopmerking wijzigen zal worden geopend.

 

U kunt nu verdergaan zoals beschreven onder Opmerking wijzigen