Navigation:  Administratie inrichten > Administratie > Journaalposttypen >

Royalty verrekening Verplichting

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De verrekening van de royalties (het berekende royaltybedrag voor verrekening met voorschotten) kan worden gejournaliseerd.

 

PAC Stamgegevens Journaalposttypen royalty verr verplichting