Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen >

Verkoop

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt enkele klantgegevens invoeren in het tabblad Verkoop. Denk hierbij aan aansluitgegevens bij het Centraal Boekhuis (CB), klantgroep en bankdetails. Zie onderstaande venster voor het detailvenster:

 

PAC Relatie tabblad verkoop

 

Op basis van de gegevens van het CB en de klantgroepmapping in PAC (Communicatie - CB Klantgroepmapping) wordt een klant ingedeeld in een bepaalde klantgroep, ten benhoeve van de juiste in nota telling en van de module PAC Omzetrapportage. De klantgroep waarin de relatie is ingedeeld staat in het veld Klantgroep en wordt automatisch bijgewerkt op basis van de import van CB gegevens, als dit is aangegeven bij Bijwerken bij import. U kunt er ook voor kiezen deze klantgroep handmatig in te stellen. Kies dan bij Bijwerken bij import voor alleen NAW. Het klantgroep veld wordt nu toegankelijk en kan handmatig worden aangepast.

 

U kunt een accountmanager koppelen aan deze klant. Hiermee wordt bereikt dat andere medewerkers van de uitgeverij kunnen zien wie het accountmanagement voor deze klant/relatie doet. Verder biedt het geen waarde, deze functie is enkel ten behoeve van registratie en informatie.

 

Tevens ziet u hoe de relatie/klant geregistreerd is bij het Centraal Boekhuis. Zo ziet u het  CB RelatieID en het oude aansluitingsnummer (indien dit bekend is). U kunt in bij het veld Voorkeur stroomnr. het standaard stroomnr (oude subnr) invoeren waarop orders worden ingevoerd in opdrachtbeheer.

In incidentele gevallen komt het voor dat een CBRelatie niet door het CB is aangeleverd, maar waar toch omzet op wordt geregistreerd (dit is een bekend probleem bij het CB). Om dat in PAC toch hanteerbaar te maken is er een voorziening getroffen via de powerfunctie. Als de gebruiker een CBRelatieID aan een bestaande of nieuwe relatie wil toekennen dan kan hij het wachtwoord opvragen aan de interne applicatiebeheerder binnen de utiegeverij, deze via de gebruikersinstellingen invoeren en vervolgens via relatiebeheer de juiste acties uitvoeren.

 

Het wijzigen van CB-klantgegevens gebeurt automatisch indien het veld Bijwerken bij import is aangevinkt. De naam, adres- en klantgroepgegevens zullen dan worden bijgewerkt uit de importgegevens die het CB levert. U kunt er echter ook voor kiezen om alleen de NAW gegevens te laten bijwerken. U kunt dan de klantgroep handmatig instellen. U kunt er ook voor kiezen om alleen de Klantgroep bij te werken. Dan zult u wijzigingen in de NAW gegevens zelf moeten doorvoeren.

 

Tot slot heeft u de mogelijkheid om diverse verkoopnotities in te voeren. Denk hierbij aan bezoekgegevens van uw vertegenwoordigers, etc.