Deze handleiding
Doel van de handleiding
Voor wie is deze handleiding
Opzet van de handleiding
Conventies in deze handleiding
Inleiding van PAC
Korte beschrijving van PAC
Werken met PAC
PAC starten
Navigeren in PAC
Venster openen
Navigeren binnen vensters
Zoekvensterknop
Zoeken
Toevoegen
Venster sluiten
PAC afsluiten
Knoppen en toetsen
Invulvelden
Overige vensters
Cockpit
Mijn projecten
Potentiële herdrukken
Geblokkeerde orders
Voorraad overboeken
Te controleren relaties FA
Relatiebeheer
Inleiding
Relatie zoeken
Relatie zoeken op categorie
Relatie zoeken op categoriegroep
Relatie toevoegen
Persoon toevoegen
Organisatie toevoegen
Relatie wijzigen
Relatienaam wijzigen
Persoonsnaam wijzigen
Organisatienaam wijzigen
Zoekcode en alias wijzigen
Adres wijzigen
Telefoonnr, web en email wijzigen
Relatie indelingen wijzigen
Afdelingen
Media
Relatieverbanden
Relatieverband toevoegen
Relatieverband wijzigen
Relatieverband verwijderen
Contactpersoon toevoegen
Contactpersoon koppelen
Relatie openen
Vrije velden
Voorbeelden
Financiën
Inkoop
Verkoop
Documenten
Tekst(bestand)en
Mediabestanden
Opmerkingen
Opmerking zoeken
Opmerking zoeken via het zoekvenster
Opmerking zoeken via het filter
Opmerking zoeken via Ctrl + F
Opmerking toevoegen
Opmerking wijzigen
Opmerking verwijderen
Royalty
Inleiding
Algemeen
Contracten
Voorschotten
Afrekeningen
Pers
Vrije velden
Wijzigingshistorie
Gebruiker
Relatie verwijderen
Relaties selecteren
Mogelijkheden
Relatieselectie mbv categorieën
Actie na doorgaan
Werkinstructie relatie
Het invoeren van een nieuwe relatie: schematisch
Een relatie of een relatieverband?
Een op zichzelf staande relatie
Relatie toevoegen
Relatie wijzigen
Indelingen
Een relatie met relatieverband
Bestaat de Hoofdrelatie al?
Relatieverband toevoegen
Relatieverband wijzigen
Indelingen
Gemaakte keuzes in ontwerp PAC Relatiebeheer
Projectbeheer
Inleiding
Project zoeken
Project toevoegen
Project wijzigen
Project auteurs wijzigen
Project hiërarchie
Relatierollen
Extra titels
Project notities en memovelden
Project documenten
Project verwijderen of deactiveren
Fondslijsten publiceren op internet
Inleiding webfondslijst
De module webfondslijst gebruiken
Ingang kiezen
Aanbiedingslijst
Fondslijst
Het wijzigen van de stijl van een pagina
index.php.htm
fonds.php.htm
Demo website
Projecten selecteren
Werkinstructie project
Het invoeren van een nieuw project: schematisch
Project toevoegen
Project wijzigen
Uitgave toevoegen
Uitgave wijzigen
Druk toevoegen
Druk wijzigen
OPTIONEEL: Projectwizard
Uitgavebeheer
Inleiding
Uitgave zoeken
Uitgave toevoegen
Uitgave wijzigen
Relatierollen
Extra titels
Teksten
Verkoop
Voorraad
Verkoopprijs
Aanbieding en referenties
In Nota
CB
Pers
Administratie
Leveranciersopdracht
Royalty
Algemeen
Contracten
Voorschotten
Voorraadcorrecties
Tekst(bestand)en
Mediabestanden
Documenten
Trefwoorden
Uitgave calculatie royaltycontract
Uitgave verwijderen
Uitgave deactiveren
Drukbeheer
Inleiding
Druk zoeken
Druk toevoegen
Druk wijzigen
Relatierollen
Druk kenmerken
Druk afleveradressen
Onderhanden werk
Druk fiatteringen
Druk scenario's
Druk aanbiedingstelling
Druk verwijderen
Druk deactiveren
Onderhanden Werk
Onderhanden werk totaallijst
Onderhanden werk detaillijst
Calculaties
Inleiding
Calculatie invoeren
Calculatie algemene stuurwaarden
Calculatie kosten
Calculatie kenmerken
Calculatie recapitulatie
Calculatie omzet en rendement
Calculatie afzetperiodeverdeling
Calculatie belangrijke acties
Calculatie historie
Calculatiemodelbeheer
Drukstaffels
Drukstaffels importeren
Drukstaffel toevoegen
Drukstaffel wijzigen
Drukstaffels koppelen
Drukstaffels opvragen
Financiële Export
Bestmate koppeling
Connector
Fiatteringen
Inleiding
Fiatoverzicht
Fiatteren tijdens het gebruik
Planningen
Inleiding
Planning opvoeren
Planning algemeen
Planning trajecten
Planning activiteiten
Publiceren op internet
Inleiding module webplanning
De online webplanning gebruiken
Webplanning inlogscherm
Webplanning planningpagina
Wijzigen van een bestaande pagina
Database
Sjabloon
Maken van nieuwe pagina
Demo website
Leveranciersopdracht
Een leveranciersopdracht geven
Een leveranciersopdracht tonen
Begroting
Inleiding Begroting
Begroting titelbeheer
Begrotingstitels koppelen en importeren
Begrotingstitels aanmaken en bewerken
Begrotingstitels verwijderen
Begrotingbeheer
Begroting zoeken
Begroting toevoegen
Begroting wijzigen
Algemene informatie
Titels
Titels opnemen
Een titel opnemen
Begrotingsregels
Regel toevoegen
Regel wijzigen
Regel verwijderen
Regels tonen
Begroting overnemen
Realisatie Importeren
Begroting exporteren
Begroting verwijderen
Begroting deactiveren / historisch maken
Royalty
Inleiding Royalty
Proces
Afrekenperiode
Voorraad en Omzet
Afrekeningen genereren
Royalty contract
Royalty contract zoeken
Royalty contract toevoegen
Royalty contract wijzigen
Algemeen
Exploitatiegroepen
Verkoopsoorten en staffels
Uitgaven per exploitatiegroep
Rechthebbenden
Verkoopstand bij uitgave
Contractstatus
Royalty contract verwijderen
Voorraadcorrectiebeheer
Overige rechten
Voorschottenbeheer
Royalty voorschot zoeken
Royalty voorschot toevoegen
Royalty voorschot wijzigen
Royalty voorschot verwijderen
Ramsjbrieven versturen
Werkinstructies
Nieuw jaar openen
Activeren nieuwe periode
Contracten en voorschotten door het jaar heen invoeren
Mutaties importeren
Mutaties van Centraal Boekhuis
Mutaties vanuit PAC Logistiek
Mutaties vanuit Boekhouding/overig
Verwerken en controles uitvoeren
Voorlopige afrekeningen maken
Handmatige mutaties toevoegen
Rapportages afdrukken
Definitief maken afrekeningen
Journaalposten maken
Belangrijke informatie
Veel gestelde vragen Royalty
Royaltycontract
Titellijst en aanbiedingsbeheer
Inleiding
Titellijst zoeken
Titellijst toevoegen
Titellijst wijzigen
Titellijst verwijderen
Verkoopprijzenbeheer
Inleiding
Verkoopprijzen per uitgave
Verkoopprijzen per datum
Verkoopprijzen importeren
Verkoopprijzen exporteren
Voorraad
Inleiding Voorraadbeheer
Voorraad zoeken
Voorraad beheren
Kop
Voorraadmutaties
Toevoegen
Wijzigen
Afboeken
Backorders
Voorraadherwaardering
Opdracht verwerken
Kop
Openstaande opdrachten
Verwerkingsruns
Orderbeheer
Opdrachten invoeren
Inleiding
Order zoeken
Order toevoegen
Order wijzigen
Order kop
Order regels
Order overig
Order invoergedrag
Orders exporteren
Order vervallen
Order verwijderen
Opdrachten op titel invoeren
Order op titel zoeken
Order op titel toevoegen
Order op titel wijzigen
Orders op titel verwerken
Orders op titel verwijderen
Import van bulk orders (BGN)
Order Portable
Ordertelling
Het invullen van targets
Importeren en tellen
Importeren van In Nota bestanden
Tellen van orders
Het bekijken en genereren van rapportages
Ordertelling in PAC
Ordertelling middels onze overzichten
CB Communicatie
Orders exporteren naar CB
Ontvangstbevestiging Orders van CB
Faktuur
Inleiding
Fakturen invoeren
Faktuur zoeken
Faktuur toevoegen
Faktuur wijzigen
Faktuur Kop
Faktuur Regels
Totalen en Functietoetsen
Statusinformatie
Enkele faktuur verwerken
Fakturen en BTW
Fakturen verwerken
Combinatie van PAC Order en PAC Factuur
Faktuurhistorie
Publiciteit
Recensierondebeheer
Inleiding
Recensieronde zoeken
Recensieronde toevoegen
Recensieronde wijzigen
Titels wijzigen
Recensenten wijzigen
Aanvragen op recensent invoeren
Aanvragen verwerken
Instellingen
Recensieronde verwijderen
Webrecensiebeheer
Inleiding webrecensiebeheer
De module webrecensiebeheer starten
Inloggen
Registreren
Als u bent ingelogd...
Een perslijst selecteren
Een perslijst sorteren
Boeken aanvragen
Boekenlijst exporteren
Stijl wijzigen
Wijzigen van de stijl van een pagina
Inleiding
Templates
index.php.htm
login.php.htm
melding.htm
register.php.htm
register_e-mail.htm
Demo website
ONE Orders
Recensies Invoeren
Inleiding
Recensie zoeken
Recensie toevoegen
Recensie wijzigen
Recensie verwijderen
Documenten en mailingen
Inleiding
Mailing zoeken
Mailing toevoegen
Mailing wijzigen
Mailing algemeen
Mailing ontvangers
Mailing deelnemers
Mailing uitvoeren
Mailing openen
Mailing verwijderen
DocShare
DocShare Inleiding
Document tonen
Document maken
Document koppelen
Document verwijderen
Context Informatie Manager
Inleiding
Weergave
Problemen
Overzichten
Standaard overzichten
Algemeen
Verschijningslijst
Verschijningslijst met kostprijs
Fiatscherm
Alle projecten, uitgaven en drukken
Administratie
Onderhandenwerk
Dagboektransactiehistorie
Planning
Planning
Afleverlijst
Afleverlijst Excel
Planning Drukker
POD Scanlaser
Niet gestarte/gerealiseerde activiteiten
Faseoverschrijdingen
Capaciteit drukker
Verkoop
Aanbiedingstelling Excel
Aanbiedingstelling Excel Target en Stand
Aanbiedingslijst
Aanbiedingslijst uitgebreid
Controle afwijkende prijzen PAC met CB
Controle afwijkende prijsdatums PAC met CB
Voorraadlijst
Voorraadlijst Compleet
Planning CB
Planning Libridis
Aanleverplanning totaal
Planning Totaal
Herdruksignalering
Agenda verkoop-marketing-publiciteit
Klantorders per titel
Pers en Publiciteit
Pers Intekenlijst
Recensielijst
Secretariaat
Relatielijst
Verjaardagen
Onze overzichten
Extra logistieke overzichten
12 maandenlijst (CB + PM)
Controle uitgaven zonder actuele druk
Niet gejournaliseerde omzet
Niet gejournaliseerde voorraadmutaties
Verwerkte opdrachten zonder factuur
Voorraad herwaarderingslijst
Voorraad op peildatum
Royalty overzichten
Voorschottenlijst
Omzetrapportage
Inleiding
Rapportages maken en bewerken
Omzetgegevens
Rijen en Filters
Rijen
Een filter selecteren
Selecteren vanuit de resultaten
Selecteren bij de filters
Kolommen
Omzettype kiezen
Kolommen per omzettype kiezen
Kolomgroepering
Filters extra
Meerdere rapportages tegelijk
Standaard rapportages
Standaard Systeemrapportages
Standaard Gebruikersrapportages
Gebruikersrapportage aanmaken
Gebruikersrapportages selecteren
Rapportages beschikbaar stellen
Afdrukken en Exporteren
Afdrukken
Exporteren naar Excel
Exporteren naar XML
Exporteren Standaard rapportage
Importeren Standaard rapportage
Omzetrapportage portable
Communicatie
Importeren
Mutaties van CB
Onderhanden werk
Exporteren
Journaalposten
Batchscriptbeheer
ONIX
Centraal Boekhuis
CB Klantgroepmapping
CB Omzetmutatietypes
CB-Voorraadmutatiecodes
Royalty
CB-Voorraadstandstypes
Drukkerij Staffels
Staffeldrukkerijen
Staffelverschijningsvormen
Staffelformaten
Staffelpapiersoorten
Werkinstructies communicatie
CB Omzet koppelvelden instellen
ISBN onbekend in PAC
Relatie als CB-relatie onbekend in PAC
CBRelatie heeft geen klantgroepindeling in PAC
Omzetmutatie typecombinatie niet eerder verwerkt
Financiële koppeling
Exporteren van Projecten
Exporteren van Calculaties
Importeren van realisatiegegevens ten behoeve van OHW
Export van banken, uitgaves en van crediteuren en debiteuren relaties
Import van stamgegevens ten behoeve van registratie van relatiegegevens
Journaalposten exporteren
Batchrun
Journaalverslagen inleiding
Journaalverslag omzet
Journaalverslag voorraadmutaties
Journaalverslag Onderhanden werk afsluitsaldo
Journaalverslag royalty verrekening berekende royalty
Journaalverslag royalty verrekening Contractvoorschotmutatie
Journaalverslag royalty verrekening Algemene voorschotten
Journaalverslag royalty verrekening Kosten derden
Journaalverslag royalty verrekening Verplichting
ONIX en XML koppeling
Inleiding ONIX en XML
ONIX CB
Inleiding ONIX CB
Inrichting van PAC ONIX CB
Ontvangstbevestiging ONIX CB
ONIX en XML ScanLaser
ONIX Commisariaat voor de Media
Werkinstructie ONIX CvdM
ONIX Bercker
XML Koppeling website
Werken met ONIX en XML
Alle ONIX en XML inrichtingselementen op een rijtje
Outlook koppeling
Inleiding
Relatiebeheer
Batchrun
Batchrun in PAC
Script toevoegen
Script wijzigen
Script verwijderen
Batchrun Taakoverzicht
Taak toevoegen
Taak wijzigen
Taak verwijderen
Werking van batchrun
Applicatiebeheer
Systeemniveau
Systeemfuncties
Wijzigen van de locatie en blokkeren van de administratie
Comprimeren (en herstellen)
Reservekopie opslaan
Reservekopie herstellen
Ingelogde gebruikers
Superrechten herstellen
Administratie en Orders naar PAC.net verzenden/van PAC.net ophalen
Versturen naar Verkaart Automatisering
Verzenden met PAC Filesender
Updaten van PAC
Administratieniveau
Rechtenbeheer
Inleiding
Rollenbeheer
Rol zoeken
Rol toevoegen
Rol wijzigen
Rol verwijderen
Gebruikersbeheer
Gebruiker zoeken
Gebruiker toevoegen
Gebruiker wijzigen
Gebruiker verwijderen
Wat zijn mijn rechten?
Werkinstructie rechten toekennen
Het aanmaken van een Rol
Het aanmaken van een gebruiker
Het bijwerken van rechten
Administratie instellingen
Algemene instellingen
Project
Relatie
Calculatie
Planning
Verkoop Algemeen
Verkoop Order
CB ONE orders
Verkoop Fakturatie
Logistiek
Onderhanden werk
Royalty
Documenten en overzichten
Bestandsmappen
Import
Export
ONIX
PAC.Net
Centraal Boekhuis
AccountView
Financieel
Context Informatie Manager
Wizard keuzelijsten
Systeem
Prototypes
ISBN Herkenningstekens
Vrije relatievelden
Relatierollen
Titeltypes
Gebruikersinstellingen
Algemeen
Relatie
Project
Uitgave
Druk
Planning
Autorisatie
Calculatie
Verkooporder
Royalty
Pers
Context Informatie Manager
Documenten en overzichten
Management Functies
Rechten bijwerken
Ingelogde gebruikers tonen
Wijzigingslog tonen
Totaal-Audit bestand maken
Verwerkingslogboek tonen
Beveiligde functies
Rapportage
Documentveldenbeheer
Documentsoorten
Relatie algemeen
Leveranciersopdracht
Faktuur
Royaltycontract
Onze overzichtsgroepen
Onze overzichtenbeheer
Scenario's
Hoofdscenariobeheer
Calculatiescenariobeheer
Fiatscenariobeheer
Planningscenariobeheer
Calc.royaltyscenariobeheer
Kenmerkscenariobeheer
Applicatiekennis
Installatie en systeemeisen
Access
Installatievoorschriften
Systeemeisen
SQL
Installatievoorschriften
Systeemeisen
Omzetrapportage
Installatievoorschriften
Systeemeisen
Test omgeving opzetten
Tweede versie van PAC installeren
Administratie kopiëren
PAC koppelen aan de testadministratie
Sjablonen
Word Sjablonen in PAC
Word sjabloon koppelen aan PAC
Een nieuw sjabloon
Velden exporteren uit PAC
Sjabloon koppelen aan PAC
Het sjabloon opmaken
Excel Sjablonen in PAC
Excel sjabloon koppelen aan PAC
Een nieuw sjabloon
Velden exporteren uit PAC
Het Excel Sjabloon opmaken
De opbouw van het excelsjabloon
Tips en Trucs
Word
Kenmerk naam alleen zichtbaar als kenmerk gevuld
Kopjes alleen zichtbaar bij inhoud
Word decimalen weergeven
Excel
Alleen tonen als...
Voorwaardelijke opmaak
Lange inhoud veld
Technische details
FTP verzenden/PUT
FTP ontvangen/GET
SQL Server en PAC
Inleiding XML Export
Release notes
Mapverwijzingen
PAC.ini
Problemen
Technische database problemen
Problemen verhelpen
Administratie of databasebestand in gebruik
Technische ondersteuning in gebruik zijnde bestanden
Reservekopie herstellen van tape e.d.
Veel gestelde vragen applicatieproblemen
Administratie inrichten
Project
Titellijstsoorten
Fondsgroepbeheer
Fondsbeheer
Fondsklantgroepbeheer
Merken
Genres
Trefwoorden
ISBN ranges
NUR
Productie
Verschijningsvormen
Druksoorten
Papier
Formaten
Families
Kwaliteitsaanduidingen
Papiersoorten
Kenmerken
Kenmerkgroepen
Kenmerken
Kenmerkbeheer
Planning
Trajecten
Fasen
Activiteiten
Feestdagen
Calculatie
Tabbladen
Groepen
Componenten
Kostensoorten
Rendementcomponenten
Verkoopsoorten
Royaltyverkoopsoorten
Royaltycontracttypes
CRM
Categorieweergavegroep
Categoriebeheer
Relatieverbandtypes
Functies
Predicaten
Landen
Landcategorieën
Talen
Verkoop
Opdrachttypes
Verkoopsoorten
Verkoopsoortcategorieën
Klantgroepen
Leveringsvoorwaardebeheer
Betalingscondities
Faktuurcodes
Faktuurnummers
Faktuursneltoetsen
Opdrachttekstsjablonen
Publiciteit
Doelgroepen
Recensiekwaliteiten
Royalty
Contracttypes
Exploitatiegroepen
Afrekeningsoorten
Royaltyverkoopsoort mapping
Componenten
Omzet-componentmapping
Voorraad-componentmapping
Mutatietype-componentmapping
Royaltycontractscenario
Betalingsmomentenscenariobeheer
Logistiek
Magazijnen
Pakbontypes
VoorraadMutatietypes
Administratie
Boekjaren
Journaalposttypen
Omzetjournaalposten
Voorraadjournaalposten
Onderhanden werk afsluitsaldo journaalposten
Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie
Royalty verrekening Berekende royalty
Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie
Royalty verrekening Verplichting
Royalty verrekening Kosten derden
Royalty voorschot afboeking
Royalty voorschot opboeking
Dagboeknummers
Begrotingssoorten
Begrotingsverkoopsoorten
Begrotingsverkoopverdelingen
BTWcodes
BTWmappings
Valutas
Banken
Tips en trucs
Gebruikersinstellingen
Venster
Zoeken met *
Website

© 2002-2009 Verkaart Automatisering