Navigation:  Relatiebeheer > Relatie wijzigen > Relatieverbanden >

Relatieverband toevoegen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt een nieuw relatieverband met een andere relatie aanmaken door op de knop verband toevoegen te klikken.

 

U krijgt nu een scherm te zien waarin u aan kunt geven met wie u een verband wil creëren en wat voor type verband dit is. Bij het verbandtype kunt u kiezen uit een lijst met verbandtypes die u heeft opgegeven in de stamgegevens.

 

PAC Relatie relatieverbandwizard1

 

Als u vervolgens op volgende klikt ziet u het volgende scherm:

 

PAC Relatie relatieverbandwizard2

 

Hierin kunt u aangeven van welke relatie u de adressen over wilt nemen.

 

Gelijk aan hoofdrelatie: de adressen worden overgenomen van de hoofdrelatie. Bijvoorbeeld in het geval van het verband Organisatie - Persoon is Organisatie de hoofdrelatie.
Gelijk aan subrelatie: de adressen worden overgenomen van de subrelatie. Bijvoorbeeld in het geval van het verband Organisatie - Persoon is Persoon de subrelatie.
Handmatig invullen: er worden geen adressen overgenomen. U kunt het bezoekadres handmatig invullen. De overige adressen (post, aflever en faktuuradres) zullen worden overgenomen van het bezoekadres.

 

Klik nu op voltooien. Het relatieverband scherm wordt geopend.

 

PAC Relatie relatieverband wijzigen

 

Hierin kunt u alle gegevens van uw relatieverband opvoeren. U kunt hier:

 

Het bezoek, post, aflever en faktuuradres opgeven, op eenzelfde wijze als staat beschreven onder relatie adres wijzigen. Standaard worden de gegevens van de hoofdrelatie overgenomen.
Het telefoonnummer, mobielnummer, fax en emailadres invullen voor het relatieverband, zoals ook staat beschreven onder Telefoonnr, web en email wijzigen. U kunt dit zelf opvoeren, of met een druk op de knop overnemen van de subrelatie of de hoofdrelatie.
Het verband in categorieën indelen, op eenzelfde wijze als staat beschreven onder relatie indelingen wijzigen.

 

ExclamationSmall Het is erg belangrijk uw categorieën zorgvuldig te kiezen. Bij een relatieverband tussen Relatie X en Y kunt u een categorie op 3 plaatsen toekennen: 1.  bij Relatie X, 2. bij Relatie Y en 3. op het verband tussen de twee relaties. Zorg voor uzelf voor een duidelijke scheiding tussen deze drie partijen. Bijvoorbeeld: Persoon X is medewerker van Uitgeverij Y. Dan vult u bij Persoon X de privé gegevens van X in, bij Uitgeverij Y vult u de bedrijfsgegevens van Y in en in het verband tussen X en Y vult u de gegevens van X in als hij werkt bij Y (oftewel het doorschakelnummer van X, zijn kamernummer, etc.)

 

Vrij velden invullen.