Navigation:  Administratie inrichten > Administratie > Journaalposttypen >

Royalty verrekening Kosten derden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De verrekening van de royalties (het berekende mutatiebedragen van kosten derden) kan worden gejournaliseerd.