Navigation:  Administratie inrichten > Administratie > Journaalposttypen >

Royalty voorschot afboeking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De handmatige afboeking van een openstaand voorschot kan worden gejournaliseerd. De mutatiedatum van de afboeking wordt tijdens het afboeken gevraagd en is basis voor de journaalselectie.