Navigation:  Administratie inrichten > Administratie > Journaalposttypen >

Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De verrekening van de royalties (het berekende royaltybedrag voor verrekening met voorschotten) kan worden gejournaliseerd.

 

PAC Stamgegevens Journaalposttypen royalty verr ctr vs

 

Per contracttype kan een andere journaalpost worden gedefinieerd indien noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor onderscheid tussen auteurs/agenten en  vertalers.