Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen > Relatieverbanden >

Contactpersoon koppelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met contactpersoon koppelen kunt u een al bestaande relatie met een druk op de knop koppelen aan de relatie die u heeft geopend.  Het aanmaken van een relatieverband voor een contactpersoon gaat zo dus veel sneller met deze knop.